S50LEA

Radioamaterski forum
Danes je 21 Mar 2019, 18:48

Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 10 prispevkov ] 
Avtor Sporočilo
 Naslov prispevka: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2009, 17:29 
Odsoten

Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 60
Kraj: JN76hd
Dragi prijatelji radioamaterji!

Neglede na različne poglede na našo krovno organizacijo, vodenje le te in odločanje, je želja večine Slovenskih radioamaterjev ohraniti Zvezo radioamaterjev Slovenije. Spremembe, ki so za to potrebne in jih v predlogu osnutka ZRDej predlagamo so rezultat spoznanj in prizadevanj zadnjih nekaj let.
V naslednjih točkah predstavljamo kratek potek dogajanj.

(1) Začetek intenzivnejših prizadevanj za ureditev poraznega finančnega, organizacijskega, in pravnega položaja ZRS sega v leto 2007 s poskusom sprememb statuta ZRS, s katerimi bi uredili vsaj finančni nered. Rešitev je klavrno propadla. Počasi je dozorelo spoznanje, da nastale situacije ni možno rešiti samo s spremembo statuta ZRS. Potrebne bodo globlje spremembe tudi zakonodajne. Odnos mnogih posameznikov, radioklubov in njihovih upravnih organov, ki niso v celoti poravnavali dogovorjenih obveznosti do ZRS, kar smo večkrat poslušali tudi na konferencah, je podkrepil ta spoznanja.
Voditi našo organizacijo, postaja prevelik iziv.
(2) Samo ena od posledic omenjenega stanja je bil tudi izsiljen disciplinski postopek v letu 2008 (prvi v zgodovini ZRS), zaradi finančnega in organizacijskega nereda, ki je povzročil upravni spor RK - ZRS. Zaradi objavljenega javnega opomina v našem internem glasilu CQ ZRS, so se vsi uredniki rubrik in s tem skoraj cel UO ZRS znašli na sodišču. CQ ZRS pa je po zaslugi entuzijazma za las peživel!
(3) Nekje v drugi polovici leta 2008 je predsednik ZRS zbral prostovoljno neformalno delovno skupino, ki jo je v začetku vodil sam in v kateri so bili tudi člani UO. Ta skupina bi mu pomagala pri pripravi predlogov za ustrezne rešitve nastalega položaja za razpravo na UO ZRS. Prizadevanja so bila usmerjena v spremembe obstoječih zakonskih aktov, ki obravnavajo radioamatersko dejavnost v Republiki Sloveniji (ZEKom). Z njimi bi organizacija pridobila možnost, da uredi svoj finančni položaj (in s tem obstoj) ter organizacijski red (evidence radioamaterjev, radioklubov, članov, dovoljenj za postaje skupnega interesa itd.).
(4) Rezultat vztrajnega prizadevanja je bil sestanek na ministrstvu za gospodarstvo, kjer smo zagovarjali naše predloge za spremembo in dopolnitev ZEKom-a. Na naše presenečenje je bil rezultat sestanka ponudba s strani ministrstva, da sami pristopimo k pripravi osnutka predloga zakona o radioamaterski dejavnosti za ministrstvo, primerljive oblike kot ga imajo druga društva z javnimi pooblastili v Sloveniji in s primerjavo z drugimi pravnimi ureditvami radioamaterske dejavnosti po evropi in svetu.
(5) Na osnovi pisne pobude s strani ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za elektronske komunikacije je konferenca ZRS na predlog UO ZRS sprejela sklep, da pripravimo osnutek predloga zakona o radioamaterski dejavnosti. Konferenca je tudi potrdila, da prostovoljna delovna skupina, po potrebi razširjena, nadaljuje s svojim delom. Predsedstvo konference je povabilo k pripravi osnutka vse, ki so pripravljeni sodelovati.
(6) Pristopili smo k oblikovanju smernic za pripravo zakona o radioamaterski dejavnosti.
Smernice smo rezdelili v tri področja:

1. Pravna ureditev radioamaterske dejavnosti (po možnosti v enem zakonu).
2. Financiranje organizacije.
3. Definiranje radioamaterskih organizacij (radioklubi, ZRS).

