S50LEA

Radioamaterski forum
Danes je 26 Okt 2021, 23:15

Vsi časi so UTC + 1 ura
Forum zaklenjen Ta tema je zaklenjena - ne morete urejati prispevkov ali dodajati novih.  [ 2 prispevkov ] 
Avtor Sporočilo
 Naslov prispevka: Zapisnik 15. seje UO ZRS
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2009, 00:26 
Odsoten
Tečni Moderator
Uporabniški avatar

Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
Prispevkov: 2388
Kraj: jn76gh
ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia


Številka: 88/2009
Ljubljana, 10. december 2009


Z A P I S N I K

15. seje UO ZRS, ki je bila 03. decembra 2009 ob 17.00 uri prostorih Zveze radioamaterjev Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana.

Prisotni člani UO: Goran Krajcar – S52P, Darko Bulat – S56ZDB, Dragan Selan - S55Z, Simon Mermal – S53RM, Franci Žankar – S57CT, Tilen Cestnik – S56CT, Tom Puc – S56G,

Odsotni člani UO: Samo Uršej - S56VSU, Miloš Oblak – S53EO, Jani Kuselj – S52CO, Rajko Vavdi – S54X

Dnevni red:

1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje UO ZRS.
3. Pregled dela med sejama, sodelovanje z ZOTKS, SV in URSZR, poročila managerjev in finančno poročilo.
4. Kotizacija in članarina ZRS za leto 2010.
5. Izpitni roki v letu 2010.
6. Vaja ARON 2009 (poročajo Dragan, Goran, Tilen).
7. Sprememba pravil za tekmovanje UKV Maraton
8. Priznanja ZRS.
9. Redna letna 38. konferenca ZRS.
10. Poročilo o problemski konferenci in pregled predlogov radioklubov o Zrdej in usklajevalni komisiji.
11. Razno.

Ad 1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti

Sejo je vodil predsednik Goran Krajcar - S52P, ki je uvodoma ugotovil, da je prisotno 7 članov UO ZRS (od tega 6 z glasovalno pravico) in da UO ZRS lahko veljavno sprejema sklepe.

Ad 2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje UO ZRS.

Na zapisnik 14. seje UO ZRS ni bilo pripomb, zato je UO potrdil zapisnik 14. seje UO ZRS.

Ad 3. Pregled dela med sejama, sodelovanje z ZOTKS, SV in URSZR, poročila managerjev in finančno poročilo.

Članstvo

Trend upadanja članstva se je po nekaj letih ustavil. Prvič je zaznati rahel dvig. Nekaj je novih operaterjev, ki so izpite opravili v letošnjem letu, nekaj pa je povratnikov. V precejšnji meri je temu botrovala tudi nova oblika glasila. Trenutno stanje je 1525 operaterjev, plačnikov kotizacije.

25.11.2009 je bil dodatni izpitni rok na ZRS. Izpit so uspešno opravili štirje udeleženci, 2 A in 2 N.

Sodelovanje z ZOTKS,

V obračunu stroškov za Menino planino smo letos ugotovili bistveno povečanje stroškov do katerega je prišlo zaradi nesodelovanja SV in nekaj sponzorjev. Temu je pripomogla finančna situacija v državi. ZOTKS je po dogovoru pokril nekaj več stroškov kot običajno. V letu 2010 je volilna konferenca ZRS in zaradi še boljšega sodelovanja UO ZRS sprejema sklep.

Sklep štev. 150: UO ZRS kot delegata v UO ZOTKS delegira, Gorana Krajcarja S52P.

Sodelovanje s SV

Navkljub dopisom poslanih s strani UO ZRS, ni odziva na področju odpisa stare vojaške opreme. Le ta se navkljub sporazumu in dogovoru ne izvaja. Ponovno bomo z dopisom opozorili na pomanjkljivosti.

Sodelovanje z URSZR

Sodelovanje poteka po načrtu. Dnevi CZ v Novem Mestu so pokazali, da radioamaterji smo in bomo pripravljeni sodelovati. Vaja ARON je odprla nova poglavja za pogovore in razpravo o rešitvah in v to smer je potrebno nadaljevati. V pripravi so petletni načrti sodelovanja na področju sodelovanja po dolgoročni pogodbi.

ARG

Usklajeni so datumi ARG tekmovanj v Sloveniji in narejen koledar.

S SV sklenjen dogovor o nabavi opreme še ni bil realiziran. Obljubljeno je takoj v začetku januarja.

RPT

Bistvenih sprememb od zadnje seje ni, oprema D-STAR in ostala oprema iz namenskih sredstev URSZR še ni nabavljena. Oprema je naročena in bo predvidoma do novega leta dobavljena od najugodnejšega ponudnika - USCOM d.o.o. iz Brezovice pri Ljubljani.

Idrijcem sta bila za na lokacijo Vojsko nad Idrijo predana UHF repetitor Nokia in duplekser Phelps Dodge. Opremo je RPT manager uspel zagotoviti od sponzorjev iz Avstrije in Finske.

KV

Uspešno je izvedeno KV prvenstvo ZRS. Tokrat smo naredili prvi korak k avtomatski obdelavi dnevnikov, oddaja je potekala na spletni strani, prijavljene dnevnike pa je obdelal robot. Bilo je nekaj začetniških težav, ki se bodo odpravile, zato bomo za naslednje leto predlagali nekaj tehničnih popravkov in oddajo prilagodili mednarodno uveljavljenim tekmovalnim programom. Viden je porast udeležbe v KVP.

UKV

Uvedeni kontest manager bo v naslednjem letu obvezen tudi za ZRS Maraton. Vsi podatki se bodo oddajali izključno preko spletnega managerja, zato je treba tudi uskladiti pravilnik. Obenem bi se uskladili tudi termini tekmovanj z mednarodnimi aktivnostmi. Zato bi se premaknilo vse termine tekmovanj ZRS MARATON iz nedelje v prvem polnem vikendu v mesecu na tretjo nedeljo v mesecu.

