S50LEA

Radioamaterski forum
Danes je 05 Apr 2020, 05:35

Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 4 prispevkov ] 
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 28 Dec 2004, 12:36 
Odsoten
Tečni Moderator
Uporabniški avatar

Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
Prispevkov: 2376
Kraj: jn76gh
Moč organizacije je v ljudeh, njihovem znanju ter izkušnjah in rezultatih, ki jih dosegajo. Sicer pa je pravi pristop k prenovi ZRS, če smiselno povzamem, kot je rekel JFK :


NE SPRAŠUJTE, KAJ LAHKO ZRS STORI ZA VAS, AMPAK KAJ LAHKO VI STORITE ZA ZRS ?


Med slovensko radioamatersko javnost dajemo okvir za pripravo vizije razvoja ZRS do leta 2010 z apelom, da vsi slovenski radioamaterji ( člani sedanjega UO, NO, disciplinske komisije ), managerji ZRS, vodstva klubov in tudi vsi posamezniki z svojimi predlogi idejami in rešitvami izpopolnili predlagano gradivo, ki bo lahko služilo novemu vodstvu ZRS, da potegne organizacijo naprej, da jo naredi prijazno do članstva, ki jo sprejme za svojo.

Lep pozdrav vsem. Kot vidite sem začel pripravljati tudi programska izhodišča razvoja ZRS za obdobje 2005-2010. Menim, da bi lahko taka izhodišča prečiščena v javni razpravi in sprejeta na konferenci ZRS služila organom ZRS, da bi na njihovi osnovi pripravljali letne plane dela.

Seveda sami ne bomo zmogli dela opraviti v celoti, zato smo obdelali le prvo poglavje:

Organizacijski razvoj ZRS. Mislim, da bi morali na podoben način obdelati še naslednja poglavja:
- Razvoj dejavnosti ZRS in znotraj tega naslednja podpoglavja:
*izobraževalna in raziskovalna dejavnost
*izdajateljska dejavnost
*Organizacija nacionalnih radioamaterskih tekmovanj
*KV dejavnost
*UKV dejavnost
*QRP dejavnost
*ARG dejavnost
*ATV dejavnost
- Razvoj in vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukture in znotraj tega:
*PR omrežje
*RPT omrežje
*ATV omrežje
*Radijski svetilniki
- Informiranje v ZRS in znotraj tega:
*CQ ZRS
*Spletne strani in portal ZRS
*Druge oblike obveščanja članstva
*Obveščanje javnosti o naših dejavnostih, jubilejih, tekmovalnih rezultatih in drugih zanimivostih.
- Strategija sodelovanja z državnimi institucijami in znotraj tega:

*Sodelovanje z organi, ki pripravljajo pravne akte za področja, ki zadevajo radioamaterje,
*Strategija sodelovanja pri organizaciji operaterskih izpitov, in pridobivanju CEPT licenc,
*Strategija sodelovanja z MORS, SV in Upravo za zaščito in reševanje,
*Strategija sodelovanja z ostalimi državnimi institucijami;
*Strategija sodelovanja na javnih razpisih za financiranje ali sofinanciranje posameznih ali skupnih radioamaterskih projektov,
- Strategija sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami
*ZOTK
- Strategija mednarodnega sodelovanja in znotraj tega:
*Delovanje znotraj IARU
*Sodelovanje z nacionalnimi radioamaterskimi zvezami sosednjih držav
*Sodelovanje v okviru povezav ALPE-JADRAN
*Sodelovanje državnih reprezentanc na mednarodnih radioamaterskih tekmovanjih
- Strategija financiranja ZRS

Mislimo, da bi lahko po teh točkah prišli do dokumenta, ki bi nakazoval razvoj ZRS za naslednjih pet let. Računamo, da se boste tisti, ki posamezne točke bolje obvladate od nas, te točke bolje dodelali. Dovolj je, da nakažemo cilje, ki jih želimo doseči in na kakšen način. Vse ostale podrobnosti bodo reševali letni načrti dela.