Od radioklubov, smo na prošnjo, da podajo svoje rešitve in smernice, dobili samo dva (neuporabna) odgovora.
(7) (Ad.1) Osnutek predloga zakona naj bi urejal celotno radioamatersko dejavnost v enem aktu (če je to le mogoče). Rešitve, ki jih potrebujemo je možno izvesti le z javnimi pooblastili države. Brez njih so naša prizadevanja več ali manj iluzija. V pojasnilo predlaganim rešitvam v osnutku ZRDej omenimo pridobitev radioamaterskega radijskega dovoljenja, ki neglede na to kdo ga izda ali APEK ali ZRS ali kdo tretji, izda država! Ponosna bova če nam bo radioamatersko radijsko dovoljenje v imenu Republike Slovenije v bodoče izdala Zveza radioamaterjev Slovenije.
(8) (Ad.2 ) Finančna nedisciplina mnogih RK in pomanjkanje sredstev za izvajanje sprejetih programov je terjala rešitve financiranja ZRS. Prizadevanja so vodila v odpravo krivične »dvojnosti in izsiljene solidarnosti« med radioamaterji.
Z neobveznim članstvom smo se radioamaterji razdelili na člane ZRS, ki financirajo dejavnost ZRS in nečlane, ki vse pridobitve naše organizacije koristijo zastonj.
Pojem »skupni interes«, ki se uporablja v obstoječih zakonskih aktih naj dobi dejansko veljavnost, ki ima svojo ceno, enako za vse radioamaterje v Sloveniji.
Za rešitev »dvojnosti« smo predlagali uvedbo obveznega prispevka za skupni interes, za kar rabimo evidenco vseh licenciranih radioamaterjev v Sloveniji. Trenutno ne vemo niti približnega števila.
Tako bo zagotovljen obstoj in delovanje krovne radioamaterske organizacije članice IARU, ki zastopa in izvaja skupni interes vseh slovenskih radioamaterjev doma in v tujini.
Vsekakor pa ne vzdrži primerjava na primer s sindikati (kjer je delavec zaradi eksistence prisiljen hoditi v službo) ali z ZDA (kjer je samo 25% radioamaterjev članov ARRL-a) in nami, ker naše organizacije - zveze, pri tej višini kotizacije in takem procentu članstva, že zdavnaj nebi bilo več.
(9) (Ad.3) Novi zakon o društvih je izenačil radioklub z društvom ljubiteljev radija in ima status »skupine občanov«, Zvezo radioamaterjev Slovenije pa na primer z zvezo CB-jašev ali kaj podobnega. Takrat smo zamudili priložnost urediti radioamatersko dejavnost, kot specifično tehnično dejavnost, ki so jo zakonsko uredila nekatera društva oziroma nam približno podobne organizacije.
Radioklub s tremi člani ni v stanju sestaviti upravnih organov, se ponavadi ne udeležuje konferenc in akcij ZRS, ne izvaja radioamaterskih tečajev, največkrat nima svojih prostorov in vsekakor, s tako malo člani in majhno aktivnostjo ne more biti društvo v javnem interesu za kar se zavzemamo v osnutku predloga ZRDej. Zato smo predlagali višje ustanovno število članov radiokluba med katerimi mora biti ustrezno število radioamaterjev. Združevanje v sekcije radiokluba je rešitev za premajhne radioklube v prehodnem obdobju ali pa potreba za širitev dejavnosti v obstoječih močnih radioklubih. Zdajšnja zmešnjava s članstvom (sem član radiokluba, pa nisem član ZRS; samo RK so člani ZRS; članstvo v več radioklubih združenih v ZRS; itd.) nas je vodila, da »članstvo« v zakonu natančno opredelimo. Ko se včlaniš v (svoj) radioklub postaneš član te temeljne organizacije radioamaterjev in hkrati član ZRS, z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki so nedeljive, neprenosljive in jih ni možno podvojevati. (drugo ni članstvo apak, simpatizerstvo, podporništvo itd.) Radioamater si lahko v kateremkoli radioklubu, član pa le v enem. Posameznikom je prepuščena svobodna odločitev o povezovanju, kar posledično prinaša pravice in dolžnostih, katere prostovoljno sprejme ali pa se jim odpove. (pri obveznem članstvu te dileme nebi bilo) Članstvo postane privilegij, ki omogoča odločanje o vseh stvareh, ki zadevajo radioamatersko dejavnost. Tisti, ki nočejo biti člani, tega »pivilegija« nimajo.
Ustrezno smo predlagali tudi organiziranost in pristojnosti krovne organizacije ZRS, koga predstavlja, kako in zakaj, kakšno bo finaciranje in kakšna javna pooblastila potrebujemo, itd. Vodenje ZRS vsekakor ni enako vodenju kluba in ob stalnih zahtevah po »trdem delu, prijaznejšem odnosu, nudenju dodatnih storitev in ugodnosti« pri enakih ali manjših finančnih sredstvih postaja nemogoče.
Ponuja pa se nam zgodovinska priložnost!
(10) Pripravljen osnutek zakona je UO ZRS soglasno sprejel. To kar ste prejeli v razpravo je rezultat teh prizadevanj in je osnova za podzakonske akte in nadaljne organizirano reševanje, nakopičene radioamaterske problematike. (izpiti, razredi, klicni znaki, dovoljenja, moči, stolpi, antene, sevanja, EMC itd.) Pri pripravi je bila prisotna tudi pravna stroka. Ni pomembno kdo je osnutek zakona pripravljal, pomembna je vsebina in rezultat, ki je odvisen od vaših konkretnih vsebinskih dopolnil tako zakona kot kasneje podzakonskih in društvenih aktov, ki bodo dani v razpravo.