Digitalne komunikacije

Tom S56G je pokazal trenutno stanje PR omrežja. Trenutno je precej vozlišč izključenih. Razmišlja in tudi dela se na pohitritvi PR hrbtenice in se išče nove vsebine, ki bi pritegnile k uporabi omrežja večje število uporabnikov. Razmišljanje gre v smeri prenosa telemetrije (vremenske postaje), navigacije, video in avdio podatkov in uporabe upravljanih anten za uporabo v izrednih razmerah na določenem področju (daljinsko usmerjanje anten na ogroženo področje, prenos videa in podatkov).

Za področje nuklearke je potrebno izdelati načrt pokrivanja in vzpostaviti operativno stanje za primer nevarnosti ali vaje. Preveriti opremo in lokacije.

Hitro omrežje se lahko uporabi tudi za povezovanje D-Star repetitorjev v omrežje, zaradi česar bi bili neodvisni od internetnega omrežja in zato še toliko bolj primerni za delo v izrednih razmerah.

CQ ZRS

Izhajanje po planu. Stroški ne presegajo finančnega plana, oziroma so celo nekaj nižji od začrtanega. V pripravi je letni koledar, ki pa se mora samofinancirati, zato se išče sponzorje. Na seznam potencialnih sponzorjev je bila že poslana prošnja za sponzoriranje. Razmišlja se o uvedbi letnega dodatka, v katerem bi se objavilo podrobne rezultate vseh tekmovanj v domeni ZRS (KVP, UKV pokal, Maraton) z dodatkom analiz, morebitnih sinoptičnih kart, komentarjev, itd... Išče se dodatna sredstva iz proračuna 2010 ali sponzorska sredstva. Odziv na novo obliko je soliden. Povečalo se je povpraševanje po pdf verziji. Izpostavljen je problem čalnov, ki so začasno na mednardnih ekspedicijah SV ali policije in si želijo dobivati glasilo vsaj v pdf obliki. Problem se je rešil tako, da se je (za trenutno enega naročnika) pdf zaklenil in se ga lahko bere le s pravilnim geslom, ki ga dobi samo naročnik.

Na splet je potrebno postaviti še nekaj prvih letošnjih številk od katerih objave je minilo več kot pol leta, kolikor je določil UO.

Callbook, portal ZRS, Forum ZRS

S 15. 11. 2009 je začel polno delovati prenovljen portal ZRS z uradnim forumom. Nekatere aplikacije se je naredilo zasilno (CALLBOOK) in so se pojavile težave, ki pa niso povezane le z delovanjem aplikacije. Prenovilo se je še nekatere nastavitve portala in foruma tako, da sedaj za silo deluje. Je pa to nikoli končano delo in S55Z že predvideva, da bo potrebo izdelati namensko šablono, ki bo naredila stran atraktivnejšo, z več novicami, albumom slik, itd. Pojavil se je problem callbooka, ki ni prikazoval klubskih znakov, pa tudi ne nekaterih plačnikov kotizacije.

Po začetnih težavah je popravljen program ZRS, ki sedaj pravilno izvaža bazo za callbook tudi s CALLi klubov. Delovanje portala je stabilno in pravilno prijavlja plačnike kotizacije, enako ZRS forum, ki je vgrajen v portal in uporablja enako bazo. Problemi nastanejo vedno na nivoju programa na ZRS, nepravilnega plačevanja položnic zaradi česar pride do napačnih knjiženj in posledično neprepoznavanja plačnika. Trenutno se baza popravlja ročno v naslednjem tednu pa bo že poskrbljeno za avtomatski prenos, kar je eden osnovnih ciljev prenove.

Meritve radioamaterskih gradenj

Na fakulteti za elektrotehniko so bile izveden prve meritve. Od petih najavljenih so se meritev udeležili samo trije konstruktorji. Meritve so bile uspešno opravljene zahvaljujoč ekipi laboratorija - as. dr. Leon Pavlovič in as. Luka Naglič. Naproša se vse prijavljene, da v primeru odpovedi javijo enemu od udeležencev ali predstavniku ZRS, da se ne čaka po nepotrebnem morebitnih zamudnikov. Popolnoma nova oprema v laboratoriju je sposobna opravljati meritve vse do 50GHz, vendar še ni v celoti v uporabi, v naslednjem letu pa bo. Zaradi izboljšanja dela na prijavah bomo pripravili formular v naslednjem glasilu pa datume meritev za leto 2010.

Druge meritve so v decembru mesecu 17.12.2009 prednajave do 14.12.2009 na email ZRS.

Pogoji so opisani v zadnjem glasilu CQ ZRS.


Finančno poročilo

Finančni prihodki od članarin so 55.376€, drugi prihodki 21.603€, skupaj 76.979€.

Odhodki skupaj 74.489€. Načrtovanih prihodkov je še okoli 7.000€, odhodki pa bodo večji.

Zaradi premajhnega priliva izrednih prihodkov v letošnjem letu, kar je vsekakor odraz celotne finančne situacije v državi, ne kaže da bomo uspeli v letošnjem letu sanirati lansko izgubo.


Ad 4. Kotizacija in članarina ZRS za leto 2010.

Ocenjujemo, da klubi iz leta v leto pridobivajo več mladih operaterjev do 18 leta ki pa jih takoj izpostavimo pritisku plačevanja kotizacije, preden so sploh spoznali akcije kluba in se vključili v delo radioklubov. Zato se predlaga, da za nove operaterje starosti do 18 leta (dopolnijo v letu opravljanja izpita), ki se v tekočem letu opravili izpit za radioamaterja, ne obračuna kotizacije ZRS, vse pravice ZRS operaterja pa mu vseeno pripadajo (glasilo, qsl biro, …).

