S50LEA

Radioamaterski forum
Danes je 13 Jul 2020, 05:39

Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 12 prispevkov ] 
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 09:51 
Odsoten
Moderator

Pridružen: 08 Mar 2002, 01:00
Prispevkov: 369
Kraj: JN76FC
Komisija za pripravo sprememb statuta ZRS1. Na se sestanku predsednikov radio klubov je bila imenovana komisija za pripravo sprememb statuta ZRS v sestavi:

Miran Vončina S50O,
Rado Jurač S52OT,
Silvo Obrul S54X,
Drago Bučar S52O,
Boštjan Vončina S57WTT.

Komisiji ni bilo danih izrecnih navodil in zahtev, kako naj se loti dela, katere pomanjkljivosti obstoječega statuta naj popravi in katere cilje ZRS naj pri svojem delu zasleduje.

Komisija je za svoje vodilo vzela razpravo, mnenja, stališča in pripombe izražene na sestanku s predstavniki radioklubov. Komisija je delovala na podlagi komuniciranja preko elektronske pošte.

2. Komisija na osnovi povedanega meni:

- da je potrebno na novo definirati vlogo ZRS v Slovenskem prostoru in sicer, da je to krovna in reprezentativna organizacija, ki ureja vse zadeve s področja radioamaterstva in radioamaterstvu podobnih dejavnost,

- da je potrebno vzpostaviti možnost za širše delovanje ZRS, saj radioamaterstvo se razvija, pojavljajo se nove discipline in afirmirajo se nove tehnologije, zato je potrebo organizacijo odpreti navzven,

-da je potrebno hitro popraviti nekatere popuste ter cene storitev ZRS prilagoditi realnemu stanju in reagirati na spremembe v institucionalnem okolju ( samo ena kategorija radioamaterjev ) in k temu pritegniti tudi članstvo,

-da je potrebno spodbuditi radioklube k bolj angažirani udeležbi v dejavnosti ZRS, omogočiti povezovanje klubov v »regije« na osnovi skupnih interesov in skupnih programov dela, delovanje ZRS mora postati interaktivno, relacija član – radioklub – ZRS mora biti v aktivni navezi, vsak člen, ki ima idejo, predlog, dober vložek v dejavnost naj prispeva za širšo – skupno korist,

-da je potrebno v večji meri promovirati dejavnost radioamaterjev in radioklubov ter tudi ZRS v vseh okoljih v Republiki Sloveniji in s tem povečevati zanimanje občanov in občank za delovanje v radioamaterstvu in podobnih dejavnostih,

- pri vodenju ZRS je nujno razčisti ustanoviteljstvo ZRS, organizacijo ZRS in posledično tudi sprejemanje sklepov na konferencah ZRS, nesprejemljivo, je da se ne ve koliko radioklubov ima glasovalno pravico na konferenci ZRS, da predstavljajo odločilni glasovalni stroj člani UO ZRS,

- pri virih financiranja je določen vir plačevanje kotizacija članov, to ni članarina, ki jo radioamater plačuje radioklubu, noben radioamater namreč ne more biti samo član ZRS. ZRS mora postati privlačna organizacija za čim večje število občanov, ki bi imeli od tega članstva tudi koristi, seveda bi bilo razumneje pričakovat, da ZRS kandidira v večji meri za javna sredstva s projekti, ki bi bili v interesu največjega števila radioamaterjev in radioklubov v Sloveniji; prepričanje, da je potrebno jasno, precizno definirati, katere stroške pokriva kotizacija ( minimalna višina, ki si jo lahko privoščijo tudi nižji sloji prebivalstva, vse kar je več od tega pa mora biti lastna ponudba organov ZRS primerljivo z DARC, ARRL, RSGB, ARI, itd )

- UO ZRS je potrebno narediti bolj fleksibilen in podrobneje je potrebno definirati odgovornost najožjega vodstva za tri ključne, temeljne dejavnosti in odgovornosti v ZRS in sicer:
- zagotavljanje ustreznega pravnega okolja za delovanje ZRS tako v Republiki Sloveniji, kot tudi imeti vse stike in pri tem vidno vlogo z ustreznimi mednarodnimi organizacijami, ter njihovimi inštitucijami,
- delovanje organizacije navznoter z aktivnim sodelovanjem z radioklubi, regijami in članstvom, v ta namen si je potrebno vzeti čas in zelo natančno ugotoviti stanje v klubih, organizirati povezovanje članov iz neaktivnih ali mrtvih klubov ( možnost organizacije v PPS, kot je bilo že v preteklosti )
- narediti ZRS vsem radioamaterjem prijazno organizacijo, ter ponovno pridobiti nazaj člane, ki so aktivni, vendar pa je ZRS zapustila iz različnih razlogov,
- v ZRS je še vedno izjemno veliko izjemno delavnih, uspešnih in izjemno kreativnih članov v vseh disciplinah, katerih rezultati se uporabljajo po celem svetu. Vse te razvojne dosežke bi kazalo najprej razširiti med slovenskimi radioamaterji. Zato je prioritetna naloga ZRS povečati izobraževalno dejavnost za članstvo, v ta namen aktivno pripravljati ustrezna študijska gradiva za samoizobraževanje, itd... V delovno področje podpredsednika za to področje bi spadalo pokrivanje izdajateljske dejavnosti, ki bi morala odražati delo UO ZRS in politiko, ki jo za to področje določi konferenca ZRS,
- seveda pa je s sklepi UO možno, naloge UO porazdeliti na večje število svojih članov, še posebno, ker se ne izključuje da so managerje ZRS tudi člani UO, sploh pa morajo sodelovati pri delu UO, odgovornost pa je predvsem na UO; za uspešno delo UO bi kazalo slediti sestavi UO po načelu teritorialne in strokovne pokritosti Slovenije ( managerje stroka, koordinatorji »regij« teritorij in člani ), prav tako pa naj bi UO po svoji osnovni pravici omogočil delovanje stalnih komisij in ad hoc delovnih skupin za razrešitev določenih problemov,

- komisiji se zdi pomembno notranje informiranje v ZRS, nesprejemljivo je zamujanje z informacijami o sklepih sprejetih na organih ZRS, zato mora UO svoje sklepe ( ne zapisnik ) objaviti v elektronskih medijih ( portal ZRS in PR ) v treh dneh od sprejetja. Preverit bi bilo možnost pošiljanja sklepov in drugih informacij pomembnih za radioklube preko e-pošte v vse radioklube, prav gotovo ima dostop do interneta v vsakem klubu vsaj en član. Tako bi lahko organi UO pri kakšnih pomembnejših odločitvah lahko dobili takojšnjo povratno informacijo o resnični volji članov. Potrebno pa bi bilo tudi, da so informacije o kontaktih različnih radioklubov dostopne vsem ostalim članom zveze, saj to pomaga pri povezovanju in pri iskanju pomoči pri skupnih projektih.