Nadaljni postopki:

1. Sledi uskladitev in dopolnitev osnutka ZRDej z predlogi radioklubov v skupini za usklajevanje.
2. Redna 38. konferenca ZRS, ki bo dopolnjen osnutek ZRDej sprejela in posredovala državi.
3. Potem sledi razprava o podzakonskih aktih, ki jih moramo uskladiti s pristojnimi službami.
4. Uskladitev statutov radioklubov in statuta ZRS z ZRDej.

Radioklubi so slabo izkoristili ponujene možnosti za razlago predloga osnutka ZRDej, ki jim jo je ponudil UO ZRS. Zavračanje osnutka ZRDej je sicer legitimno, vendar je brez vsake vsebinske utemeljitve nekonstruktivno in neproduktivno, povrhu vsega pa je osnutek edino kar imamo do sedaj.
Prisotno nespoštovanje sklepov konference pa med radioamaterje vnaša zmedo in negotovost.
Vsekakor je osnutek predloga ZRDej dvignil veliko prahu in povečal aktivnosti med radioamaterji.
Na 38. konferenci ZRS bomo odločali o nadaljni poti osnutka predloga ZRDej.
Predlog osnutka je vsemu nakljub samo osnutek, pripravljen za pristojno ministrstvo, da ga sprejme za svojega in ga kot takega spusti skozi mline pravne države.
ZRDej bo okvir radioamaterski dejavnosti in organiziranosti, ki ga v demokratični družbi potrebujemo.

ZRDej je naša PRILOŽNOST za prihodnost in sami si jo pišemo!