UO ZRS je po pregledu finančne situacije, oceni plana za v nadalje in upoštevanju finančne situacije v državi razpravljal o predlogu.

Zaradi trenutne gospodarske krize se kotizacija operaterjem ne poveča kljub povečanim stroškom delovanja različnih servisov in skupnih stroškov. Zaradi izpada dotacij in izrednih prihodkov (kar se bo verjetno nadaljevalo še pol leta) in ker dejavnost radioklubov realno prinaša stroške, ki so večji od ene kotizacije, je predlagano, da je smiselno povečati prispevek radioklubov iz 0€ na 100€ (Osnova predloga izhaja iz 21. člena statuta in 32. člena statuta ZRS). Preračunani stroški radioklubov presegajo dve in pol kotizaciji posameznikov, v preračunu je zajet QSL biro, poštna korespodenca, konferenca ZRS, glasilo CQ ZRS, zastopanje pred državnimi organi in IARU. S tem predlogom bi nadomestili izpad izrednih prihodkov zaradi nastale gospodarske situacije v državi, kar pa ne pomeni, da ne bomo nadaljevali začetega dela na tem področju in izvrševanju naloge za pridobivanje razmerja med dodatnimi prihodki in članarino 1/3.

Sklep štev. 151.

Višina kotizacije za operaterje ostaja nespremenjena, torej za osebne operaterje 40€, družinske 20€ in invalide 10€. Rok plačila kotizacije je do 01. februarja 2010.

Prispevek radioklubov za leto 2010 se poveča na 100€. Rok plačila je do 1. aprila 2010.

Novim operaterjem, ki so opravili izpit pred in vključno z 18. letom, se za tekoče leto ne obračuna kotizacije, dobijo pa vse pravice kot plačniki kotizacije ZRS za to leto.

Na strokovno službo ZRS ni prispel noben zahtevek za spremenjen način plačila po varijantah A, B, C, zato bomo pri izvedbi plačil za leto 2010 upoštevali način plačila v letu 2009.


Ad 5. Izpitni roki v letu 2010.

Sklep štev. 152: Izpitni roki ZRS v letu 2010 bodo:

1. Termin: 13.04.2010
2. Termin: 15.06.2010
3. Termin: 14.09.2010
4. Termin: 16.11.2010

Lokacija in čas za vsak termin bo objavljena sproti na spletnem Portalu ZRS.

Ad 6. Vaja ARON 2009 (poročajo Dragan, Goran, Tilen).

Goran S52P – ARON 2009 je nakazal veliko problemov, ki jih še moramo rešiti. Pokazal, pa je največjo številčno udeležbo radioamaterskih postaj do sedaj v takšni organizirani akciji in pripravljenost radioamaterjev za pomoč pri reševanju življenj in dobrin ob izrednih razmerah.

Prvič smo v aktiviranje vključili centre CORS in ReCo in preverili začrtano delovanje. Analiza nam bo pokazala smer delovanja za vnaprej na tem področju, že sedaj pa se kaže, da potrebujemo svetovalca za področje ARON, ki ga bomo poskusili poiskati v naših vrstah.

UO ZRS se zahvaljuje vsem, ki ste z svojo udeležbo podprli vajo ARON 2009.

Dragan S55Z – vodja republiške ekipe ZRS: Vaja je relativno dobro uspela in se je prvič izvajala dvonivojsko. Pripravljen načrt, ki ga je sicer odlično pripravil Tilen S56CT je bilo potrebno tik pred začetkom vaje popraviti, obenem pa tudi pripraviti obrazce za loge, na kar se je pred tem pozabilo. Ob veliki pomoči Andreja S57LN sva uspela pripraviti obrazce, dodelati navodila s protokolom aktiviranja, predvsem pa protokolom razporejanja regijski postaj na KV frekvencah, saj ne morejo regijske postaje graditi vsak svojo mrežo na eni sami frekvenci. Zato je republiška postaja vsaki regijski ob prijavi v omrežje dodelila svojo regijsko frekvenco. Protokoli so tudi zastavljeni tako, da potrebujejo končne postaje kar se da malo dodatnega izobraževanja in je teža označevanja sporočil na regijskih in republiški ekipi.

Delo regijskih postaj ocenjujem odlično, regijska postaja Ljubljana in republiška postaja S50ARO pa sta bili podhranjeni s članstvom in opremo. Del ekipe, ki jo sestavlja radioklub Triglav je namreč vajo bojkotiral (na voljo so sicer dali prostor, KV in UKV postajo, ekipa pa ni sodelovala, kljub poprejšnjemu dogovoru). Kljub temu je Goran S55OO (RK Domžale) zelo profesionalno upravljal republiško KV postajo, Andrej S57LN pa je sporočila sproti prenašal v CORS in odgovore posredoval nazaj v KV omrežje.

Ker sta deloval iz iste lokacije republiška in regijska ekipa, se je pojavil problem opreme. KV postaji sta bili na voljo dve, žal pa samo ena UKV, zato smo si na UKV delo delili, vendar šele v zadnjem delu, kjer sem preletel repetitorje in prevzel sporočila za CORS in druge ReCO. Republiške mreže na UKV se žal ni zgradilo. KV postaja je imela izredne motnje, kar je za to uro razumljivo in le izredno dobremu operaterju se lahko zahvalimo, da so sporočila dokaj hitro sledila. Za PSK bi potrebovali še eno KV postajo, saj je bila SSB postaja neprestano aktivna.

