S50LEA
http://forum.hamradio.si/

Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=9&t=13612
Stran 1 od 2

Avtor:  S51AG [ 11 Jan 2013, 06:57 ]
Naslov prispevka:  Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Spoštovani predsedniki radioklubov,

z računovodkinjo ZRS, go. Mileno Sinur vas želiva spominiti, da Zakon o davčnem postopki ZDAvP-2-UPB4 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... evilka=553) v 36. členu za vse poslovne subjekte (tudi društva) predpisuje finančno poslovanje preko transakcijskega računa. To pomeni, da mora imeti vsako društvo odprt transkacijski račun. V primeru neupoštevanja zakona so v 14. točki 397. člena Zakona predpisane izredno visoke globe (1.200,00 do 15.000,00 EUR za pravne osebe in 600,00 do 4.000,00 EUR za odgovorne osebe pravnih oseb).

Predlagava, da nemudoma preučite zadevo in poslovanje društev uskladite z zakonodajo.

Za vse podrobnosti se obrnite na vašega davčnega svetovalca, morebitna vprašanja pa lahko zastavite tudi na listi Predsedniki (predsedniki@hq.zrs.si)

Lep pozdrav,

Anton GALUN, S51AG

Zveza radioamaterjev Slovenije
Podpredsednik
Področje financ

(dne 11.01.2013 objavljeno na listi Predsedniki)

Avtor:  s57uud [ 12 Jan 2013, 16:49 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

S51AG napisal/-a:
Spoštovani predsedniki radioklubov,

z računovodkinjo ZRS, go. Mileno Sinur vas želiva spominiti, da Zakon o davčnem postopki ZDAvP-2-UPB4 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... evilka=553) v 36. členu za vse poslovne subjekte (tudi društva) predpisuje finančno poslovanje preko transakcijskega računa. To pomeni, da mora imeti vsako društvo odprt transkacijski račun. V primeru neupoštevanja zakona so v 14. točki 397. člena Zakona predpisane izredno visoke globe (1.200,00 do 15.000,00 EUR za pravne osebe in 600,00 do 4.000,00 EUR za odgovorne osebe pravnih oseb).


Kaj pa če društvo sploh ne posluje finančno. Namreč tudi to je mogoče.

Avtor:  s52w [ 13 Jan 2013, 16:23 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

s57uud napisal/-a:
Kaj pa če društvo sploh ne posluje finančno. Namreč tudi to je mogoče.


Tudi mene to zanima.
Off topic: Zanima me tudi če je mail 'zrs-hq@hamradio.si' »živ«, ker sem tam nekaj vprašal pa še ni odgovora.

73 Damjan S52W

Avtor:  s52w [ 19 Jan 2013, 10:10 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

s52w napisal/-a:
s57uud napisal/-a:
Kaj pa če društvo sploh ne posluje finančno. Namreč tudi to je mogoče.


Tudi mene to zanima.
Off topic: Zanima me tudi če je mail 'zrs-hq@hamradio.si' »živ«, ker sem tam nekaj vprašal pa še ni odgovora.

73 Damjan S52W


NIL tukaj, NIL na e-mailu, NIL.....

73 Damjan S52W

Avtor:  S51AG [ 19 Jan 2013, 11:35 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Pozdravljeni,

žal se verodostojnih informacij ne da pridobiti od danes na jutri, zato je potrebno na dogovor tudi kdaj počakati.

Glede na tolmačenje zakonodaja ne razlikuje ali poslovni subjekt finančno posluje ali ne. Iz tega tudi izhaja, da mora tudi društvo, ki finančno ne posluje, imeti transakcijski račun in slednjega tudi prijaviti pri Davčni upravi Republike Slovenije.

DURS je sicer javni poziv za priglasitev transkcijskih računov na svojih spletnih straneh objavila 21.12.2012. Besedilo poziva lahko preberete na povezavi http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Sporocila_za_medije/121221_TRR.doc.

O zadevi so obširno poročali tudi razni mediji, med drugim časniki delo, Večer, glasilo OZS in drugi.

Glede na javno dostopne evidence, s transakcijski računom na dan 11.01.2013 ni razpolagalo 22 (!) radioklubov, registriranih na področju Republike Slovenije.