- komisija prav tako meni, da morata NO kot tudi disciplinska pridobiti večjo vlogo v delovanju ZRS, pomembna naj bi bila tudi večja inicijativa s strani članov omenjenih organov.


3. Komisija si ne jemlje pravice, da bi opredeljevala politiko delovanja ZRS, prepričana pa je, da je sposobna in dolžna s predlogom sprememb obstoječega statuta ZRS, predlagati pravne temelje za prenovo delovanja ZRS, zato UO predlaga, da predlog da v razpravo skupaj s pričujočo obrazložitvijo, ter povabilom, da v vseh radioklubih po tehtnih razmislekih, prispevajo izboljševalne predloge k statutu.

4. Komisija meni, da bi istočasno kazalo spodbuditi vodstva klubov za premislek in združitev energij za potrditi dobro medklubsko sodelovanje s podpisom o ustanovitvi regij in tako tudi navzven afirmirati primere dobre prakse, ki bi povlekli tudi druge, da stopijo na te poti.Regije naj bi bile interesnega značaja in nikakor ni potrebno, da bi se pokrivale »politično upravnimi«. Z njimi, bi ZRS pridobila na večji notranji dinamiki, prenosu znaj med radioamaterji in vsestranskem sodelovanju.

Za komisijo M.Vončina
6.12.2004


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Na kratko o spremembah statuta
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 09:57 
Odsoten
Moderator

Pridružen: 08 Mar 2002, 01:00
Prispevkov: 369
Kraj: JN76FC
Na kratko o spremembah statuta, ki naj bi bile potrebne in katere opcije imamo:

Splošno med radioamaterji je to, da raje klofamo, kot da se ubadamo s papirji. Vendar na žalost ni vedno vse tako lepo in včasih se je potrebno spoprijeti tudi s kakšno bolj grenko. V naslednjih točkah bom na kratko opisal kaj smo želeli s spremembami statuta ter kakšne možnosti še imamo pri posameznih vprašanjih. Upam, da se bom izrazil tako, da bodo vsi razumeli kaj posamezna sprememba prinaša. Opisal bom samo tiste spremembe, ki globlje posegajo v sam ZRS in bom izpustil tiste spremembe, ki so samo kozmetične ali reparatorne narave.


I. 1.člen

Dodali smo zveza radioamaterskih klubov in društev, ki se ukvarjajo z različnimi področji radioamaterstva, saj mislimo, da tudi razni klubi, ki se ukvarjajo s raznimi specifičnimi področji radioamaterstva (ARG, tekmovalni klubi) lahko normalno sodelujejo v zvezi, saj so v večini kar aktivni.

II. 8.člen

V njem smo prevetrili in posodobili kaj naj zveza počne, tako da smo zadevo malce posplošili in tako pokrili vsa področja radioamaterstva, ki so in ki bi utegnila to postati.

III. 10.člen

ZRS sestavljajo radioklubi, ki delujejo v Republiki Sloveniji, ki podpišejo pogodbo o pristopu k ZRS.

Član ZRS lahko postane radioklub s sedežem na območju Republike Slovenije, ki na podlagi svoje odločitve in sprejemanja določil tega statuta, ciljev in namenov ter programa ZRS. Sklep o sprejemu radiokluba v ZRS sprejme upravni odbor ZRS


Predpostavili smo to, da bomo podpisali pogodbo o pristopu k ZRS, saj je potem najlaže delati s člani, če imaš pogodbo, ki točno opredeljuje pravice in dolžnosti. S tem se bo olajšalo včlanjevanje in izčlanjevanje iz zveze, ter vpogled kdo je član in kdo ne, da se bomo rešili teh duhomornih razprav češ, a ti pa imaš pravico do glasovanja ?

IV. 12.člen
Podobno kot pri 8. členu s tem, da smo dodali
* da se regijsko povezujejo za uresničevanje skupnih projektov,
da se pripravi teren za regijsko organiziranje zveze, če bo potrebno

V. 15.člen

Konferenca ZRS je najvišji organ upravljanja ZRS.
Sestavljajo jo pooblaščeni predstavniki radioklubov.
Vsak radio klub ima na konferenci en ( 1 ) glas


Spravili smo ven UO, kot veste je to že dolgo trn v peti, ko se zveza praktično sama sebe voli in klubi imajo premalo moči. Glede glasovanj pa variante:

a) Torej 1 klub 1 glas. Tako kot je bilo do sedaj… (še največ ljudi je za to, da smo vsi enakopravni in da imamo enak glas ne glede na velikost)

b) Proporcionalni način volitev. Tu bi imeli več možnosti, v glavnem pa gre za to, da več plačanih kotizacij kot ima posamezni član zveze, večje je število glasov, ki jih ima na konferenci. (na primer klub za vsakih 10 operatorjev, ki so plačali kotizacijo dobi 1 glas )

Da tukaj objasnim, kar je povzročalo hudo kri na vseh (ja skoraj vseh) dosedanjih konferencah ZRS. Pooblaščeni predstavnik radiokluba je lahko kdorkoli, ni potrebno, da je radioamater ali da ima sploh kaj veze z radioamaterstvom, lahko da je odvetnik ali pa pač kar nekdo, ki se mu da prit na konferenco (malo karikiram). Tudi če sam ni plačal kotizacije je uradni predstavnik radiokluba in zatorej polnopravni član konference.

VI. 17.člen

Konferenco vodi petčlansko delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo : predsednik delovnega predsedstva in štirje člani in ga izvoli konferenca izmed navzočih pooblaščenih predstavnikov radioklubov.
Konferenca je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica redstavnikov radioklubovČe konferenca ob napovedanem času ni sklepčna, predsednik ZRS prestavi začetek za 30 minut, po tem konferenca veljavno dela in lahko sprejema sklepe, če je prisotnih vsaj ena tretjina predstavnikov radioklubov.


Spremenili smo to, da lahko sedaj po želji tudi radioklubi predlagajo delovno predsedstvo, kar do sedaj ni bilo mogoče in to da je do sedaj praktično predlagal sekretar predsedstvo kar tudi ni bilo ravno po statutu.


VII. 19.člen
Dodali alinejo o temu, da je potrebno sprejeti poslovnik konference, da se bo tocno vedelo kako naj poteka konferenca.

VI. 20.člen Upravni odbor
Torej tukaj pa imamo že na začetku 2 varianti:

a) Upravni odbor kot do sedaj s 7-11 članov in z malo bolj definiranimi pozicijami kaj kdo more delat. Praktično to je že skoraj preveč..a ker ni poslovenika dela UO, je potrebno biti bolj specifični, ker edino tako lahko posežemo v delo UO in mu naložimo nekatere naloge, ki so nujno potrebne. (kot napisano v predlogu 20. člena)

b) Managerji v upravnem odboru kot člani + predsednik in podpredsedniki ter člani

V b varianti postanejo managerji avtomatično članu UO z vsemi pravicami in obveznostmi kot člani UO. Medtem ko v prvi pa samo sodelujejo s člani UO.