Pri označevanju sporočil bo potrebno protokole dodelati, saj so se sporočila izgubljala, oziroma niso prispela na pravi naslov. Obrazec za vodenje mreže – LOG je potrebno dopolniti s poljem QTH. Tam, kjer so se obrazci vodili računalniško, je bila tudi analiza mreže hitra, vsi logi še niso zbrani, zato še ni možno opredeliti števila sodelujočih operaterjev.

S Tilnom sva se že ugotavljala potrebo po posebni ARON brošuri formata A5 s trpežno vezavo s kovinsko špiralo zaradi lažjega odpiranja strani. Vsebovala bi potrebne frekvenčne načrte zvez, zemljevide repetitorjev, PR in APRS omrežja, kontaktne podatke ReCO in CORS, CZ, protokole zvez, navodila za natančno označevanje sporočil, opis in razlaga ročnih in elektronskih obrazcev za vodenje dnevnikov, … Predlagam, da se izdelavo brošure ARON vključi v poslovni načrt za leto 2010 in se ga začne pripravljati takoj po analizi vaje ARON.

Ugotavljamo, da je nujno potreben poverjenik za ARON, ki bo usklajeval sezname ekip s klubi, ki sodelujejo, skrbel za priprave vaj, usklajeval delo s CZ in SC, itd. Predlagana oseba, ki se je v vaji ARON 2009 zelo angažirala in je bila povabljena k sodelovanju ugotavlja, da zaenkrat poverjeništva ne more prevzeti zaradi službenih obveznosti in pogostih predavanj v tujini.

Tilen, S56CT – pomočnik vodje republiške ekipe ZRS - Čeprav sem na seznamu v Merilih zabeležen kot pomočnik vodje republiške ekipe ZRS, sem se zaradi ocene, da me bolj potrebujejo klubski kolegi v regijski ekipi pridružil regijski postaji za Zasavje. Vaje ARON 2009 smo se udeležili z Mrzlice, kjer smo postavili opremo za HF (PSK31, SSB), VHF (APRS, simpleks, RPT zveze) in UHF (repetitorsko delo).

Tudi jaz menim, da je za potrebe ARON-a potrebno izdelati priročno brošuro oziroma opomnik z vsemi podatki. ZRS potrebuje tudi osebo, poverjenika/svetovalca za ARON, ki bo pripravljen/a skrbeti za organizacijo vaj in bo usklajeval/a sezname frekvenc in oseb zadolženih za posamezne regije in državni nivo.

Analizo vaje je potrebno narediti čim prej, dokler so spomini še sveži.

Srečanje predstavnikov regijskih ekip in analiza vaje ARON

Ker se bodo rezultati analize vaje ARON predstavili na radioamaterskem izobraževanju RIS 2010 je potrebno še v decembru organizirati srečanje predstavnikov regijskih ekip, se pogovoriti o delu in opažanjih, izdelati analizo in pripraviti nove protokole ter se dogovoriti za izobraževanje regijskih ekip. Ocenjujemo, da zaradi obremenitve vajo ni potrebno izvajati sočasno z mednarodno vajo, saj niso jasne povezave z ostalimi strukturami in imamo dosti nejasnosti v domačem okolju.

Sklep štev. 153: Analiza ARON 2009 za predstavnike regijskih postaj in vse ostale, ki želijo pri analizi sodelovati, je v torek 22.12.2009 ob 17.00 uri v prostorih RK Ljubljana.

Ad 7. Sprememba pravil za tekmovanje UKV Maraton

Tekmovanja za UKV maraton se odvijajo v nedeljo v tretjem polnem vikendu tekočega meseca, kar pa je v neskladju s termini aktivnosti sosednjih držav. Zato se predlaga uskladitev terminov tekmovanj za ZRS Maraton s tekmovanji in dnevi aktivnosti sosednjih držav, kar pa pomeni vsako tretjo nedeljo v mesecu.

VHF manager je nadgrajen tudi za sprejem rezultatov ZRS Maratona, zato se predlaga izključno uporabo spletne aplikacije za sprejem dnevnikov tudi za ZRS Maraton. Oboje je potrebno uskladiti v pravilniku in pravilnik spremeniti.

Sklep štev. 154: Zaradi uskladitve terminov ZRS UKV Maratona s sosednjimi državami spreminjamo 3. točko pravil ZRS UKV Maratona, ki se sedaj glasi:

3. DATUM TEKMOVANJA – Tekmovanje je razdeljeno na 10 terminov z začetkom
v mesecu marcu ter zaključkom v mesecu decembru. Tekmovanje poteka vsako
tretjo nedeljo v mesecu.

Zaradi uvedbe VHF manager strežnika (robota) se spremeni naslov za pošiljanje tekmovalnih dnevnikov za ZRS UKV Maraton in za vsa ZRS UKV tekmovanja vključno z A-A tekmovanjema. Tekmovalne dnevnike se za vsa ta tekmovanja od leta 2010 naprej pošilja izključno na naslovu http://slovhf.net/vhfmanager/ .

Ustrezno bodo popravljena pravila tekmovanj objavljenih na internetnih straneh. Obvestilo s sklepom se objavi v CQ ZRS 6/2009.


Ad 8. Priznanja ZRS.