Moje mnenje je, da vsako društvo, če želi delovati, nujno mora tudi finančno poslovati. Če člani z gotovino in v svojem imenu plačujejo za obveznosti društva, to ne pomeni, da društvo finančno ne posluje, ampak gre zgolj za prikrivanje dejanskih finančnih tokov. Iz pravnega vidika gre za kršitev zakonodaje. Jasno je, da upoštevanje predpisov predstavlja dokajšnje breme za društvo, toda s primerno organizacijo se da zadeve speljati zelo preprosto in učinkovito. Tudi odprtje transakcijskega računa ni noben bav bav, še manj pa finančno breme: večina bank za društva ponuja izredne ugodnosti in najmanj enoletno brezplačno vodenje transkacijskega računa, račun pa odprete v nekaj minutah brez posebnih birokratskih zapletov. Zato zoper odprtje računa ni nobenih utemeljenih razlogov.

Društvo je v prvi vrsti interesno združenje, hkrati pa je glede na predpise pravna oseba, ki dejansko mora poslovati kot majhno podjetje. V mojih 6 letih vodenja Radiokluba Ptuj sem pogosto dobil pod nos, da "klub ni firma" in da kaj kompliciram. K sreči se je izkazalo, da sem korektno zastavil poslovanje društva ter s tem zagotavljal, da je bilo društvo vedno likvidno in sposobno poravnavati svoje obveznosti. Članarine so bile pobirane redno, pravtako so bile evidence vedno ažurne. Glede na informacije, s katerimi razpolagam, obstaja nekaj radioklubov, ki so nelikvidni, imajo neplačane obveznosti in blokirane transakcijske račune ter ne oddajajo letnih poročil. To je sramota ter ne kaže na nič drugega kot na slabo vodnje takšnih društev in veliko malomarnost. Zato še enkrat predlagam, da tista društva, ki finančnega poslovanja nimajo urejenega, nemudoma pristopijo k ureditvi zadev. Opozarjam še na dejstvo, da pravni zastopnik društva (= predsednik) za društvo odgovarja z vsem svojim premoženjem.

Vkolikor si katero od društev želi urediti poslovanje, se lahko z vprašanji obrne tudi na moj mail ge@siol.net, in potrudil se bom pomagati z nasveti kako in kaj.

Lep pozdrav,

Anton Galun, S51AG

Avtor:  s55s [ 19 Jan 2013, 11:36 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Če ni finančnega poslovanja, išči pod ''Občinski peklarji''...

de Dan

Avtor:  s57uud [ 19 Jan 2013, 12:18 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Ko sem napisal, da društvo finančno ne posluje sem mislil zares. To pomeni, da ni nobenih finančnih tokov. Je to res tako težko razumeti?

Vsak pač naredi tisto kar meni, da je treba narediti. Vse aktivnosti posameznika gredo do meje, ko v tem še vidi lastno veselje. In skupina takih ljudi se je našla in se združila v društvo. Nihče od tega društva ne pričakuje ničesar in vsak da in naredi to kar sam misli da je prav. Brez vseh obveznosti.

Ideja zapisana v statut, potrjen od občine.

Avtor:  s57uud [ 19 Jan 2013, 12:31 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Citiram:
Davčna uprava RS poziva vse poslovne subjekte, ki poslujejo brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslujejo z računom odprtim v tujini, ki ga niso sporočili davčnemu organu, da to uredijo najkasneje do 15. januarja 2013.

Ker je predmet poslovanja v zvezi z davčno upravo mišljen finančno, je povsem jasno, da zgoraj navedeno ne drži za pravne osebe, ki finančno ne poslujejo.

Avtor:  S51AG [ 19 Jan 2013, 13:07 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Pozdravljen,

predlagam, da v izogib nevščnostim z DURS pridobite uradno tolmačenje predmetnega zakona, na katerega se boste lahko sklicevali v primeru inšpekcijskega nadzora.

Lep pozdrav,

Anton Galun, S51AG

Avtor:  s55o [ 25 Jan 2013, 00:04 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Za vse ostalo imate na voljo email in druge načine kontaktiranja DURS

http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/

Zadevo premlevat je brezplodno.

