S50LEA

Radioamaterski forum
Danes je 21 Okt 2021, 21:23

Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 5 prispevkov ] 
Avtor Sporočilo
 Naslov prispevka: 11. seja UOZRS
OdgovorObjavljeno: 04 Apr 2005, 21:29 
Odsoten

Pridružen: 02 Jun 2003, 12:35
Prispevkov: 214
Kraj: Novo mesto
Datum: 30. marec 2005

Člani upravnega odbora ZRS
Predsednik in člani nadzornega odbora ZRS
Managerji ZRS
Miran Vončina-S50O
Ivan Batagelj-S54A


Zadeva: Sklic 11. seje UO ZRS

Po predhodnem dogovoru sklicujeva

11. sejo upravnega odbora ZRS, ki bo v četrtek, 7. aprila 2005, ob 16.00 uri,
v prostorih radiokluba Triglav-S53APR, Ljubljana, Saveljska 50.

Za sejo predlagava naslednji dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje upravnega odbora ZRS
2. Priprave na konferenco ZRS:
a) Dnevni red in poslovnik konference
b) Poročila za konferenco
c) Statut ZRS
d) Izredne volitve
3. Razno
a) Predlogi za priznanja ZRS
b) Organizacija IARU 50 MHz tekmovanja v Sloveniji

Štefan Barbarič, S51RS, l. r.
Boris Plut-S54O, l. r.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 18 Apr 2005, 16:58 
Odsoten

Pridružen: 02 Jun 2003, 12:35
Prispevkov: 214
Kraj: Novo mesto
Zapisnik 11. seje upravnega odbora ZRS
Ljubljana, 7. aprila 2005, v prostorih Radiokluba Triglav, Ljubljana, Saveljska 50

Prisotni:
- Štefan Barbarič-S51RS, Boris Plut-S54O, Srečko Janžekovič-S57LSW, Boško Karabaš-S51BK, Silvo Obrul-S50X in Bojan Wigele-S53W; opravičeno odsotna: Rudi Bregar-S51BR in Stanko Habjanič-S55HS;
- ostali prisotni: Ivan Batagelj-S54A, Drago Bučar-S52O, Miran Vončina-S50O, Evgen Kranjec-S52EZ, Rajko Vavdi-S54X, Franci Žankar-S57CT, Goran Krajcar-S52P in Drago Grabenšek-S59AR; opravičeno odsotna: Jože Breznikar-S52PL in Bajko Kulauzović-S57BBA.

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje upravnega odbora ZRS
2. Priprave na redno, 33. konferenco ZRS, in izredno, volilno konferenco ZRS
a) Redna, 33. konferenca ZRS
b) Izredna, volilna konferenca ZRS
c) Statut ZRS
3. Razno
a) Predlogi za priznanja ZRS
b) Organizacija IARU 50 MHz tekmovanja v Sloveniji
c) Sodelovanje ZRS na prireditvi DTK 2005
d) VHF repetitor na Mrzlici
e) Pripombe radiokluba Jadran-S59CST, Koper, na zapisnik 10. seje upravnega odbora ZRS

Začetek seje: ob 16.10 uri.

Sejo je vodil Štefan Barbarič-S51RS, podpredsednik ZRS; po uvodnem pozdravu je predlagal spremembe oziroma dopolnitve dnevnega reda, kot predlog že poslanega pred sejo, in po sprejemu le-teh nadaljeval po potrjenem dnevnem redu.

Ad 1.

Štefan Barbarič-S51RS je podal vsebino zapisnika 10. seje upravnega odbora ZRS, s poudarkom na sprejetih sklepih - ugotovitve: sklepi so bili realizirani (razen sklepa štev. 148.a: QSL kartice S50HQ – S54X in S57IIO še nista posredovala informacije o številu QSL kartic in nalepk, za tiskanje kartic je sicer dogovorjeno), na besedilo predloženega zapisnika na seji ni bilo pripomb.

Po razpravi, vezani na zapisnik 10. seje upravnega odbora ZRS, so bili sprejeti

Sklep štev. 150: Upravni odbor ZRS izreka javno pohvalo in zahvalo komisiji za KV prvenstvo ZRS, še posebno pa Mirku-S57AD za računalniško obdelavo dnevnikov. Člani komisije (S57AD, S51AY, S53AU in S57IIO) so vabljeni na hamfest ZRS po konferenci ZRS – za njih stroške večerje pokrije ZRS. Na hamfest ZRS sta vabljena tudi S52AA in S57WAZ (kontrola in objava rezultatov UKV maratona ZRS), stroške večerje pokrije ZRS.

Sklep štev. 151: Sestanka predstavnikov srednjeevropskih zvez-članic IARU R1 se kot predstavnika ZRS udeležita Robert Vilhar-S53WW in Goran Krajcar-S52P – stroške potovanja obeh in bivanja za enega plača ZRS (stroške bivanja za enega predstavnika ZRS krije organizator sestanka).

Sklep štev. 152: Gorana Krajcarja-S52P se imenuje za novega KV managerja ZRS.