ZRS po pravilniku o priznanjih ZRS podeljuje za zasluge in delo v radioklubih in organizaciji ZRS priznanja – značke in plakete ZRS dvakrat letno. Tokrat so klubi predlagali naslednje zaslužne člane:

Sklep štev. 155: Priznanja ZRS se podeli naslednjim posameznikom in ustanovi:


Jože Batič S53BJ Bronasta plaketa ZRS AAN
Aleš Košatko S59MA Bronasta značka ZRS AJK
Andrej Lajovic S57LN Bronasta značka ZRS AJK
Matjaž Žejn S56ZVD Bronasta značka ZRS AJK
Marko Čebokli S57UUU Zlata značka ZRS AJK
Marjan Ahčin Zlata značka ZRS CAB
Mirko Naglič S51KM Srebrna značka ZRS CAB
Andrej Osterman S51MO Srebrna značka ZRS CAB
Lado Krašovec S52LN Srebrna značka ZRS CAB
Ivo Novak S57VW Bronasta značka ZRS CAB
Vlado Šibila S51VO Bronasta plaketa ZRS EOP
Alojz Žagar S51CL Zlata značka ZRS EOP
Franc Godnik S56UGB Srebrna značka ZRS EOP
Božidar Flis S51FZ Srebrna značka ZRS EOP
Drago Koštomaj S51SR Srebrna značka ZRS EOP

Fakulteta za elektrotehniko Bronasta plaketa UNI Ljubljana

Čestitamo vsem dobitnikom priznanj! Priznanja bodo na razpolago do RIS 2010.


Ad 9. Redna letna 38. konferenca ZRS.

Sklep štev. 156: UO ZRS napoveduje redno letno konferenco ZRS za 13. februar 2010, konferenca se bo začela predvidoma ob 10 uri dopoldne in bo potekala v prostorih Elektrotehnične fakultete-Univerza Ljubljana, zato te naprošamo, da vplivaš na prisotnost delegata svojega radiokluba, saj bomo reševali vprašanja, ki so pomembna za naše delo in naš hobi.


Ad 10. Poročilo o problemski konferenci in pregled predlogov radioklubov o ZRDej in usklajevalni komisiji.

Na problemski konferenci so sodelovali predstavniki 33 radioklubov. Po uvodnem delu smo razpravljali o ZRDej, vendar ne po točkah ampak večinoma o načinu predlogov, o načelnosti, o novostih, ki jih zakon prinaša, o usklajenosti/neusklajenosti določenih točk. Na zahtevek radioklubov o ustavitvi postopka ZRDej je predsednik podal pojasnilo, da postopek UO ZRS ne bo ustavil, o primernosti usklajenega predloga pa bo odločala konferenca. Vsekakor smo se strinjali, da je potrebno razgovore in usklajevanja nadaljevati, da UO ZRS s svojimi postopki deluje v skladu s pooblastili konference in da so postopki UO ZRS v skladu s statutom. Razprava ni prinesla veliko v pojasnjevanju in usklajevanju stališč, pokazala pa je razliko v mišljenju med radioklubi, veliko nerešenih vprašanj, med drugim tudi nerazumevanje stališč predlagatelja in zavajujoča in netransparentna tolmačenja posameznikov pri podajanju svojih stališč. Vsekakor je problemska konferenca prinesla pogovor o problemih in nakazala možnosti usklajevanja.

V skladu s predlogi radioklubov v postopku priprave ZRDej in objavljenimi načeli o skupini je UO ZRS sprejel sklep. Predlogi radioklubov bodo objavljeni na spletni strani ZRS in dostavljeni med materiale usklajevalne skupine.

Sklep štev. 157: V ekipo za usklajevalno skupino se imenuje naslednje člane, ki so jih delegirali radioklubi, predstavnik UO, ki bo vodil in usklajeval delo skupine ter dva tehnična delegata, ki ju določi UO kot pomoč ekipi:

Simon Mermal – S53RM – vodja usklajevalne skupine
Franci Mermal – S51RM – tehnični delegat UO ZRS
Matjaž Kočar – S51SL – tehnični delegat UO ZRS

Adi Voh – S55M – RK Jadran, Koper
Anton Galun – S51AG – RK Ptuj
Andrej Trojer - S50TA – RK Domžale
Silvo Obrul - S50X – RK Slovenj Gradec
Matej Zamuda - S56ZM – RK Radenci
Boštjan Vončina S55O – RK Burja
Goran Krajcar – S52P – RK Celje

Sklic prve seje usklajevalne komisije je v četrtek, 17.12.2009 ob 17.00 uri v prostorih RK Ljubljana.


Ad 11. Razno

Pod točko razno je predsednik predlagal spremembo urnika uradnih ur na ZRS, zaradi lažjega usklajevanja potreb z sestanki, ki se vršijo skoraj praviloma ob ponedeljkih.

Sklep štev 158: Uradne ure ZRS so vsako sredo med 09.00 – 12.00 in 13.00 – 18.00 uro. S tem preneha veljati sklep UO ZRS štev. 5. z dne 5. april 2007.

Predsednik ZRS je sejo zaključil ob 22.30 uri in se zahvalil za sodelovanje in aktivno delo.

Zapisnikar:
Dragan Selan - S55Z

Predsednik ZRS
Goran Krajcar – S52P

_________________
Ex.S56WTT,S57WTT; All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: Zapisnik 15. seje UO ZRS
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2009, 09:15 
Odsoten
Tečni Moderator
Uporabniški avatar

Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
Prispevkov: 2388
Kraj: jn76gh
Danes je bil zapisnik spet popravljen, toliko o usklajenosti zapisnikov in nefriziranju le teh.ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia

Številka: 88/2009
Ljubljana, 10. december 2009


Z A P I S N I K

15. seje UO ZRS, ki je bila 03. decembra 2009 ob 17.00 uri prostorih Zveze radioamaterjev Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana.

Prisotni člani UO: Goran Krajcar – S52P, Darko Bulat – S56ZDB, Dragan Selan - S55Z, Simon Mermal – S53RM, Franci Žankar – S57CT, Tilen Cestnik – S56CT, Tom Puc – S56G,

Odsotni člani UO: Samo Uršej - S56VSU, Miloš Oblak – S53EO, Jani Kuselj – S52CO, Rajko Vavdi – S54X

Dnevni red:

1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje UO ZRS.
3. Pregled dela med sejama, sodelovanje z ZOTKS, SV in URSZR, poročila managerjev in finančno poročilo.
4. Kotizacija in članarina ZRS za leto 2010.
5. Izpitni roki v letu 2010.
6. Vaja ARON 2009 (poročajo Dragan, Goran, Tilen).
7. Sprememba pravil za tekmovanje UKV Maraton
8. Priznanja ZRS.
9. Redna letna 38. konferenca ZRS.
10. Poročilo o problemski konferenci in pregled predlogov radioklubov o Zrdej in usklajevalni komisiji.
11. Razno.