Smernice in strategija razvoja ZRS za obdobje 2005-2010

I.ORGANIZACIJSKI RAZVOJ ZRS

TEMELJNI CILJ: - ZRS MORA POSTATI STANOVSKA, (CEHOVSKA), REPREZENTATIVNA ORGANIZACIJA RADIOKLUBOV SLOVENIJE IN NJIHOVEGA ČLANSTVA
ETAPNI CILJI:
1. VZPOSTAVITI OBLIKE MEDSEBOJNE POVEZANOSTI RADIOKLUBOV IN NJIHOVEGA ČLANSTVA ZNOTRAJ KROVNE ORGANIZACIJE.

Možne rešitve:
- SPREJETI NOV STATUT ZRS.
- PODPISATI V RADIOKLUBIH POGODBO O SODELOVANJU.
- POVEZATI RADIOKLUBE DOLOČENEGA TERITORIALNEGA OBMOČJA (regijska povezava kot oblika dela, ki naj omogoča sodelovanje radioklubov in njihovega članstva pri zadovoljevanju njihovih interesov in reševanje skupnih nalog;
- VZPODBUJATI NASTAJANJE IN DELOVANJE »SPECIALIZIRANIH« RADIOKLUBOV(SCC, ATV, QRP, ipd) in jih enakopravno vključiti v ZRS;
- GRADITI INTERAKTIVNE ODNOSE ZNOTRAJ ZRS (s pomočjo sodobnih telekomunikacijskih sistemov) zagotavljati hiter medsebojni prenos informacij – dati možnost radioklubom in njihovemu članstvu, da sodeluje z organi v vseh fazah njihovega delovanja: npr., da so osnovna gradiva za seje predhodno dostopna na portalu in je dana možnost vsem, da sodelujejo s pobudami, ocenami, kritikami in zahtevami. Sprejete zaključke in rešitve morajo organi sprotno objavljati na enak način. Tako bomo skupaj gradili na aktivnem članstvu, pritegnili v delo ZRS več radioklubov in aktivnih posameznikov, omogočili vsem sproten vpogled v delo in zagotavljali neposreden vpliv znotraj organizacije. Na ta način bomo v ospredje postavili radioklub in posameznika, ki v kulturnem in demokratičnem postopku izražanja, ocenjevanja in tehtanja različnih mnenj pripelje do optimalnih rešitev. Tako bomo presegli mejo, ki se je vzpostavila in nas razdvojila na »nas v klubih« in »one na ZRS«.
- DOSEČI MORAMO, DA BODO RADIOKLUBI IN NJIHOVO ČLANSTVO V VEČJI MERI KOT DOSEDAJ NOSILCI AKTIVNOSTI ZRS;

2. V RADIOKLUBIH VZPODBUJATI PRIDOBIVANJE IN USPOSABLJANJE ČLANSTVA.

Možne rešitve:
- NADALJEVATI Z AKCIJO »1000 ŠOL«
- ZAČETI AKCIJO:«1000 NOVIH OPRERATORJEV V OBDOBJU 2005-2010«, v njenem okviru vzpodbujati radioklube, da bi v njej vsak aktivno sodeloval. Vzpodbude bi bile lahko simbolične – nagradimo najuspešnejše radioklube in posameznike z nagradami, priznanji in pohvalami ZRS. Lahko pa bi v okviru finančnega načrta ZRS oblikovali poseben fond za finančno stimulacijo najuspešnejših. Pridobivanje novih operatorjev lahko ZRS stimulira tudi tako, da je izobraževanje za operatorje, operaterski izpiti in druge usluge ZRS za člane radioklubov vključenih v ZRS brezplačno, poravnajo naj samo obveznosti do države. Visoke tečajnine in drugi stroški lahko odvračajo posameznike, da bi postali operatorji. Če se radioklubi in ZRS tem sredstvom odpovedo, bodo, gledano na kratki rok, izgubili nekaj denarja, ki pa ga bodo na dolgi rok dobili dosti več, saj bo usposobljen operator poleg plačevanja letne članarine lahko s svojim delom prispeval zelo veliko.
- TAKOJ JE POTREBNO PRIPRAVITI KATALOG ZNANJA IN VPRAŠANJ, KI JIH MORA ZNATI OPERATOR ZA »NOVICE« RAZRED.
- VZPODBUJATI MORAMO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA PREHAJANJE IZ »NOVICE« RAZREDA V VIŠJI OPERATORSKI RAZRED IN TISTE, KI NE OBVLADAJO TELEGRAFIJE, DA SE JE NAUČIJO;
- SPREJETI IN IZVAJATI MORAMO VSAKOLETNI PROGRAM USPOSABLJANJA NA NIVOJU ZRS(seminarji, delavnice, tabori ipd). ORGANIZIRATI USPOSABLJANJE PREKO ELEKTRONSKIH MEDIJEV.
- PRIPRAVITI OBLIKE DOUSPOSABLJANJA ZA TISTE, KI SO PRIDOBILI PRAVICO DELA NA VSEH AMATERSKIH OBSEGIH, PA JE PREJ NISO IMELI.