Sklep štev. 153: Potrjujemo zapisnik 10. seje upravnega odbora ZRS v predlagani vsebini.

Ad 2.a

Drago Grabenšek-S59AR je poročal o pripravah na konferenco ZRS, izvršenih po predhodnem dogovoru s podpredsednikoma ZRS. Po razpravi o organizaciji konference ZRS bil sprejet

Sklep štev. 154:
a) Redna letna, 33. konferenca ZRS, bo v Ljubljani, v soboto, 23. aprila 2005, v Gostilni Pečarič, Vrhovci – Pod jezom 47 (po končani izredni volilni konferenci ZRS, katero na isti dan sklicuje nadzorni odbor ZRS). Po konferenci bo radioamatersko srečanje-HAMFEST ZRS, s podelitvijo nagrad za KV prvenstvo ZRS 2004 in UKV maraton 2004.
b) Dnevni red konference je običajen (s posebno točko obravnave predloga sprememb statuta ZRS), poslovnik konference je bil sprejet na 32. konferenci ZRS na Ptuju, poročilo upravnega odbora ZRS pripravita podpredsednika ZRS, poročila za posamezne aktivnosti pa pripravijo managerji ZRS.

Ad 2.b

Po dogovoru bo nadzorni odbor ZRS sklical izredno volilno konferenco ZRS 23. aprila 2005 (isti dan bo redna, 33. konferenca ZRS), na kateri se izvede izredne volitve predsednika ZRS, treh podpredsednikov ZRS in članov upravnega odbora ZRS (nadomestne volitve - za dve leti, nadaljevanje tekočega mandatnega obdobja 2003-2007).

Štefan Barbarič-S51RS se je zahvalil Ivanu Batagelju-S54A, da je privolil, da kandidira za predsednika ZRS. Ivan Batagelj-S54A, kandidat za novega predsednika ZRS, je obrazložil svoje poglede na delovanje in razvoj naše organizacije in predstavil predlog za tri podpredsednike ZRS in člane upravnega odbora ZRS, in sicer:
- podpredsedniki ZRS, istočasno tudi podpredsedniki upravnega odbora ZRS: Štefan Barbarič-S51RS, Boris Plut-S54O in Miran Vončina-S50O;
- člani upravnega odbora ZRS: Mijo Kovačevič-S51KQ, Goran Krajcar-S52P, Evgen Kranjec-S52EZ, Bajko Kulauzović-S57BBA, Miloš Oblak-S53EO, Silvo Obrul-S50X in Franci Žankar-S57CT.

Po razpravi v zvezi z izredno volilno konferenco ZRS je bil sprejet

Sklep štev. 155: Upravni odbor ZRS podpira kandidaturo Ivana Batagelja-S54A in njegov predlog za tri podpredsednike ZRS in člane upravnega odbora ZRS ter predlaga izredni volilni konferenci ZRS, da izvoli novo vodstvo ZRS v evidentiranem sestavu.

Ad 2.c

Miran Vončina-S50O, vodja komisije za statut ZRS, je obrazložil popravke predloga novega statuta ZRS in poudaril, da so bili sprejemljivi predlogi radioklubov pri izdelavi čistopisa tudi upoštevani.

Sklep štev. 156: Upravni odbor ZRS sprejema besedilo predloga novega statuta ZRS, ki ga je pripravila komisija za statut, in ga daje v obravnavo in sprejem 33. konferenci ZRS.

Ad 3.a

Po obrazložitvi prejetih predlogov za priznanja ZRS je bil sprejet

Sklep štev. 157: Po Pravilniku o priznanjih ZRS se podeli naslednja priznanja:
1. Radioklub Laško-S59GCD – Zlata plaketa ZRS,
2. Janez Kuselj-S59D – Srebrna plaketa ZRS,
3. Mirko Lečnik-S51YU – Zlata značka ZRS,
4. Roman Potočnik-S57PR – Srebrna značka ZRS,
5. Hubert Tratnik-S51NZ – Srebrna značka ZRS,
6. Aleksander Hočevar-S57MHA – Bronasta značka ZRS,
7. Engelbert Cvetko-S56RCE – Bronasta značka ZRS.
Priznanja se podeli po dogovoru z matičnimi radioklubi.

Ad 3.b

Po obravnavi predloga SLOVHF radiokluba-S50VHF, Murska Sobota, je bil sprejet

Sklep štev. 158: Sprejme se predlog SLOVHF radiokluba-S50VHF za organizacijo IARU 50 MHz tekmovanja v Sloveniji – tekmovanje se uvrsti v seznam UKV tekmovanj ZRS za leto 2005, pravila tekmovanja se objavijo v glasilu CQ ZRS, za izvedbo vseh potrebnih postopkov v zvezi s tekmovanjem je zadolžen UKV manager ZRS.

Ad 3.c

Po predstavitvi nastopa ZRS na prireditvi Dnevi tehnične kulture 2005, ki je bila v Ljubljani, od 31. marca do 2. aprila 2004, je bil sprejet

Sklep štev. 159: Upravni odbor ZRS izreka javno pohvalo in zahvalo ekipi (S51XO, S52AA, S56WIX in S57BBA) za uspešno izvedeno akcijo – vsi člani ekipe so vabljeni na hamfest po konferenci ZRS, za njih stroške večerje krije ZRS.