Ad 1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti

Sejo je vodil predsednik Goran Krajcar - S52P, ki je uvodoma ugotovil, da je prisotno 7 članov UO ZRS (od tega 6 z glasovalno pravico) in da UO ZRS lahko veljavno sprejema sklepe.

Ad 2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje UO ZRS.

Na zapisnik 14. seje UO ZRS ni bilo pripomb, zato je UO potrdil zapisnik 14. seje UO ZRS.

Ad 3. Pregled dela med sejama, sodelovanje z ZOTKS, SV in URSZR, poročila managerjev in finančno poročilo.

Članstvo

Trend upadanja članstva se je po nekaj letih ustavil. Prvič je zaznati rahel dvig. Nekaj je novih operaterjev, ki so izpite opravili v letošnjem letu, nekaj pa je povratnikov. V precejšnji meri je temu botrovala tudi nova oblika glasila. Trenutno stanje je 1525 operaterjev, plačnikov kotizacije.

25.11.2009 je bil dodatni izpitni rok na ZRS. Izpit so uspešno opravili štirje udeleženci, 2 A in 2 N.

Sodelovanje z ZOTKS,

V obračunu stroškov za Menino planino smo letos ugotovili bistveno povečanje stroškov do katerega je prišlo zaradi nesodelovanja SV in nekaj sponzorjev. Temu je pripomogla finančna situacija v državi. ZOTKS je po dogovoru pokril nekaj več stroškov kot običajno. V letu 2010 je volilna konferenca ZRS in zaradi še boljšega sodelovanja UO ZRS sprejema sklep.

Sklep štev. 150: UO ZRS kot delegata v UO ZOTKS delegira, Gorana Krajcarja S52P.

Sodelovanje s SV

Navkljub dopisom poslanih s strani UO ZRS, ni odziva na področju odpisa stare vojaške opreme. Le ta se navkljub sporazumu in dogovoru ne izvaja. Ponovno bomo z dopisom opozorili na pomanjkljivosti.

Sodelovanje z URSZR

Sodelovanje poteka po načrtu. Dnevi CZ v Novem Mestu so pokazali, da radioamaterji smo in bomo pripravljeni sodelovati. Vaja ARON je odprla nova poglavja za pogovore in razpravo o rešitvah in v to smer je potrebno nadaljevati. V pripravi so petletni načrti sodelovanja na področju sodelovanja po dolgoročni pogodbi.

ARG

Usklajeni so datumi ARG tekmovanj v Sloveniji in narejen koledar.

S SV sklenjen dogovor o nabavi opreme še ni bil realiziran. Obljubljeno je takoj v začetku januarja.

RPT

Bistvenih sprememb od zadnje seje ni, oprema D-STAR in ostala oprema iz namenskih sredstev URSZR še ni nabavljena. Oprema je naročena in bo predvidoma do novega leta dobavljena od najugodnejšega ponudnika - USCOM d.o.o. iz Brezovice pri Ljubljani.

Idrijcem sta bila za na lokacijo Vojsko nad Idrijo predana UHF repetitor Nokia in duplekser Phelps Dodge. Opremo je RPT manager uspel zagotoviti od sponzorjev iz Avstrije in Finske.

KV

Uspešno je izvedeno KV prvenstvo ZRS. Tokrat smo naredili prvi korak k avtomatski obdelavi dnevnikov, oddaja je potekala na spletni strani, prijavljene dnevnike pa je obdelal robot. Bilo je nekaj začetniških težav, ki se bodo odpravile, zato bomo za naslednje leto predlagali nekaj tehničnih popravkov in oddajo prilagodili mednarodno uveljavljenim tekmovalnim programom. Viden je porast udeležbe v KVP.

UKV

Uvedeni kontest manager bo v naslednjem letu obvezen tudi za ZRS Maraton. Vsi podatki se bodo oddajali izključno preko spletnega managerja, zato je treba tudi uskladiti pravilnik. Obenem bi se uskladili tudi termini tekmovanj z mednarodnimi aktivnostmi. Zato bi se premaknilo vse termine tekmovanj ZRS MARATON iz nedelje v prvem polnem vikendu v mesecu na tretjo nedeljo v mesecu.

Digitalne komunikacije

Tom S56G je pokazal trenutno stanje PR omrežja. Trenutno je precej vozlišč izključenih. Razmišlja in tudi dela se na pohitritvi PR hrbtenice in se išče nove vsebine, ki bi pritegnile k uporabi omrežja večje število uporabnikov. Razmišljanje gre v smeri prenosa telemetrije (vremenske postaje), navigacije, video in avdio podatkov in uporabe upravljanih anten za uporabo v izrednih razmerah na določenem področju (daljinsko usmerjanje anten na ogroženo področje, prenos videa in podatkov).

Za področje nuklearke je potrebno izdelati načrt pokrivanja in vzpostaviti operativno stanje za primer nevarnosti ali vaje. Preveriti opremo in lokacije.

Hitro omrežje se lahko uporabi tudi za povezovanje D-Star repetitorjev v omrežje, zaradi česar bi bili neodvisni od internetnega omrežja in zato še toliko bolj primerni za delo v izrednih razmerah.