PS:

Radioamaterstvo je predvsem in najprej hobi, ki ima za cilj radioamaterjem nuditi prijetno izkoriščanje prostega časa v skladu s pričakovanji udeležencev, z namenom dosegati zadovoljstvo in presegati probleme in stres, ki ga povzročajo okolje, službe, družbe in še marsikaj...

To ugodje je možno in naravno dosegati v sodelovanju - druženju z ljudmi, ki imajo podobne želje pričakovanja in so pripravljeni kaj skupaj narediti...

Radioklubi so lahko organizacije, ki pomembno prispevajo ali celo omogočijo doseganje zadovoljstva, ki ga nudi hobi. To velja tudi za ZRS, kajti, če organizacija tega ne omogoča, potem se ji lahko odpovem in bom naredil vse, da me pri mojem radioamaterstvu ne bo ovirala...

Vse predloge, prošnje, misli, pomoč, kritike ali drugo pošljite meni na email ali zasebno sporočilo, da posredujem drugim v razpravo in obdelavo.
Hvala!

Za komisijo
Boštjan Vončina S57WTT

_________________
Ex.S56WTT,S57WTT; All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 16 Jan 2005, 15:59 
Odsoten

Pridružen: 22 Jul 2004, 20:19
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
Da ne bi bilo treba odkrivti tople vode, v nadaljevanju posredujem programske usmeritve, ki jih je konferenca pred dvema letoma potrdila v Bohinjski Bistrici. Ko si boste prebrali, boste zlahka ugotovili, da so to usmeritve za naslednjih 20 let. S tem hočem povedati, da niso problem usmeritve ali program. Problemi so v ljudeh, ki veliko govorijo in nič (ali zelo) ne naredijo.

PROGRAMSKE USMERITVE ZRSZa uresničevanje programskih usmeritev statuta ZRS, sklepov in priporočil konference bo Zveza radioamaterjev Slovenije kot prostovoljna, samostojna, nepridobitna zveza radioamaterskih društev - radioklubov, ustanovljena zaradi uresničevanja skupnih interesov povezovanja, razvijanja in izpopolnjevanja radioamaterskih dejavnosti, kot organizacija z dejavnostjo javnega interesa, v letu 2003 z delovanjem upravnega odbora ZRS in strokovne službe ZRS ter drugih organov ZRS skladno s finančnim načrtom za tekoče leto, zagotavljala nadaljnji tehnični, vsebinski in organizacijski razvoj.

Statutarne spremembe
Zvezo radioamaterjev Slovenije (ZRS) je treba posodobiti in prilagoditi njeno delovanje današnjemu času. Ne velja hiteti, spremembe pa je treba vpeljevati postopoma. Ena izmed potrebnih sprememb so predlagane spremembe statuta ZRS, kjer organom ZRS poleg odgovornosti dajemo tudi večje pristojnosti.

Statut oziroma vse veljavne akte v ZRS je treba spoštovati in jih spreminjati skozi pogovore. Delovanje mimo statuta in drugih aktov je nedopustno in nerazumno ne glede na vse okoliščine. Zato bomo skušali doseči vrnitev mnogih radioamaterjev nazaj v organizacijo, ki so se iz osebnih ali drugih razlogov odločili, da delujejo mimo ali vzporedno z ZRS. Zato bomo vztrajali pri spoštovanju določil statuta in drugih internih aktov ZRS.