Sine - S53RM & Franci - S51RM


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2009, 19:12 
Odsoten

Pridružen: 28 Okt 2004, 21:07
Prispevkov: 639
V razmislek
K1. Laži!
K2. UO ZRS ne spoštuje lastnega statuta in ne upošteva pravic RK.
K3. UO ZRS ni upošteval 6. člena lastnega statuta.
K4. UO ZRS ni upošteval 6. člena lastnega statuta.
K5. Laži!
K6. UO ZRS ni upošteval 6. člena lastnega statuta.
K7. Laži!
K8. Laži!
K9. UO ZRS ni zavestno stopil k posodobitvi statuta, ker je s » tremi glasovi« obvladoval vso radioamatersko populacijo.
K10. Osnutek zakona je skrpucalo, ki ni v ponos nobenemu, še najmanj radioamaterjem.
Upam, trdno upam, da bo 38. Konferenca ZRS osnutek zakona zavrnila in se lotila posodobitve lastnega statuta.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2009, 20:01 
Odsoten
Uporabniški avatar

Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
Prispevkov: 510
Kraj: Novo mesto
OC Franci (od avgusta 1967 - SET R 107)
lepo, da si se (sta se) ojunačil-a !

in veliko napisal-a. NE bo konec sveta ne ZRS, sem prepričan, če se da zadevo "malo na hladno", premisli o tem kar si napisal in sklene kako naprej. Pa saj to je bilo neštetokrat rečeno. Moje mnenje in mnenje še koga je, da bi bili vsi, tudi skeptiki, na koncu ponosni, če bi imeli svoj zakon, samo....!..ne na ta način sprejet.
Franci OC, na ta tekst se ne da dajati ustreznih dopolnil, ker je sestavljen mimo nomotehničnih pravil, in tekstovno neprimeren.
Torej, vzeti si čas, med tem pa resno razmisliti predvsem o izboljšanju komunikacije med članstvom, upoštevati vse operaterje, ne jih deliti na "naše" in tiste zunaj, torej na kratko, da se obdobje "biro dela, drugega pa nič posebnega" in odgovori " če se ne strinjaš, je to tvoj problem" ali pa sploh nič odgovorov, neha. Torej, uvesti malo prave hamovščine... :)...in delo zveze prilagoditi finančnim zmožnostim.
Noben zakon ti ustreznih medsebojnih odnosov, ki posledično vključujejo tudi izpolnjevanje obveznosti članstva do organizacije, ne bo dolgoročno rešil. Potreben je pač drugačen pristop. In na tem se, kot pravijo, dela.

_________________
73,Jože - S52AB - http://lea.hamradio.si/~s52ab/ ... ni toliko važno kaj kdo reče ali zapiše, za narod je zelo važno, kdo to reče ali zapiše.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2009, 20:14 
Odsoten

Pridružen: 11 Avg 2002, 13:02
Prispevkov: 82
Citiram:
Radioklubi so slabo izkoristili ponujene možnosti za razlago predloga osnutka ZRDej, ki jim jo je ponudil UO ZRS. Zavračanje osnutka ZRDej je sicer legitimno, vendar je brez vsake vsebinske utemeljitve nekonstruktivno in neproduktivno, povrhu vsega pa je osnutek edino kar imamo do sedaj....

Saj ne morem verjeti svojim očem... To pa je posilstvo in sprenevedanje brez primere!

Vse preveč posploševanja je v tem pisanju in me popolnoma nič ne prepriča. Celo nasprotno, očitno je res nekaj hudo narobe s tem posiljevanjem v zadnjem času in nameni niso iskreni...!

Vsekakor bi bil, s tem pisanjem v zvezi, vesel vsaj nekaj pojasnil:

Kaj pomeni finančna nedisciplina posameznih RK? Koliko denarja ali sredstev so pobrali iz blagajne, oziroma koliko so dolžni. Nič ne bo narobe, če se jih javno pozove k poravnavi stroškov. In nenazadnje, zakaj so nastali ti stroški?

Nasploh se kar naprej omenja vprašanje in urejanje finančnega položaja in organizacijski red. Kakšen je pravzaprav natančen finančni položaj ZRS? Zakaj ni mogoče nikjer videti podrobnosti o tem kdo in za kaj je prispeval v blagajno in zakaj in zaradi koga ali česa so nastali stroški? Natančno! Tudi sedanji skupinici predlagalcev Zakona bi bilo zelo enostavno upravičiti ga, če bi te številke enostavno razložili članstvu.