CQ ZRS

Izhajanje po planu. Stroški ne presegajo finančnega plana, oziroma so celo nekaj nižji od začrtanega. V pripravi je letni koledar, ki pa se mora samofinancirati, zato se išče sponzorje. Na seznam potencialnih sponzorjev je bila že poslana prošnja za sponzoriranje. Razmišlja se o uvedbi letnega dodatka, v katerem bi se objavilo podrobne rezultate vseh tekmovanj v domeni ZRS (KVP, UKV pokal, Maraton) z dodatkom analiz, morebitnih sinoptičnih kart, komentarjev, itd... Išče se dodatna sredstva iz proračuna 2010 ali sponzorska sredstva. Odziv na novo obliko je soliden. Povečalo se je povpraševanje po pdf verziji. Izpostavljen je problem čalnov, ki so začasno na mednardnih ekspedicijah SV ali policije in si želijo dobivati glasilo vsaj v pdf obliki. Problem se je rešil tako, da se je (za trenutno enega naročnika) pdf zaklenil in se ga lahko bere le s pravilnim geslom, ki ga dobi samo naročnik.

Na splet je potrebno postaviti še nekaj prvih letošnjih številk od katerih objave je minilo več kot pol leta, kolikor je določil UO.


Monitoring

S56ZDB, Darko je poročal, da se je uspešno vključil v IARU R1 monitoring sistem kot nacionalni koordinator za radioamaterski monitoring.
Začel je sprejemati sporočila o incidentih, ki jih bo kmalu začel prenašati preko ZRS spletne strani. Sprejel je tudi pozdravni e-mail IARU R1 koordinatorja za monitoring. Vsi korespodenti so obljubili pomoč pri nadaljnjem razvoju radioamaterskega monitoringa v Sloveniji.


Callbook, portal ZRS, Forum ZRS

S 15. 11. 2009 je začel polno delovati prenovljen portal ZRS z uradnim forumom. Nekatere aplikacije se je naredilo zasilno (CALLBOOK) in so se pojavile težave, ki pa niso povezane le z delovanjem aplikacije. Prenovilo se je še nekatere nastavitve portala in foruma tako, da sedaj za silo deluje. Je pa to nikoli končano delo in S55Z že predvideva, da bo potrebo izdelati namensko šablono, ki bo naredila stran atraktivnejšo, z več novicami, albumom slik, itd. Pojavil se je problem callbooka, ki ni prikazoval klubskih znakov, pa tudi ne nekaterih plačnikov kotizacije.

Po začetnih težavah je popravljen program ZRS, ki sedaj pravilno izvaža bazo za callbook tudi s CALLi klubov. Delovanje portala je stabilno in pravilno prijavlja plačnike kotizacije, enako ZRS forum, ki je vgrajen v portal in uporablja enako bazo. Problemi nastanejo vedno na nivoju programa na ZRS, nepravilnega plačevanja položnic zaradi česar pride do napačnih knjiženj in posledično neprepoznavanja plačnika. Trenutno se baza popravlja ročno v naslednjem tednu pa bo že poskrbljeno za avtomatski prenos, kar je eden osnovnih ciljev prenove.

Meritve radioamaterskih gradenj

Na fakulteti za elektrotehniko so bile izveden prve meritve. Od petih najavljenih so se meritev udeležili samo trije konstruktorji. Meritve so bile uspešno opravljene zahvaljujoč ekipi laboratorija - as. dr. Leon Pavlovič in as. Luka Naglič. Naproša se vse prijavljene, da v primeru odpovedi javijo enemu od udeležencev ali predstavniku ZRS, da se ne čaka po nepotrebnem morebitnih zamudnikov. Popolnoma nova oprema v laboratoriju je sposobna opravljati meritve vse do 50GHz, vendar še ni v celoti v uporabi, v naslednjem letu pa bo. Zaradi izboljšanja dela na prijavah bomo pripravili formular v naslednjem glasilu pa datume meritev za leto 2010.

Druge meritve so v decembru mesecu 17.12.2009 prednajave do 14.12.2009 na email ZRS.

Pogoji so opisani v zadnjem glasilu CQ ZRS.


Finančno poročilo

Finančni prihodki od članarin so 55.376€, drugi prihodki 21.603€, skupaj 76.979€.

Odhodki skupaj 74.489€. Načrtovanih prihodkov je še okoli 7.000€, odhodki pa bodo večji.

Zaradi premajhnega priliva izrednih prihodkov v letošnjem letu, kar je vsekakor odraz celotne finančne situacije v državi, ne kaže da bomo uspeli v letošnjem letu sanirati lansko izgubo.


Ad 4. Kotizacija in članarina ZRS za leto 2010.

Ocenjujemo, da klubi iz leta v leto pridobivajo več mladih operaterjev do 18 leta ki pa jih takoj izpostavimo pritisku plačevanja kotizacije, preden so sploh spoznali akcije kluba in se vključili v delo radioklubov. Zato se predlaga, da za nove operaterje starosti do 18 leta (dopolnijo v letu opravljanja izpita), ki se v tekočem letu opravili izpit za radioamaterja, ne obračuna kotizacije ZRS, vse pravice ZRS operaterja pa mu vseeno pripadajo (glasilo, qsl biro, …).

UO ZRS je po pregledu finančne situacije, oceni plana za v nadalje in upoštevanju finančne situacije v državi razpravljal o predlogu.