Pridobivanje novih članov in izobraževanje
Zdaj, ko bodo vsi predpisi dovoljevali (pravilnik o izpitih in pravilnik o frekvencah), je treba posebno pozornost nameniti mladim v osnovnih in srednjih šolah. Tudi radioamaterji lahko pripomoremo k popularizaciji tehničnih poklicev, saj vseskozi poslušamo, da zanimanje zanje upada. Zato je treba nadaljevati z akcijo »1000 šol« in vzpostaviti tesnejše sodelovanje in dogovarjanje z državnimi organi (ministrstvo za šolstvo, ministrstvo za informacijske tehnologije, agencije, …), prek klubov pa neposredno z vodstvi šol. Obstajajo realne možnosti, da vsaj v nekaterih okoljih radioamatersko dejavnost vključimo v programe interesnih dejavnosti v šolah.

Posebni poudarek pa bomo dali na izobraževanju članov v vseh vrstah naše radioamaterske dejavnosti. Ta izobraževanja bodo v obliki raznih predavanj in srečanj s področja tehničnih dosežkov, konstruktorstva, tekmovalnih dejavnosti itd…

Tehnična dejavnost
Ne objokujmo obdobja, ko smo imeli v okviru ZRS v radioklubih nekaj tisoč članov več. Zato bomo iskali in sprejemali odločitve, s katerimi bomo zaustavili upadanje članov. Več energije bomo usmerili v konstruktorstvo, iskanje novih tehnologij in rešitev, testiranje, … Vključevali bomo mlade, da ne bomo »jokali«, da uporabljajo samo prenosne telefone in jih radioamaterstvo zato ne zanima.

Večjo pozornost bomo dali vzdrževanju tehničnih sredstev in naprav, ki so v lasti ZRS in ocenili, kje je potrebno kaj posodobiti in zamenjati (repetitorji, packet radio omrežje, radijski svetilniki, ATV, APRS, …).

Sodelovanje ZRS – radioklubi
ZRS je organizacija, ki so jo ustanovili radioklubi ali so se ji pridružili kasneje. In kot takšna mora tudi postati: servis ZA i Z radioklubi. Okrepiti moramo redno sodelovanje z radioklubi, za to pa so potrebne nekatere tehnične in organizacijske rešitve. Uvedli bomo novo metodo dela kontaktov z radioklubi (izdelali bom koncept regijskih sestankov, ki bi bili izvedeni vsaj enkrat letno), uvedli uradne ure na ZRS (ponedeljek, sreda in petek med 8. in 10. uro, sreda tudi od 16. do 18. ure), (to so obvezne ure za strokovne službe ZRS. Izven teh ur lahko člani ZRS prav tako urejajo svoje stvari po predhodnem dogovoru), predvsem pa je treba imeti izdelan sistem ažurnega obveščanja članstva (CQ ZRS, packet radio, internet, osebni obiski, telefon, …).

Organizirali bomo ustrezno strokovno službo. Zato bomo čimprej sprejeli (najkasneje do konca leta) vse interne akte v zvezi z organizacijo strokovne službe (sistemizacija, pravilnih o delovnih razmerjih, …), uredili statuse vseh zaposlenih v strokovni službi (ureditev statuta dosedanjega sekretarja, pogodbenih sodelavcev), pripravili ustrezne pogodbe z začasnimi sodelavci ali podjetji (QSL biro, administracija, …).

Financiranje ZRS
Ne na vrat na nos, ampak vendarle. Prevetriti je treba finančni načrt ZRS, saj moramo več denarja nameniti izobraževanju in tehniki, skratka osnovnemu poslanstvu radioamaterjev. Racionalizirali bomo delo strokovnih služb ZRS, da bo čas porabljen racionalno in iskali možnosti, da bi nekatere obveznosti prevzeli tudi radioklubi ali posamezniki. Hkrati pa bomo iskali nove vire financiranja dejavnosti ZRS (država, organizacije, sponzorji, …). ZRS mora, čeprav nepridobitno združenje, začeti obnašati bolj tržno. Za preživetje je treba najti tudi druge vire financiranja, ki bodo v skladu z načeli radioamaterstva.

Metode in oblike dela ZRS
ZRS ne more predstavljati samo upravni odbor oziroma njeno vodstvo, ampak bomo delo organizirali tako, da bodo dobili večjo vlogo in vpliv tudi posamezni managerji in delovne skupine, ki bodo skrbele za posamezna področja dejavnosti. V delo je treba namreč aktivneje vključiti radioklube. To pa lahko dosežemo samo z vsebino dela in odprtosti za vse člane ZRS. Vsekakor pa je treba spremeniti prepričanje, da mora vse narediti ZRS, radioklubi pa zgolj nemo opazovati dogajanje in enkrat letno na konferenci kritizirati vsevprek.