VII. 22. Člen Regionalno povezovanje RK v regije

Tole je dano kot opcija, da se člane poveže na nižji ravni kot operativno enoto, ki se laže in hitreje lahko koordinira. Je podano kot možnost in upamo, da se bo zadeva prijela, saj glede na geografsko postavitev imamo specifične probleme, ki jih je laze reševati na lokalni ravni..seveda z intervencijo ZRS.


VIII. 23.člen Predsednik ZRS

Predsednik je voljen skupaj s člani UO za dobo štirih let in je lahko ponovno izvoljen.
Predsednik lahko za čas odsotnosti pooblasti enega od podpredsednikov ZRS, da ga nadomešča. Prav tako lahko prenese del svojih nalog na posameznega podpredsednika ZRS, člana upravnega odbora ZRS ali člana sekretariata. Pooblastilo mora biti pisno Če je predsedniku za krajši čas onemogočeno izvajanje nalog iz tega člena, prevzamejo te naloge podpredsedniki ZRS.
Če je predsedniku bila izrečena nezaupnica ali izrečen ukrep odvzema pravic, vodijo zvezo do izredne volilne konference podpredsedniki ZRS kolegijsko.
Predsednik ZRS je za svoje delo odgovoren konferenci ZRS ter upravnemu odboru, za delovanje ZRS pa je odgovoren v skladu s statutom in pravnim redom RS.


Dodani so primeri, ko predsednik ne more opravljati svoje funkcije in kako se ravna v tem primeru.

IX. 26. in 27. člen Disciplinska komisija ZRS

Disciplinski komisiji smo razširili pristojnosti in ji dodali nalogo začasnega odvzema pravic članov ZRS, ter to, da lahko posredujejo na lastno iniciativo, saj jim ni potrebno čakati na prijave. Tako pridemo do tega, da lahko odvzame volilno pravico klubu, ki ni poravnal svojih obveznosti do ZRS-a.

Dodali smo
nespoštovanje HAM SPIRITA, kodeksa ARON.

Kot temelj radioamaterizma mislimo, da mora biti vključeno kot kršitev v sam statut, brez pravilnega odnosa namreč izgubimo bistvo kaj je to biti radioamater.

Dodali smo sankcijo o prenehanju delovnega razmerja.

V primeru hudega kršenja pravic in dolžnosti posameznega člana organov ZRS, lahko Disciplinska komisija začasno odvzame pravice tega člana do naslednje konference, na kateri seznani konferenco s sklepom in ga nato konferenca dokončno potrdi ali ovrže. V primeru, da se odvzame pravica predsednika ZRS, se v roku 2 mesecev skliče izredna

To pa smo dodali kot varovalo, ki bi preprečevalo, da bi v prihodnje predsednik zrs lahko deloval avtokratsko in po svoji volji, brez da bi imeli možnost, da se ga v primeru velike napake ustavi.


X. 28.člen
Dodali smo kako je z odškodninsko odgovoprnostjo in kako naj se zadeva rešuje.XI. 30. člen
Preimeniovali smo Strokovno službo v Sekretariat in ji malo spremenili pravice. Tako da sedaj so bolj fleksibilne.


Tole so glavne predlagane spremembe samega statuta ZRS, ki bo upam pripomogel k temu, da bomo končno postavili zadevo v pravo smer in se rešili tega grdega slovesa zveze ter da bo vse, kar se lahko pripeti v tej naši organizaciji zaobjeto s statutom.

Vseeno pa predlagamo še to, da se napiše vsaj poslovnik konference, da bodo bodoči člani delovnega predsedstva imeli kaj v rokah kako naj vodijo konferenco, da ne bo problemov.

Za komisijo
Boštjan Vončina S57WTT


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Spremenjeni členi
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 10:04 
Odsoten
Moderator

Pridružen: 08 Mar 2002, 01:00
Prispevkov: 369
Kraj: JN76FC
1. člen
Zveza radioamaterjev Slovenije ( v nadaljevanju ZRS) je prostovoljna, reprezentativna, krovna in samostojna zveza radioamaterskih klubov in društev, ki se ukvarjajo z različnimi področji radioamaterstva (v nadaljevanju: radioklubov) ustanovljena za uresničevanje skupnih interesov na področju radioamaterskih in njim podobnih dejavnosti.
ZRS je pooblaščena organizacija za zastopanje in uveljavljanje interesov radioklubov pri državnih organih, mednarodnih organizacijah in drugih organizacijah v Republiki Sloveniji.
ZRS izvaja dejavnost javnega interesa.
6. člen

Delo ZRS in njenih organov je javno in temelji na načelih demokratičnosti in humanosti. O svojem delu ZRS obvešča javnost tako, da so seje organov ZRS javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, da na seje organov ZRS vabi predstavnike zainteresiranih organizacij in ustanov, predstavnike medijev ter da sklepe in obvestila posreduje radioklubom preko glasila, elektronskih medijev in po pošti. Radioklubi imajo pravico do vpogleda v vso dokumentacijo ZRS.

8. člen
ZRS skupaj z radioklubi zasleduje predvsem naslednje cilje:

- uveljavlja interese radioamaterjev in njihovih organizacij pri pristojnih državnih organih,
- zastopa slovenske radioamaterje v mednarodnih organizacijah ( npr: ITU, IARU...),na njihovih manifestacijah in srečanjih in na drugih mednarodnih aktivnostih,
- pridobiva javna sredstva za projekte pomembne za ZRS, radioamaterje in njihove organizacije,
- skupaj z radioklubi organizira izobraževanje, izdajanje učnih gradiv in pripomočkov,
- organizira izvajanje izpitov za pridobitev radioamaterskih licenc,
- pridobiva CEPT licence za radioamaterje,
- organizira in podpira razvoj in implementacijo novih tehničnih sredstev, pomembnih za radioamaterje in njihove organizacije,
- organizira in koordinira izgradnjo in vzdrževanje infrastrukturnih telekomunikacijskih sistemov pomembnih za radioamaterje in njihove organizacije,
- promovira radioamaterske dejavnosti,
- organizira in koordinira sodelovanje radioamaterjev v humanitarnih, patriotskih aktivnostih, pomaga pri naravnih in drugih nesrečah,itd....
- zagotavlja opravljanje skupnih administrativno tehničnih nalog za potrebe organov in radioklubov,
podeljuje nagrade in priznanja ter diplome radioamaterjem in njihovim organizacijam in drugim zaslužnim za uspešno delo ZRS.