Avtor:  S51AG [ 29 Jan 2013, 23:38 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Pozdravljeni,

posredujem vam odgovor Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Maribor, z dne 28.01.2013 v zvezi s spodaj navedenim vprašanjem.

Lep pozdrav,

Anton Galun, S51AG

****************************************************************************************************************************************************************************************
Odposlano :

Davčna uprava Republike Slovenije
Davčni urad Maribor
Glavna pisarna
Titova c. 10, 2502 Maribor
T: +386 2 235 6500
F: +386 2 235 6505
gp.durs-mb@gov.si
http://www.durs.gov.si


KZ 3840-27/2013-28

Spoštovani!

V zvezi z vašim vprašanjem, katerega ste ponovno posredovali tudi 28.01.2013, vam sporočamo, da tretji odstavek 37. člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2 (Url.l RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12) določa, da morajo imeti subjekti vpisa v poslovni register Republike Slovenije pri ponudnikih plačilnih storitev odprt transakcijski račun.

Društva so vpisana v poslovni Register Republike Slovenije, torej morajo imeti odprt transakcijski račun pri ponudniku plačilnih storitev.

Lep pozdrav,

Natalija Erjavec
Svetovalec IFrom: Zveza radioamaterjev Slovenije [mailto:s51ag@siol.net]
Sent: Saturday, January 19, 2013 1:23 PM
To: gp durs-mb
Subject: Sporočilo davčnega zavezanca/ke: Zveza radioamaterjev Slovenije

Podatki o zavezancu:

Ime in priimek / naziv:
Zveza radioamaterjev Slovenije

Davčna številka:
90319648

Elektronski naslov:
s51ag@siol.net

Telefon:
041624240

Naslov:
Bezjakova ulica 151
2341 Limbuš

SPOROČILO:

Spoštovani, dne 21.12.2012 je bil glede na določila ZdavP-2 objavljen javni poziv, v katerem DURS vse poslovne subjekte, ki poslujejo brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslujejo z računom odprtim v tujini, ki ga niso sporočili davčnemu organu, poziva, da to uredijo najkasneje do 15. januarja 2013. Zanima nas, ali mora imeti tudi društvo, ki finančno ne posluje, odprt transakcijski račun? Na našo zvezo, ki združuje radioamaterska društva - radioklube je namreč s strani slednjih prispelo nekaj vprašanj, ki se nanašajo na primer, da društvo nima ne prihodkov ne odhodkov. Hvala za vaš cenjeni odgovor in tolmačenje predpisa, Anton Galun Zveza radioamaterjev Slovenije Podpredsednik Področje financ

Avtor:  s55oo [ 31 Jan 2013, 12:27 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Hvala za posredovanje in odgovor. To so stvari, ki se od ZRS pricakujejo - da je servis clanstvu.

Zato se se enkrat zahvaljujem!

73,

Avtor:  S51AG [ 31 Jan 2013, 14:21 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Goran,

ni zakaj.

Lp,

vaš birokrat Anton Galun :)

Avtor:  S57NAZ [ 31 Jan 2013, 23:18 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Torej neposlovanje pomeni, da radioklub ne pobira članarine, ne za radioklub ne za ZRS (radioklub pobira od članov kotizacijo in jo odvaja ZRS po izstavljenem računu ZRS)?
V kolikor izvaja oboje ali le en dela zapisanega, že finančno posluje.

Avtor:  S51AG [ 01 Feb 2013, 09:33 ]
Naslov prispevka:  Re: Obvezni transakcijski račun za poslovne subjekte

Pozdravljen,

če govorimo o Zakonu o davčnem postopku ter o obveznem transakcijskem računu za poslovne subjekte: račun mora imeti vsaka pravna oseba, ki je vpisana v poslovni register. Tako se glasi tolmačenje. Ali pravna oseba posluje ali ne je v tem primeru nebistveno, torej je vseeno, ali ima opravka s pobiranjem članarine.

Če pa govorimo o poslovanju kot takem: iz lastne prakse se spomnim, da je veljala definicija, da prava oseba ne posluje, če ne opravlja dejavnosti, za katero je registrirana. Kako je to definirano v zakonodaji bi moral pogledati.

Lp,

AG

Stran 1 od 2 Vsi časi so UTC + 1 ura
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/