Ad 3.d

Po obravnavi vloge Društva radioamaterjev Trbovlje-S59DOR za dodatno finančno pomoč pri nabavi duplekserja za VHF repetitor na Mrzlici je bil sprejet

Sklep štev. 160:
a) Upravni odbor ZRS je seznanjen z aktualno problematiko delovanja repetitorja na Mrzlici – odločanje o višini dodatnih finančnih sredstev za nabavo duplekserja se prestavi (po konferenci ZRS oziroma sprejemu finančnega načrta ZRS za leto 2005).
b) RPT manager ZRS (S51KQ) naj pripravi oceno stanja govornih repetirorjev v Sloveniji in predloge za najnujnejše izboljšave oziroma sofinanciranje le-teh iz sredstev po finančnem načrtu ZRS za leto 2005.

Ad 3.e

Po obravnavi dopisa oziroma pripomb radiokluba Jadran-S59CST, Koper, na zapisnik 10. seje upravnega odbora ZRS (Ad 2.d - statut ZRS) in dodatni obrazložitvi vodje komisije za statut ZRS je bil sprejet

Sklep štev. 161: Upravni odbor ZRS ugotavlja, da so bili predlogi radiokluba Jadran-S59CST, Koper, posredovani komisiji za statut ZRS, ki je vse prejete pripombe in predloge radioklubov tudi upoštevala, v kolikor so bili sprejemljivi in skladni s konceptom priprave predloga sprememb statuta ZRS.


V nadaljevanju seje je Srečko Janžekovič-S57LSW poročal o aktivnostih v zvezi s pripravo predloga ZRS za spremembe oziroma dopolnitve »gradbenega pravilnika« ( prošnja za sprejem pri ministru MOPE, lobiranje/poslansko vprašanje idr.), Boris Plut-S54O pa je predlagal, da se hamradio.si po novih predpisih registrira kot osnovna domena ZRS (pogodbo o podaljšanju registracije je S57BBA že posredoval na ZRS).

Sklep štev. 162: Srečko Janžekovič-S57LSW nadaljuje vse aktivnosti v zvezi s pripravo predloga ZRS za spremembe »gradbenega pravilnika«.

Sklep štev. 163: Domeno hamradio.si se registrira po novih predpisih – za podaljšanje registracije je zadolžen sekretar ZRS.


Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.

Zapisnikar:
Drago Grabenšek, S59AR
sekretar ZRS

Štefan Barbarič, S51RS
podpredsednik ZRS

Boris Plut, S54O
podpredsednik ZRS


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 18 Apr 2005, 19:57 
V okvirju sklepa st. 150 ste verjetno pozabili na prvi racunalniski pregled dnevnikom pri ustanovitvi KVP ZRS. Dokaj odmevan je bil ker so sprotni rezultati objavljani na S5 paket radio omrezju. Sledilo je posvetovanje o prihodnosti KVP ZRS v S53AJK.


Na vrh
  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2005, 20:24 
Odsoten
Uporabniški avatar

Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
Prispevkov: 415
s56a napisal/-a:
V okvirju sklepa st. 150 ste verjetno pozabili na prvi racunalniski pregled dnevnikom pri ustanovitvi KVP ZRS. Dokaj odmevan je bil ker so sprotni rezultati objavljani na S5 paket radio omrezju. Sledilo je posvetovanje o prihodnosti KVP ZRS v S53AJK.


Spominjam se prve računalniške obdelave dnevnikov KV prvenstva ZRS 1995, pa tudi "odmevnosti", saj so po javnih objavah "fuj-list" (UBN raportov) mnogi protestirali, kar je bil povod za sklic posveta o računalniški obdelavi dnevnikov v S53AJK.

Po končanem posvetu smo člani komisije Mario, S56A, Jelka, S57NW, Drago, S59A (ki ni bil član komisije) ter jaz odšli na večerjo v restavracijo "Skalno klet" (žal se nam S51BW, eden od članov komisije, ni utegnil pridružiti). Večerja je bila plačana z naročilnico ZRS.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2005, 21:15 
Do cudnih napak je prislo zaradi razlik v uradnih popravljenih papirnih dnevnikih in izvirnih elektronskih, ki so bili prva osnova za pregledovanje. Gostilna je verjetno bila "Pod skalco". S59A moj bodoci partner na WRTC-1996. Edino se ZRS narocilnice nikakor ne spomnem. Verjetno je S59AR imel slab dan :-)


Na vrh
  
 
Prikaži prispevke prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 5 prispevkov ] 

Vsi časi so UTC + 1 ura


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov


Ne morete pisati prispevkov v temi
Ne morete odgovarjati na teme v forumu
Ne morete urejati prispevkov v temi
Ne morete brisati vaših prispevkov forumu
Ne morete dodati priponk prispevkom

Išči za:
Pojdi na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group