Informiranje in obveščanje
Informiranje in obveščanje bomo posodobili in pri tem uporabili vse najnovejše tehnologije. Znotraj organizacije bomo spremenili vsebinsko zasnovo časopisa CQ ZRS (trženje oglasnega prostora, vsebine, ali naj bo CQ ZRS vključen v kotizacijo?, oddaja izdajateljstva?, …), packet radio omrežje, internetno omrežje (sprotno in tekoče obojestransko obveščanje, …), navzven pa bomo prepoznavnost ZRS in radioamaterstva peljali prek javnih medijev, sodelovanja z državnimi institucijami in organizacijami, ki so po namenu sorodne (gasilstvo, civilna zaščita, ...).

Tekmovalna dejavnost
Tekmovanja, ki bodo potekala pod okriljem ZRS, bodo imela jasna pravila, organizatorje pa se bo izbiralo z razpisi, pri čemer bodo imeli prednost dosedanji organizatorji, če je bila izvedba dobra. Tekmovanja je treba posodobiti tako, da bomo v aktivnosti pritegnili čimveč radioamaterjev (nagrade, pokrovitelji, …).

Javnost dela ZRS
Samo delo upravnega odbora bo javno. To bomo dosegli z vključevanje radioklubov v odločanje o pomembnejših vsebinah, javno bomo objavljali vse dokumente (mediji, CQ ZRS, internet), kjer bodo imeli možnost sooblikovati odločitve vsi radioamaterji. Zavzemali se bomo za strpen dialog med različnimi interesnimi skupinami znotraj ZRS, tiste pa, ki delujejo izven ZRS, bomo skušali pritegniti v delo ZRS.

Sodelovanje z institucijami in organizacijami
V skladu s predpisi si bomo prizadevali, da tako kot sorodne organizacije, ZRS postane enakopraven partner v državi. Nenazadnje tudi glede financiranja naše dejavnosti. Zato bomo še naprej sodelovali z raznimi državnimi institucijami – posebno z MORS s področja zaščite in reševanja ter slovensko vojsko in drugimi sorodnimi organizacijami. V tem okviru si bomo prizadevali za pridobitev pravnonormativnega statusa kot organizacija posebnega pomena (kot so gasilci, jamarji, itd). Tu so mišljene dolgoročne pogodbe o medsebojnem sodelovanju in obveznostih.

Sodelovali bomo tudi z institucijami s področja zaščite in reševanja. ZRS bo v okviru pristojnosti in potreb sodelovala tudi pri delu IARU Region 1 in z drugimi radioamaterskimi organizacijami.

Spremljali in skušali bomo aktivno sodelovati pri morebitnih pripravah in sprejemanju zakonodaje, ki zadeva radioamatersko organizacijo in njeno članstvo (sodelovanje z državnimi organi pri pripravi in izvajanju podzakonskih aktov, vezanih na Zakon o telekomunikacijah, in druge zakonodaje s področja delovanja društev oziroma zvez društev) tako, da bomo navezali pristne osebne in vsebinske stike s pristojnimi institucijami. Med njimi še posebej z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvom za informacijsko družbo, Agencijo za radiodifuzijo, telekomunikacije in pošto, …

Ob vsem tem pa ne mislimo zanemariti vsega tega, kar je bilo doslej že narejeno ali se dela.

_________________
*****************
73, Rudi, S51BR
ex. S56SRB in S57SRB,
TX/RX: Yaesu FT 857D, Icom T7E


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 16 Jan 2005, 16:01 
Odsoten

Pridružen: 22 Jul 2004, 20:19
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
No, pa še program dela za leto 2004, ki g je nenazadnje potrdila konferenca na Ptuju.