Nikakor ne morem razumeti, da ni organizacijskega reda na ZRS. Kot je navedeno so to evidence radioamaterjev, radioklubov, članov, dovoljenj za postaje skupnega interesa... A to velja za članstvo ZRS?

Res nimam besed. Ne vem, če je smiselno razpravljati tudi o tem, da Zakon pripravljajo ljudje, ki očitno ne vedo tega kdaj sme nekdo delati na klubski postaji pa o nerealnih anketah za mazanje oči, katere naj bi bile menda podlaga za odločitve v citatu, in katere niso avtorju popolnoma nič v ponos.

Bojan, S51QA


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2009, 22:09 
Odsoten
Uporabniški avatar

Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
Prispevkov: 1479
S51RM in S53RM:

Edina trditev v napisanem in podpisanem monologu, s katero se lahko strinjam, je ta:
Citiram:
Voditi našo organizacijo, postaja prevelik iziv.


Točno tako! Ampak prevelik za vaju, prevelik za trenutni UO, NO in predvsem prevelik za mentaliteto (avtoriteto), ki jo želite uporabiti pri vodenju leta 2010 (ja toliko je že, že dolgo ni več 1946).
Počasi boste spoznali, da ste v tej protiamaterski! gonji zelo osamljeni, na koncu pa čisto sami (sem uporabil množino, čeprav slovenski jezik pozna tudi dvojino).
Namesto, da bi se ukvarjali z mašenjem luknje, kjer "žlahtna kapljica" odteka, ste se lotili prisilne izgradnje novega prisilnega "žlahtovoda".
Recept sožitja za današnji čas je popolnoma drugačen, a ga v vsej svoji vnemi ne želite, ne videti, in ne poznati.
Tudi jaz srčno upam, da bo naslednja skupščina prebudila speče posameznike in končno nekaj spremenila v tem avtoritativnem odnosu do članstva.


73
Adi S55M


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2009, 23:04 
Odsoten

Pridružen: 14 Sep 2008, 20:30
Prispevkov: 28
Kraj: JN76TJ
Sam sem še dokaj zelen radioamater. Tečaj in izpit sem pridobil zato ker me je zadeva zanimala. Ampak sedaj ko berem vse to okoli ZRDej in arogance me mine do vsega. Dobesedno.

Me pa zanima nekaj. Kaj ni možno ustvarit nove zveze? Takšno, ki bi se zgradila čisto na novo, z novim statutom z upoštavanjem vseh starih napak in po meri radioamaterjerv? Saj zaradi nas je bila narejena ali ne?
Predvsem pomembno se bi vsaj meni zdelo, da vsega skupaj ne vodijo zgolj trije ljudje, ki so najprej v upravi in nato še v nadzoru. In kotizacijo bi vsekakor ukinil. Za dodatne storitve (časopis, itd) naj plača tisti, ki želi imeti. Člani zveze so klubi. Člani klubov pa radioamaterji. Naj radioamaterji palačjo članarino klubu, klub pa članarino zvezi, če je član zveze. Denarja bo toliko, kolikor se bo zveza trudila oz. bo imela za ponudit. Če ne bo članov (kubov) potem je mogoče sploh ne rabimo.
Tudi striktnega izvajanja pravil manjka in seveda tudi izvajanje sankcij pa ni važno kdo je. In še marsikaj bi se našlo...

Glede kotizacije...
Ko sem delal izpit najprej nisem hotel plačati kotizacije, ker dejansko nisem vedel kaj imam od tega. Časops, to edino, ampak še tega ne berem saj me rezultati tekmovanj ipd. ne zanimajo. Strokovnih člankov pa ni ravno v izobilju. Sem pa opazil da je bilo v prejšnjih številkah tega še manj. Pa nočem kritizirat ker vem kako težko je nekaj dobrega napisat, in spravit k bralcu domov. No pol so me vseeno nekak prepričali da sem tudi to poravnal. Za naslednje leto pa močno dvomim, da bom. Članarina kubu pa ni bila niti vprašanje.