9.člen
* s sodelovanjem z gospodarskimi in drugimi organizacijami, predvsem s področja telekomunikacij in elektrotehnike,
10. člen

ZRS sestavljajo radioklubi, ki delujejo v Republiki Sloveniji in podpišejo pogodbo o združevanju v ZRS.

Član ZRS lahko postane radioklub registriran v Republiki Sloveniji, ki na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora ZRS podpiše pogodbo o združevanju v ZRS.


12. člen
Pravice radioklubov so:
* da njihovi predstavniki volijo in so izvoljeni v organe ZRS,
* da sodelujejo pri izvajanju programov ZRS,
* da uporabljajo skupna tehnična sredstva,
* da uporabljajo storitve sekretariata ZRS,
* da sodelujejo v tekmovanjih in drugih aktivnostih, ki jih organizira ZRS,
* da uporabljajo simbole ZRS,
* da predlagajo člane in organizacije za priznanja ZRS,

* da se regijsko povezujejo za uresničevanje skupnih projektov,

Dolžnosti radioklubov so:
- da promovirajo in razvijajo radioamaterske dejavnosti v svojih okoljih,
- da pridobivajo in usposabljajo nove člane,
- da sodelujejo v akcijah ZRS,
- spoštujejo ta statut in sklepe ter politiko konference ZRS,
- da izpolnjujejo prevzete obveznosti do ZRS,
- da varujejo in povečujejo ugled ZRS in radioamaterstva.

15. člen
Konferenca ZRS je najvišji organ upravljanja ZRS.
Sestavljajo jo pooblaščeni predstavniki radioklubov.
Vsak radioklub ima na konferenci en ( 1 ) glas.

17. člen

Delo konference je javno. Konferenca poteka po njenem poslovniku.

Konferenco vodi petčlansko delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo : predsednik delovnega predsedstva in štirje člani in ga izvoli konferenca izmed navzočih pooblaščenih predstavnikov radioklubov.
Konferenca je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica redstavnikov radioklubov.

Če konferenca ob napovedanem času ni sklepčna, predsednik ZRS prestavi začetek za 30 minut, po tem konferenca veljavno dela in lahko sprejema sklepe, če je prisotnih vsaj ena tretjina predstavnikov radioklubov.


19. člen

Konferenca ZRS:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema poslovnik konference ZRS,
- razpravlja in sklepa o poročilih o delovanju organov ZRS,
- razpravlja in sklepa o realizaciji sklepov predhodne konference ZRS,
- določa politiko delovanja ZRS,
- obravnava in sprejema program dela in finančni plan ZRS,
- obravnava in potrjuje zaključni račun ZRS,
- sklepa o priznanjih in nagradah ZRS,
- sprejema in spreminja statut ZRS in druge pravne akte ZRS,
- voli in razrešuje predsednika, podpredsednike in člane upravnega in nadzornega odbora ZRS ter člane disciplinske komisije ZRS in delovnega predsedstva,
- imenuje častnega predsednika ZRS,
- odloča o pritožbah zoper sklepe organov ZRS,
- odloča o včlanjenju ZRS v druge organizacije ter o izstopu ZRS iz drugih organizacij,
- odloča o prenehanju ZRS,
- odloča o nakupu, prodaji in najemu nepremičnin.UPRAVNI ODBOR ZRS

20. člen

Upravni odbor ZRS je upravno - izvršilni organ konference ZRS, ki izvršuje sklepe konference in vodi delo ZRS med dvema konferencama.

Upravno odbor šteje od 7 do 11 članov. Število članov upravnega odbora za naslednje mandatno obdobje določi konferenca ZRS.

Upravno odbor sestavljajo:
- predsednik, ki je sočasno tudi predsednik ZRS,
trije podpredsedniki, ki so zadolženi in odgovorni za delovanje na naslednjih področjih:
- podpredsednik odgovoren za sodelovanje z radioklubi, regijami in članstvom,
- podpredsednik odgovoren za razvoj, izobraževanje, tekmovalno in izdajateljsko dejavnost,
- podpredsednik odgovoren za sodelovanje z državnimi organi in organizacijami, mednarodnimi in drugimi organizacijami.

Kandidat za predsednika ZRS predloži konferenci ZRS program dela ZRS, predloge za podpredsednike in člane upravnega odbora ZRS, pri čemer zagotavlja programsko in organizacijsko usklajenost za delovanje.

Upravni odbor se sestaja najmanj štirikrat letno. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. V primeru, da je število glasov za in proti enako, šteje glas predsednika dvojno.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren konferenci ZRS.

Upravni odbor s sklepom določi managerje, ki vodijo, organizirajo in koordinirajo področne dejavnosti. Managerji sodelujejo na sejah upravnega odbora, nimajo pa pravice glasovanja.


21. člen

Upravni odbor ZRS opravlja naslednje naloge:

- izvaja sklepe in program dela, ki ga je sprejela konferenca ZRS,
- izvaja politiko, ki jo je določila konferenca ZRS,
- vodi delovanje ZRS med dvema konferencama,
- izvaja finančni plan ZRS in upravlja s premoženjem ZRS,
- skupaj z radioklubi ustanavlja regije ter podpira njihovo delovanje,
- organizira programe izobraževanja radioamaterjev,
- imenuje managerje za vodenje posameznih področij radioamaterskih dejavnosti,
- usmerja uredniško politiko, imenuje urednika in uredniški odbor glasila ZRS,
- informira radioklube o delovanju ZRS,
- skupaj z izvajalcem določa pravila za tekmovanja, ki jih organizira ZRS,
- določa pogoje za osvajanje diplom in priznanj, ki jih podeljuje ZRS,
- imenuje sekretariat ZRS in sprejema sistemizacije delovnih mest,
- pripravlja dokumente za obravnavo na konferenci ZRS,
- daje soglasje za pristop novih radioklubov v ZRS,
- določa višino letnega denarnega prispevka za potrebe ZRS,
- opravlja druge naloge, ki zagotavljajo realizacijo ciljev ZRS.


22. člen

Upravni odbor skupaj z radioklubi ustanovi regije v Republiki Sloveniji, v kateri radio klubi:

- skupaj, dogovorno in koordinirano realizirajo projekte skupnega značaja,
- promovirajo radioamaterske dejavnosti v okoljih kjer delujejo,
- razvijajo med članstvom radioklubov pripadnost radioamaterski organizaciji,
- organizirajo druge akcije, ki so v interesu radioklubov.

Regijo ustanovijo radioklubi s podpisom sporazuma o ustanovitvi in določijo koordinatorja regije.
V sporazumu o ustanovitvi regije, radioklubi lahko določijo prednostne naloge in način delovanja.

Sporazum o ustanovitvi regije se deponira tudi pri ZRS
.