PROGRAM ZA LETO 2004

Za uresničevanje programskih usmeritev statuta ZRS, sklepov in priporočil konference bo Zveza radioamaterjev Slovenije kot prostovoljna, samostojna, nepridobitna zveza radioamaterskih društev - radioklubov, ustanovljena zaradi uresničevanja skupnih interesov povezovanja, razvijanja in izpopolnjevanja radioamaterskih dejavnosti, kot organizacija z dejavnostjo javnega interesa, v letu 2004 z delovanjem upravnega odbora ZRS in strokovne službe ZRS ter drugih organov ZRS skladno s finančnim načrtom za tekoče leto, zagotavljala nadaljnji tehnični, vsebinski in organizacijski razvoj.

Statutarne in normativne spremembe
Zvezo radioamaterjev Slovenije (ZRS) je treba posodobiti in prilagoditi njeno delovanje današnjemu času. Zaradi predvidenih sprememb se lahko izvede tudi javna razprava o reorganizaciji ZRS z vidika statutarnih sprememb. Zato bo treba poiskati radioamaterje, ki bodo pri teh pripravljeni sodelovati.

Vsekakor moramo čimprej do konca pripeljati sprejem normativnih predpisov, ki določajo radioamatersko dejavnost v Sloveniji.

Pridobivanje novih članov in izobraževanje
Klubom se bo nudila pomoč pri izvedbi akcije 1.000 šol in izobraževanju nasploh. Pri tem pa bodo morali tudi klubi pokazati nekoliko več zanimanja za sodelovanje. Sem sodi tudi priprava in izdelava učnih pripomočkov (prosojnice, cederom, ...). Vsekakor je treba poudariti izdajo dopolnjenega radioamaterskega priročnika. V finančnem načrtu so predvidena tudi sredstva za tehnične in podobne seminarje.

Tehnična dejavnost
Večjo pozornost bomo dali vzdrževanju tehničnih sredstev in naprav, ki so v lasti ZRS in ocenili, kje je potrebno kaj posodobiti in zamenjati (repetitorji, packet radio omrežje, radijski svetilniki, ATV, …).

Sodelovanje ZRS – radioklubi
Krepili bomo sodelovanje z radioklubi, za to pa so potrebne nekatere tehnične in organizacijske rešitve, predvsem pa večja angažiranost s strani radioklubov. Tako bomo v letu 2004 izvedli sestanke UO ZRS po Sloveniji in jih združili z pogovori z našim članstvom.

Strokovna služba
Reorganizirali bomo strokovno službo. Dokončno bomo uredili statuse vseh zaposlenih v strokovni službi (ureditev statuta dosedanjega sekretarja, pogodbenih sodelavcev), pripravili ustrezne pogodbe z začasnimi sodelavci ali podjetji (QSL biro, administracija, …).

Financiranje ZRS
Tako kot doslej bomo iskali nove vire financiranja dejavnosti ZRS, saj članarina ne more biti skoraj edini vir prihodkov. Tako kot lani bomo s tem nadaljevali tudi letos (država, organizacije, sponzorji, razpisi, …).

Metode in oblike dela ZRS
ZRS ne more predstavljati samo upravni odbor oziroma njeno vodstvo, ampak bomo delo organizirali tako, da bodo dobili večjo vlogo in vpliv tudi posamezni managerji in delovne skupine, ki bodo skrbele za posamezna področja dejavnosti. V delo je treba namreč aktivneje vključiti radioklube. Vsekakor pa je treba spremeniti prepričanje, da mora vse narediti ZRS, radioklubi pa zgolj nemo opazovati dogajanje.Informiranje in obveščanje
Informiranje in obveščanje bomo posodobili in pri tem uporabili vse najnovejše tehnologije. Nadaljevati želimo to, kar nam doslej še ni uspelo pripeljati d konca, saj so to dolgotrajnejši procesi in pomembne odločitve. Pripravili bomo vsebinsko zasnovo časopisa CQ ZRS in ponovno ocenili, kako informiranje lahko racionaliziramo. V še večji meri bomo izkoriščali možnosti sodobnih digitalnih poti (packet radio omrežje, internetno omrežje), navzven pa bomo prepoznavnost ZRS in radioamaterstva peljali prek javnih medijev, sodelovanja z državnimi institucijami in organizacijami, ki so po namenu sorodne.

Tekmovalna dejavnost
Tekmovanja, ki bodo potekala pod okriljem ZRS, bodo imela jasna pravila, z organizatorji pa se bo dogovarjalo za pravila igre. Tekmovanja bomo posodabljali tako, da bomo v aktivnosti pritegnili čimveč radioamaterjev. Tako kot to želimo z ZRS maratonom.