To je moje mnenje.

Lep pozdrav!


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2009, 23:28 
Odsoten

Pridružen: 28 Nov 2007, 17:11
Prispevkov: 420
Kraj: Koper - Capodistria
citiram: ...."Nadaljni postopki:

1. Sledi uskladitev in dopolnitev osnutka ZRDej z predlogi radioklubov v skupini za usklajevanje.
2. Redna 38. konferenca ZRS, ki bo dopolnjen osnutek ZRDej sprejela in posredovala državi.
3. Potem sledi razprava o podzakonskih aktih, ki jih moramo uskladiti s pristojnimi službami.
4. Uskladitev statutov radioklubov in statuta ZRS z ZRDej."...

Iz tega je razvidno, da se bo ZRDej, pa tudi če se vse članstvo postavi na trepalnice, peljal naprej in bo, v kolikor ni že, vsaj po šušljanju po koluarjih, v obravnavi na ministrstvih, predvsem na Golubičevem, tak kot je, brez popravkov. Vse naše robantenje in nestrinjanje ne bo pomagalo nič. Zakon bo šel v obravnavo.
Kar se tiče neusklajenosti statuta, si lahko vodstvo zveze kar samo pripiše za uho, saj se ni hotelo niti pogovarjati o tem, kaj šele, da bi kaj storilo.
Po mojih skromnih virih in znanjih je minusa v blagajni ZRS za dobrih 20.000,00€. Jasno, zveza nima računov in zato noče na dan z rezultati.
Delajo na pridobivanju manjkajoče dokumentacije.

_________________
ISF (imejte se fantastično)
Samo


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2009, 23:34 
Odsoten
Uporabniški avatar

Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Prispevkov: 278
Kraj: Sežana,JN65WQ
Privatizirati ZRS, pridobiti koncesijo in računati.
Za začetek 100€ na znak...recimo 200 000€.Ni slabo za par ljudi.
Božo


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2009, 20:05 
Odsoten

Pridružen: 25 Maj 2004, 11:46
Prispevkov: 301
Kraj: velenje
V kaj sem ta trenutek resnično prepričan je edino to, da če bo ta zakon v takšni obliki resnično sprejet, se bo članstvo vsaj prepolovilo , stiskanje mic., žvižganje , riganje itd. na bendu pa vsaj podvojilo.

73!


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: V razmislek
OdgovorObjavljeno: 19 Dec 2009, 11:32 
Odsoten

Pridružen: 27 Jan 2006, 14:14
Prispevkov: 232
Kraj: Prihova S5
Tega -17 tega jim je v LJ bilo zanesljivo dovolj jasno povedano....NEDEŠŠŠŠ, kajti ko je bilo že zaključeno je eden od one trojice-za hrbtom ostalih, in dovolj glasno rekel : oni naj govorijo, mi gremo normalno naprej.....Hura v ministrstva-to je moje... HI !
Imam vtis da bo treba iti pred parlament kakor hodi delavstvo in zopet urediti radio amaterstvo po radio amatersko.
Lep pozdrav ! Albert E77UW- sedaj in še vedno S57UW
P.S: Še nekaj v vednost : mene na razne načine slovenski operaterji po svetu (od Avstralije do Usa, celo iz Afrike) sprašujejo.... kaj se pa gredo tile tam na Lepi poti 6 ? Vsi so tudi imetniki slov call-ov.


Na vrh
 Profil  
 
Prikaži prispevke prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 10 prispevkov ] 

Vsi časi so UTC + 1 ura


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost


Ne morete pisati prispevkov v temi
Ne morete odgovarjati na teme v forumu
Ne morete urejati prispevkov v temi
Ne morete brisati vaših prispevkov forumu
Ne morete dodati priponk prispevkom

Išči za:
Pojdi na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group