23.člen

Predsednik lahko za čas odsotnosti pooblasti enega od podpredsednikov ZRS, da ga nadomešča. Prav tako lahko prenese del svojih nalog na posameznega podpredsednika ZRS, člana upravnega odbora ZRS ali člana sekretariata. Pooblastilo mora biti pisno Če je predsedniku za krajši čas onemogočeno izvajanje nalog iz tega člena, prevzamejo te naloge podpredsedniki ZRS.
Če je predsedniku bila izrečena nezaupnica ali izrečen ukrep odvzema pravic, vodijo zvezo do izredne volilne konference podpredsedniki ZRS kolektivno.

Predsednik ZRS je za svoje delo odgovoren konferenci ZRS ter upravnemu odboru, za delovanje ZRS pa je odgovoren v skladu s statutom in pravnim redom RS.
Predsednik ZRS ima pravico in dolžnost zadržati sklepe, ki so v nasprotju s tem statutom.


24.člen

V primeru, če nadzorni odbor oceni, da je dejanje posameznega organa ZRS v nasprotju s pravnim redom, akti ZRS ali ham spiritom, lahko z začasno odredbo zadrži njihovo izvajanje do dokončne odločitve na konferenci ZRS.
Nadzorni odbor šteje pet članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Delo nadzornega odbora ZRS sklicuje in vodi predsednik. Seje so sklepčne, če je prisotna večina članov. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov šteje glas predsednika dvojno.

25. člen
Delo Disciplinske komisije vodi njen predsednik, ki ga člani izvolijo izmed sebe.

26. člen
Kršitve, ki jih obravnava Disciplinska komisija ZRS, so:

- nespoštovanje določil statuta ZRS,
- nespoštovanje, neizpolnjevanje in kršenje sklepov organov ZRS,
- dejanja, ki rušijo ugled ZRS,
- neodgovorno izvrševanje sklepov in prevzetih nalog ZRS,
- kršitve pogodb o zaposlitvi uslužbencev ZRS,
- nespoštovanje ham spirita in kodeksa ARON.

27. člen
Disciplinska komisija prične postopek po prijavi ali na lastno iniciativo.

Na podlagi končanega dokaznega postopka, disciplinska komisija lahko izreče kršitelju, upoštevajoč težo kršitve,oteževalne in olajševalne okoliščine enega izmed naslednjih ukrepov:
- opomin,
- javni opomin,
- sklep o začasni ali trajni izključitvi iz ZRS,
- začasni odvzem pravic člana organov ZRS,
- sklep o prenehanju delovnega razmerja.

O izrečenem ukrepu proti kršitelju disciplinska komisija izda pisni sklep, zoper katerega se prizadeti lahko pritoži na konferenco ZRS.

V primeru hudega kršenja pravic in dolžnosti posameznega člana organov ZRS, lahko Disciplinska komisija začasno odvzame pravice tega člana do naslednje konference, na kateri seznani konferenco s sklepom in ga nato konferenca dokončno potrdi ali ovrže. V primeru, da se odvzame pravica predsedniku ZRS, se v roku 2 mesecev skliče izredna konferenca.
O izrečenem ukrepu zoper radioklub, člane organov ZRS ali zaposlene na ZRS, izda disciplinska komisija pisni sklep, zoper katerega se prizadeti lahko pritoži na konferenco ZRS.
28. člen
Radioklub, zaposleni na ZRS ali član organov ZRS , ki povzroči škodo drugemu članu ZRS ali sami zvezi ZRS mora to škodo povrniti.
Če je bila škoda povzročena iz velike malomarnosti ali z naklepom je član materialno in disciplinsko odgovoren po zakonu o obligacijskih razmerjih.

29.člen
V primeru, da spor s pomočjo arbitraže ni mogoče rešiti je pristojno sodišče v Ljubljani.


VI. SEKRETARIAT ZRS

30. člen

Za opravljanje organizacijskih, tehničnih, finančno računovodskih del, ZRS ustanovi sekretariat.

Naloge sekretariata so:

- organizacija in izvajanje skupnih nalog ZRS,
- strokovno tehnična opravila za organe ZRS in njenih članov,
- realizacija sklepov organov ZRS,
- tehnična opravila pri organizaciji izpitov za radioamaterje,
Sredstva za delovanje sekretariata ZRS zagotavlja konferenca ZRS v letnem finančnem planu.

Uslužbenci ZRS so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru ZRS.

Podpisnik pogodbe o zaposlitvi uslužbencev ZRS je predsednik ZRS.

32. člen
ZRS pridobiva sredstva za delovanje:

- s kotizacijo
- s prispevki radioklubov
- s kandidiranjem za javna sredstva na razpisih in natečajih,
- s svojo dejavnostjo,
- z darili, volili in donacijami,
- iz drugih virov.

Viške sredstev, ki izhajajo iz dejavnosti, ZRS vlaga v razvoj dejavnosti.


35. člen
- na podlagi prostovoljnega razpusta po sklepu konference ZRS o prenehanju dela ZRS,

Ob prenehanju ZRS preide njeno premoženje na radioklube po enakih deležih, razen če konferenca ZRS ne odloči drugače.

X. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
37. člen

V roku enega leta morajo vsi radioklubi, ki se želijo povezovati v ZRS na podlagi določil tega statuta, podpisati Pogodbo o združevanju v ZRS. Radioklubu, ki ne bo podpisal pogodbe, po preteku tega roka preneha članstvo v ZRS.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Statut - kompleten
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 10:08 
Odsoten
Moderator

Pridružen: 08 Mar 2002, 01:00
Prispevkov: 369
Kraj: JN76FC
Celoten tekst predloga novega statuta lahko preberete tu.

LPB.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 10:47 
>ZRS sestavljajo radioklubi, ki delujejo v Republiki Sloveniji, ki podpišejo pogodbo o pristopu k ZRS.

Spet smo dobili rdeco barvo :-) Ali je nujno, da so RK na teritoriji RS? Mogoce bodo zamejski Slovenci ustanovili kaksen RK in zeleli zvezo z matico?

MX & HNY & LP MMM S56A

P.S. Ljutcp.hamradio.si email ze dolgo ne dela?


Na vrh
  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 13:19 
Odsoten
Tečni Moderator
Uporabniški avatar

Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
Prispevkov: 2377
Kraj: jn76gh
Ola Mario!
Ja imaš prav(sem totalnoma pozabil na tole, ko sem pisal :) Tole bomo popravili, da bo zadevalo vse s5 hame, pa naj so kjerkoli.
Hvala za pozitivno kritiko :) Tehnika Več glav več ve.

Se pa opravičujem za par tiskarskih napak.
Rdeča barva pa je lepo vidna od črne :)
lp
Boštjan

Vsem pa lepe praznike !

_________________
Ex.S56WTT,S57WTT; All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 15:29 
Odsoten

Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Prispevkov: 666
Kraj: Škofja Loka
Boštjan,

je to še "surovo" gradivo ali je že šlo skozi roke sedanjega UO?