Javnost dela ZRS
Samo delo upravnega odbora je in bo javno. To bomo dosegli z vključevanje radioklubov v odločanje o pomembnejših vsebinah, javno bomo objavljali vse dokumente (mediji, CQ ZRS, internet), kjer bodo imeli možnost sooblikovati odločitve vsi radioamaterji. Zavzemali se bomo za strpen dialog med različnimi interesnimi skupinami znotraj ZRS, tiste pa, ki delujejo izven ZRS, bomo skušali pritegniti v delo ZRS.

Sodelovanje z institucijami in organizacijami
V skladu s predpisi si bomo prizadevali, da tako kot sorodne organizacije, ZRS postane enakopraven partner v državi. Nenazadnje tudi glede financiranja naše dejavnosti. Zato bomo še naprej sodelovali z raznimi državnimi institucijami – posebno z MORS s področja zaščite in reševanja ter slovensko vojsko, Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije in drugimi sorodnimi organizacijami. V tem okviru si bomo prizadevali za pridobitev pravnonormativnega statusa kot organizacija posebnega pomena (kot so gasilci, jamarji, itd). Tu so mišljene dolgoročne pogodbe o medsebojnem sodelovanju in obveznostih.

Sodelovali bomo tudi z institucijami s področja zaščite in reševanja. ZRS bo v okviru pristojnosti in potreb sodelovala tudi pri delu IARU Region 1 in z drugimi radioamaterskimi organizacijami.

Program dela strokovne službe ZRS

- realizacija del in nalog po sklepih konference in upravnega odbora ZRS,
- storitve za članstvo v zvezi z izdajanjem dovoljenj za uporabo amaterskih radijskih postaj,
- koordinacija delovanja izpitnih komisij, priprava izvedbene dokumentacije za operaterske izpite in izdaja spričeval,
- vodenje evidence operaterjev ZRS,
- organizacija in delovanje QSL biroja ZRS,
- glasilo ZRS - sodelovanje z uredniškim odborom/uredniki rubrik, priprava gradiva za tiskanje in pošiljanje,
- usluge in storitve za članstvo - publikacije, pripomočki, informacije in nasveti,
- sodelovanje pri organizaciji tekmovanj ZRS,
- strokovna administrativno-finančna opravila za zbiranje operaterske kotizacije, klubske članarine in drugih dogovorjenih prispevkov članstva,
- in druge naloge.

Upravni odbor bo v okviru razpoložljivih sredstev izvrševal statutarne obveznosti ter sklepe in priporočila konference ZRS. Spremljal in proučil bo vsebine, delovne oblike in metode dela radioamaterskih dejavnosti ter pripravil programe in predloge za aktivnosti, ki so v interesu članstva in prispevajo k organizacijskemu in tehničnemu napredku slovenske radioamaterske organizacije. Določene aktivnosti so opredeljene v finančnem načrtu ZRS za leto 2004, upravni odbor pa bo še posebno proučil in pripravil najustreznejše rešitve.

_________________
*****************
73, Rudi, S51BR
ex. S56SRB in S57SRB,
TX/RX: Yaesu FT 857D, Icom T7E


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 16 Jan 2005, 16:03 
Odsoten

Pridružen: 22 Jul 2004, 20:19
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
Naj bo to prispevek sedanjega vodstva ZRS k pisanju programov, čeprav vem, da je bila delovna skupina zadolžena predvsem za spremembe statuta. Če pa je uvodni članek v tej temi kot predvolilni program morebitnega kandidata za predsednika ZRS, pa iskreno želim, da bi mu uspelo.

_________________
*****************
73, Rudi, S51BR
ex. S56SRB in S57SRB,
TX/RX: Yaesu FT 857D, Icom T7E


Na vrh
 Profil  
 
Prikaži prispevke prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 4 prispevkov ] 

Vsi časi so UTC + 1 ura


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost


Ne morete pisati prispevkov v temi
Ne morete odgovarjati na teme v forumu
Ne morete urejati prispevkov v temi
Ne morete brisati vaših prispevkov forumu
Ne morete dodati priponk prispevkom

Išči za:
Pojdi na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group