LP Jure


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 16:29 
Odsoten
Moderator

Pridružen: 08 Mar 2002, 01:00
Prispevkov: 369
Kraj: JN76FC
S57XX napisal/-a:
Boštjan,

je to še "surovo" gradivo ali je že šlo skozi roke sedanjega UO?

LP Jure


Jure, včeraj sem bil na seji UO ZRS in sem dobil za nalogo, da zadevo objavim. Prej se je okoli tega seznanil UO in pohvalil ekipo, ki je sodelovala pri pripravi osnutka. Točno ta oblika bo šla tudi po klubih.

LPB.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 23:16 
Odsoten

Pridružen: 28 Okt 2004, 21:07
Prispevkov: 699
Ob prebiranju predloga novega statuta ugotavljam, da vam je še vedno osnova star statut, ki ga le kozmetično popravljate. To delate že 50 let. Nov statut mora združevati klube - radioamaterje ne pa jim postavljati pogojev, zahtev... V čem je boljši ta nov statut od starega? V rdeči barvi? Razumem, da je dobil nov statut zeleno luč od sedanjega UO, saj sta oba statuta enaka.
Razmislite, kaj je v tem novem statutu bistvenega, da bo spremenil sedanje stanje v ZRS. Če tega ne najdete in bomo sprejeli tak statut, bomo še naprej propadali.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2004, 23:52 
Odsoten
Uporabniški avatar

Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 754
Kraj: Ilirska Bistrica, Slovenia
s58ru napisal/-a:
Ob prebiranju predloga novega statuta ugotavljam, da vam je še vedno osnova star statut, ki ga le kozmetično popravljate. To delate že 50 let. Nov statut mora združevati klube - radioamaterje ne pa jim postavljati pogojev, zahtev... V čem je boljši ta nov statut od starega? V rdeči barvi? Razumem, da je dobil nov statut zeleno luč od sedanjega UO, saj sta oba statuta enaka.
Razmislite, kaj je v tem novem statutu bistvenega, da bo spremenil sedanje stanje v ZRS. Če tega ne najdete in bomo sprejeli tak statut, bomo še naprej propadali.


Moje mnenje je, da bi morali Statut ZRS imeti kot nek osnovni pravni akt, podobno kot je to Ustava Republike Slovenije, ne pa da poiskušamo z njim reševati vse žive probleme ter reč spreminjamo vsakih 6 mesecev, ko se pojavi nek nov problem.

Statut naj bo generalističen ter dovolj odprt in naj postavi pravno osnovo naše organizacije, za detajle pa se napravi razne pravilnike, ki se lahko spreminjajo v skladu z aktualnimi problemi organizacije.

73 de S56IUA - Ognjen


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 23 Dec 2004, 15:27 
Odsoten

Pridružen: 01 Feb 2004, 23:24
Prispevkov: 355
Papirji še niti niso prišli v klube, že je veliko razburjanja!
Danes sem imel nekaj tel. klicev, češ, kakšen statut pa bomo imeli?? Čeprav nisem sodeloval pri nastajanju predlogov vem, da to, kar beremo zgoraj ni statut.
Res ne vem, ali smo postali tako površni, da niti ne vemo, kaj beremo. Ali pa nočemo vedeti, kaj pa vem.
Če bomo zastavili tako, da bomo vsako reč nekonstruktivno kritizirali, pa je vseeno, če vzamemo za svoj statut kar Deset božjih zapovedi pa še kakšen bolj tehnični ham dodatek zraven.

In da je dobil nov statut zeleno luč od starega UO?? Ja, kje pa to piše? Statuta pač ne sprejema UO. In da sta enaka?

Sam bi se pa vseeno zavzel za to, da se precizira, kdo je ustanovitelj ZRS, da ne bi prišlo do kakšnih nesporazumov.
Časa bo zadosti za plodno razpravo in tehtne predloge.

Hvala ekipi za veliko delo. Upam, da bomo lahko skupaj obrnili novo stran v življenju naše organizacije.

73 es MX es HNY de Jurij, s57x


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 16 Jan 2005, 16:55 
Odsoten

Pridružen: 22 Jul 2004, 20:19
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
Nekaj mojih pripomb. Sice rne vem, ali bo pregledno, ker bom delal "copy-paste". Pa še nekaj. Pisal sem v telegrafskem stilu, zato so napake ali pa je kakšna misel precej ostra. Ne vzemite tega za slabo. Samo svoja mnenja sem napisal.
Moje pripombe so v modri barvi.

1. člen
Zveza radioamaterjev Slovenije ( v nadaljevanju ZRS) je prostovoljna, reprezentativna, krovna in samostojna zveza radioamaterskih klubov in društev, ki se ukvarjajo z različnimi področji radioamaterstva (v nadaljevanju: radioklubov) ustanovljena za uresničevanje skupnih interesov na področju radioamaterskih in njim podobnih dejavnosti.
ZRS je pooblaščena organizacija za zastopanje in uveljavljanje interesov radioklubov pri državnih organih, mednarodnih organizacijah in drugih organizacijah v Republiki Sloveniji.
Tu predlagam jasnejšo definicijo radiokluba. katere radioklube. Jasno je treba zapisati, da radioklube, ki so člani ZRS! Skupina lahko namreč ustanovi radioklub, ki noče slišati ZRS in ZRS v tem primeru nima nikakršne zakonske in ne moralne podlage, da zastopa interese tega kluba.6. člen

Delo ZRS in njenih organov je javno in temelji na načelih demokratičnosti in humanosti. O svojem delu ZRS obvešča javnost tako, da so seje organov ZRS javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, da na seje organov ZRS vabi predstavnike zainteresiranih organizacij in ustanov, predstavnike medijev ter da sklepe in obvestila posreduje radioklubom preko glasila, elektronskih medijev in po pošti. Radioklubi imajo pravico do vpogleda v vso dokumentacijo ZRS.

Pravico vpogleda v vso dokumentacijo ZRS je treba malce precizirati. Ne bodite smešni. Kaj, ko bo radioklub hotel pregledati podrobnosti obračuna plače sekretarja. Zaboga, neto plača je poslovna skrivnost! Razmislite malo.


8. člen
ZRS skupaj z radioklubi zasleduje predvsem naslednje cilje:

- uveljavlja interese radioamaterjev in njihovih organizacij pri pristojnih državnih organih,
- zastopa slovenske radioamaterje v mednarodnih organizacijah ( npr: ITU, IARU...),na njihovih manifestacijah in srečanjih in na drugih mednarodnih aktivnostih,
- pridobiva javna sredstva za projekte pomembne za ZRS, radioamaterje in njihove organizacije,
- skupaj z radioklubi organizira izobraževanje, izdajanje učnih gradiv in pripomočkov,
- organizira izvajanje izpitov za pridobitev radioamaterskih licenc,
ali ni to v pristojnosti agencije. Pravniki, poglejte predpise. Jaz sicer ne utegnem brskati, vendar je za to pristojna agencija, lahko p verjetno v sodelovanju z ZRS. Izpit namreč poteka pred državnim organom…- pridobiva CEPT licence za radioamaterje,
velja enako, morda bi lahko zapisali, da pomaga pri pridobivanju, saj ZRS ne more voditi upravnega postopka, ker je to v pristojnosti agencije.
- organizira in podpira razvoj in implementacijo novih tehničnih sredstev, pomembnih za radioamaterje in njihove organizacije,10. člen

ZRS sestavljajo radioklubi, ki delujejo v Republiki Sloveniji in podpišejo pogodbo o združevanju v ZRS.

Član ZRS lahko postane radioklub registriran v Republiki Sloveniji, ki na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora ZRS podpiše pogodbo o združevanju v ZRS.

ne izpustite starega določila, ki pravi (morda posodobite): Član ZRS lahko postane radioklub s sedežem na območju Republike Slovenije, ki na podlagi svojih pravil in tega statuta uresničuje program ZRS, sprejema statut ZRS ter z odločitvijo najvišjega organa radiokluba pristopi v članstvo ZRS.


20. člen

Upravni odbor ZRS je upravno - izvršilni organ konference ZRS, ki izvršuje sklepe konference in vodi delo ZRS med dvema konferencama.

Upravno odbor šteje od 7 do 11 članov. Število članov upravnega odbora za naslednje mandatno obdobje določi konferenca ZRS.

Mislim, da 7 – 11 ne bo šlo. Vsaj uradno ne. menim, da bo treba število konkretizirati. Moj predlog predsednik + 6 članov.

Upravno odbor sestavljajo:
- predsednik, ki je sočasno tudi predsednik ZRS,
trije podpredsedniki, ki so zadolženi in odgovorni za delovanje na naslednjih področjih:
- podpredsednik odgovoren za sodelovanje z radioklubi, regijami in članstvom,
- podpredsednik odgovoren za razvoj, izobraževanje, tekmovalno in izdajateljsko dejavnost,
- podpredsednik odgovoren za sodelovanje z državnimi organi in organizacijami, mednarodnimi in drugimi organizacijami.

Kandidat za predsednika ZRS predloži konferenci ZRS program dela ZRS, predloge za podpredsednike in člane upravnega odbora ZRS, pri čemer zagotavlja programsko in organizacijsko usklajenost za delovanje.

Pozor: to je v neskladju z 23. členom. Če je tako kot pravite v tem členu, kako v primeru nezaupnice, njegovo delo opravljajo podpredsedniki. Če jih kandidat predlaga za člane UO in so izvoljeni, potem v primeru nezaupnice predsedniku, pade nezaupnica na vse člane UO ZRS. Če že motovilite, dajte vsaj v okviru logike.


Upravni odbor ZRS opravlja naslednje naloge:

- izvaja sklepe in program dela, ki ga je sprejela konferenca ZRS,
- izvaja politiko, ki jo je določila konferenca ZRS,
- vodi delovanje ZRS med dvema konferencama,
- izvaja finančni plan ZRS in upravlja s premoženjem ZRS,
- skupaj z radioklubi ustanavlja regije ter podpira njihovo delovanje,
- organizira programe izobraževanja radioamaterjev,
- imenuje managerje za vodenje posameznih področij radioamaterskih dejavnosti,
- usmerja uredniško politiko, imenuje urednika in uredniški odbor glasila ZRS,
- informira radioklube o delovanju ZRS,
- skupaj z izvajalcem določa pravila za tekmovanja, ki jih organizira ZRS,
- določa pogoje za osvajanje diplom in priznanj, ki jih podeljuje ZRS,
- imenuje sekretariat ZRS in sprejema sistemizacije delovnih mest,

Namesto sekretariata bi uporabil termin strokovna služba. Ta sekretariat mi deluje nekako… ne bi o tem.


22. člen

Upravni odbor skupaj z radioklubi ustanovi regije v Republiki Sloveniji, v kateri radio klubi:

- skupaj, dogovorno in koordinirano realizirajo projekte skupnega značaja,
- promovirajo radioamaterske dejavnosti v okoljih kjer delujejo,
- razvijajo med članstvom radioklubov pripadnost radioamaterski organizaciji,
- organizirajo druge akcije, ki so v interesu radioklubov.

Regijo ustanovijo radioklubi s podpisom sporazuma o ustanovitvi in določijo koordinatorja regije.
V sporazumu o ustanovitvi regije, radioklubi lahko določijo prednostne naloge in način delovanja.

Sporazum o ustanovitvi regije se deponira tudi pri ZRS.

To ne bo prineslo boljšega dela in vsebine. Bolje je takšne zadeve opredeliti kot posebne oblike dela ZRS. Kmalu bo več organov po statutu kot pa radioamaterjev, ki bodo pripravljeni delati v njih.23. člen
Predsednik ZRS je zakoniti zastopnik ZRS in opravlja zlasti naslednje naloge:
- predseduje ZRS in upravnemu odboru ZRS,
- predstavlja ZRS v javnosti,
- sklicuje in vodi upravni odbor ZRS,
- je odgovoren za uresničevanje sprejetega programa ZRS,
- opravlja druge naloge na osnovni pooblastil konference in organov ter pravil o delovanju ZRS.

Predsednik lahko za čas odsotnosti pooblasti enega od podpredsednikov ZRS, da ga nadomešča. Prav tako lahko prenese del svojih nalog na posameznega podpredsednika ZRS, člana upravnega odbora ZRS ali člana sekretariata. Pooblastilo mora biti pisno Če je predsedniku za krajši čas onemogočeno izvajanje nalog iz tega člena, prevzamejo te naloge podpredsedniki ZRS.
Če je predsedniku bila izrečena nezaupnica ali izrečen ukrep odvzema pravic, vodijo zvezo do izredne volilne konference podpredsedniki ZRS kolektivno.

Sem že napisal, da je v tem kontekstu načina volitev UO ZRS to zelo sporno.
Predsednik ZRS je za svoje delo odgovoren konferenci ZRS ter upravnemu odboru, za delovanje ZRS pa je odgovoren v skladu s statutom in pravnim redom RS.
Predsednik je lahko odgovoren samo konferenci. Ne more biti odgovoren upravnemu odboru, če ga prav on vodi in je eden izmed članov UO ZRS!
Predsednik ZRS ima pravico in dolžnost zadržati sklepe, ki so v nasprotju s tem statutom.
Jaz bi dopolnil z »…s tem statutom in veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.«


24. člen
Nadzorni odbor ZRS je njen kontrolni organ. Spremlja in nadzoruje delo organov in funkcionarjev ZRS in ugotavlja, če delujejo v skladu s predpisi, statutom ZRS, programom in finančnim načrtom ZRS ter sklepi in priporočili konference ZRS.
Nadzoruje tudi finančno in materialno poslovanje ZRS. O svojih ugotovitvah poroča enkrat letno konferenci ZRS.
V primeru, če nadzorni odbor oceni, da je dejanje posameznega organa ZRS v nasprotju s pravnim redom, akti ZRS ali ham spiritom, lahko z začasno odredbo zadrži njihovo izvajanje do dokončne odločitve na konferenci ZRS.
Ali ni ham spirit že eden izmed aktov ZRS, zato ga ni potrebno omenjati posebej.
Nadzorni odbor šteje pet članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Delo nadzornega odbora ZRS sklicuje in vodi predsednik. Seje so sklepčne, če je prisotna večina članov. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov šteje glas predsednika dvojno.
Pri nadzoru ne bi smeli šteti takšnega »preglasovanja« z dvojnim glasom!


27. člen
Disciplinska komisija prične postopek po prijavi ali na lastno iniciativo.

Na podlagi končanega dokaznega postopka, disciplinska komisija lahko izreče kršitelju, upoštevajoč težo kršitve,oteževalne in olajševalne okoliščine enega izmed naslednjih ukrepov:
- opomin,
- javni opomin,
- sklep o začasni ali trajni izključitvi iz ZRS,
- začasni odvzem pravic člana organov ZRS,
- sklep o prenehanju delovnega razmerja.
Tole pa morate zapisati nekoliko bolj določno. Samo primer: predsedniku lahko odvzame pravice iz teh razlogov le skupščina iz krivdnih razlogov ali pa, če gre za zadeve, ki so po predpisih kaznivo dejanje, ….

O izrečenem ukrepu proti kršitelju disciplinska komisija izda pisni sklep, zoper katerega se prizadeti lahko pritoži na konferenco ZRS.

Prvi pritožbeni organ vsekakor ne more biti skupščina. Če bo tega precej, ali se bo skupščina sestajala vsak teden. Poznate roke disciplinskih postopkov? No, bognedaj, da bi sploh imeli takšne postopke. Ampak za vsak primer.

V primeru hudega kršenja pravic in dolžnosti posameznega člana organov ZRS, lahko Disciplinska komisija začasno odvzame pravice tega člana do naslednje konference, na kateri seznani konferenco s sklepom in ga nato konferenca dokončno potrdi ali ovrže. V primeru, da se odvzame pravica predsedniku ZRS, se v roku 2 mesecev skliče izredna konferenca.
O izrečenem ukrepu zoper radioklub, člane organov ZRS ali zaposlene na ZRS, izda disciplinska komisija pisni sklep, zoper katerega se prizadeti lahko pritoži na konferenco ZRS.
[b]Ej, pa kaj vam je. Saj sem se umaknil septembra 2004! A niti za seboj niste prebrali teh zadev: pa saj ne pišete statuta za Rudija Bregarja. Bodite realni! Pravic predsedniku ne more odvzeti drug kot tisti, ki ga je izvolil. Tudi, če naredi kaznivo dejanje, ga lahko razreši samo skupščina! Kaj se ukvarjate toliko s predsedniško funkcijo? Tu gre za statut, ne pa za »ljubezensko pismo« nekemu funkcionarju v organizaciji ZRS![/b]


29. člen
V primeru spora med radioklubi, zaposlenimi na ZRS ali članov organov ZRS, ki ga niso sposobni samo razrešiti, se lahko prostovoljno odločijo, da o sporu odloči disciplinska komisija.
Disciplinska komisija deluje v tem primeru po načelih arbitraže. Vsaka sporna stranka predlaga enega člana disciplinske komisije, ki pa ne more biti njen član, enega člana pa predlaga upravni odbor ZRS iz vrst nepristranskih in neprizadetih članov. Razsodba disciplinske komisije je ta vse udeležence v sporu dokončna.
V primeru, da spor s pomočjo arbitraže ni mogoče rešiti je pristojno sodišče v Ljubljani.

Spremenite. Določite krajevno pristojno sodišče, ali sporazumno določeno sodišče, razen za zadeve, ko je vpletena ZRS. Ali se bosta dva kluba pravdala v Ljubljani, če sta iz Prekmurja?


30. člen

Za opravljanje organizacijskih, tehničnih, finančno računovodskih del, ZRS ustanovi sekretariat.

Naloge sekretariata so:

- organizacija in izvajanje skupnih nalog ZRS,
- strokovno tehnična opravila za organe ZRS in njenih članov,
- realizacija sklepov organov ZRS,
- tehnična opravila pri organizaciji izpitov za radioamaterje,
Sredstva za delovanje sekretariata ZRS zagotavlja konferenca ZRS v letnem finančnem planu.

Uslužbenci ZRS so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru ZRS.

Podpisnik pogodbe o zaposlitvi uslužbencev ZRS je predsednik ZRS.

Sekretariat => Strokovna služba. Mi sicer tako hudičevo asocira na socializem, partijo, … Ponavljam, uredite besedila o organizaciji izpitov, saj jih formalno vodi agencij, ZRS pa kvečjemu sodeluje pri tem. Ne jemljite pravic državi, ki jih ima po predpisih.


32. člen
ZRS pridobiva sredstva za delovanje:

- s kotizacijo
- s prispevki radioklubov
- s kandidiranjem za javna sredstva na razpisih in natečajih,
- s svojo dejavnostjo,
- z darili, volili in donacijami,
- iz drugih virov.

Viške sredstev, ki izhajajo iz dejavnosti, ZRS vlaga v razvoj dejavnosti.

Kotizacijo razumem kot konkreten prispevek za konkretno zadevo. V tem primeru, pa radioamaterji ob plačilu ne vedo točno kaj plačujejo. Zato je smiselneje govoriti o članarini. To je po zakonu tudi neobdavčeno!


Splošno: Ko sem se poglobil v predloge, žal opažam, da se je vsebina prilagajala dnevnim političnim razmeram v ZRS. To ni dobro. Tako bomo lahko vsakih nekaj mesecev spreminjali statut. To pa verjetno ni namen.
Dobro preglejte zakon o društvih in druge veljavne predpise, ker je v predlogu precej nelogičnosti, prisvojenih pristojnosti (izpiti, cept dovoljenja, …).

_________________
*****************
73, Rudi, S51BR
ex. S56SRB in S57SRB,
TX/RX: Yaesu FT 857D, Icom T7E


Na vrh
 Profil  
 
Prikaži prispevke prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 12 prispevkov ] 

Vsi časi so UTC + 1 ura


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov


Ne morete pisati prispevkov v temi
Ne morete odgovarjati na teme v forumu
Ne morete urejati prispevkov v temi
Ne morete brisati vaših prispevkov forumu
Ne morete dodati priponk prispevkom

Išči za:
Pojdi na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group