Zaradi trenutne gospodarske krize se kotizacija operaterjem ne poveča kljub povečanim stroškom delovanja različnih servisov in skupnih stroškov. Zaradi izpada dotacij in izrednih prihodkov (kar se bo verjetno nadaljevalo še pol leta) in ker dejavnost radioklubov realno prinaša stroške, ki so večji od ene kotizacije, je predlagano, da je smiselno povečati prispevek radioklubov iz 0€ na 100€ (Osnova predloga izhaja iz 21. člena statuta in 32. člena statuta ZRS). Preračunani stroški radioklubov presegajo dve in pol kotizaciji posameznikov, v preračunu je zajet QSL biro, poštna korespodenca, konferenca ZRS, glasilo CQ ZRS, zastopanje pred državnimi organi in IARU. S tem predlogom bi nadomestili izpad izrednih prihodkov zaradi nastale gospodarske situacije v državi, kar pa ne pomeni, da ne bomo nadaljevali začetega dela na tem področju in izvrševanju naloge za pridobivanje razmerja med dodatnimi prihodki in članarino 1/3.

Sklep štev. 151.

Višina kotizacije za operaterje ostaja nespremenjena, torej za osebne operaterje 40€, družinske 20€ in invalide 10€. Rok plačila kotizacije je do 01. februarja 2010.

Prispevek radioklubov za leto 2010 se poveča na 100€. Rok plačila je do 1. aprila 2010.

Novim operaterjem, ki so opravili izpit pred in vključno z 18. letom, se za tekoče leto ne obračuna kotizacije, dobijo pa vse pravice kot plačniki kotizacije ZRS za to leto.

Na strokovno službo ZRS ni prispel noben zahtevek za spremenjen način plačila po varijantah A, B, C, zato bomo pri izvedbi plačil za leto 2010 upoštevali način plačila v letu 2009.


Ad 5. Izpitni roki v letu 2010.

Sklep štev. 152: Izpitni roki ZRS v letu 2010 bodo:

1. Termin: 13.04.2010
2. Termin: 15.06.2010
3. Termin: 14.09.2010
4. Termin: 16.11.2010

Lokacija in čas za vsak termin bo objavljena sproti na spletnem Portalu ZRS.

Ad 6. Vaja ARON 2009 (poročajo Dragan, Goran, Tilen).

Goran S52P – ARON 2009 je nakazal veliko problemov, ki jih še moramo rešiti. Pokazal, pa je največjo številčno udeležbo radioamaterskih postaj do sedaj v takšni organizirani akciji in pripravljenost radioamaterjev za pomoč pri reševanju življenj in dobrin ob izrednih razmerah.

Prvič smo v aktiviranje vključili centre CORS in ReCo in preverili začrtano delovanje. Analiza nam bo pokazala smer delovanja za vnaprej na tem področju, že sedaj pa se kaže, da potrebujemo svetovalca za področje ARON, ki ga bomo poskusili poiskati v naših vrstah.

UO ZRS se zahvaljuje vsem, ki ste z svojo udeležbo podprli vajo ARON 2009.

Dragan S55Z – vodja republiške ekipe ZRS: Vaja je relativno dobro uspela in se je prvič izvajala dvonivojsko. Pripravljen načrt, ki ga je sicer odlično pripravil Tilen S56CT je bilo potrebno tik pred začetkom vaje popraviti, obenem pa tudi pripraviti obrazce za loge, na kar se je pred tem pozabilo. Ob veliki pomoči Andreja S57LN sva uspela pripraviti obrazce, dodelati navodila s protokolom aktiviranja, predvsem pa protokolom razporejanja regijski postaj na KV frekvencah, saj ne morejo regijske postaje graditi vsak svojo mrežo na eni sami frekvenci. Zato je republiška postaja vsaki regijski ob prijavi v omrežje dodelila svojo regijsko frekvenco. Protokoli so tudi zastavljeni tako, da potrebujejo končne postaje kar se da malo dodatnega izobraževanja in je teža označevanja sporočil na regijskih in republiški ekipi.

Delo regijskih postaj ocenjujem odlično, regijska postaja Ljubljana in republiška postaja S50ARO pa sta bili podhranjeni s članstvom in opremo. Del ekipe, ki jo sestavlja radioklub Triglav je namreč vajo bojkotiral (na voljo so sicer dali prostor, KV in UKV postajo, ekipa pa ni sodelovala, kljub poprejšnjemu dogovoru). Kljub temu je Goran S55OO (RK Domžale) zelo profesionalno upravljal republiško KV postajo, Andrej S57LN pa je sporočila sproti prenašal v CORS in odgovore posredoval nazaj v KV omrežje.

Ker sta deloval iz iste lokacije republiška in regijska ekipa, se je pojavil problem opreme. KV postaji sta bili na voljo dve, žal pa samo ena UKV, zato smo si na UKV delo delili, vendar šele v zadnjem delu, kjer sem preletel repetitorje in prevzel sporočila za CORS in druge ReCO. Republiške mreže na UKV se žal ni zgradilo. KV postaja je imela izredne motnje, kar je za to uro razumljivo in le izredno dobremu operaterju se lahko zahvalimo, da so sporočila dokaj hitro sledila. Za PSK bi potrebovali še eno KV postajo, saj je bila SSB postaja neprestano aktivna.

Pri označevanju sporočil bo potrebno protokole dodelati, saj so se sporočila izgubljala, oziroma niso prispela na pravi naslov. Obrazec za vodenje mreže – LOG je potrebno dopolniti s poljem QTH. Tam, kjer so se obrazci vodili računalniško, je bila tudi analiza mreže hitra, vsi logi še niso zbrani, zato še ni možno opredeliti števila sodelujočih operaterjev.

S Tilnom sva se že ugotavljala potrebo po posebni ARON brošuri formata A5 s trpežno vezavo s kovinsko špiralo zaradi lažjega odpiranja strani. Vsebovala bi potrebne frekvenčne načrte zvez, zemljevide repetitorjev, PR in APRS omrežja, kontaktne podatke ReCO in CORS, CZ, protokole zvez, navodila za natančno označevanje sporočil, opis in razlaga ročnih in elektronskih obrazcev za vodenje dnevnikov, … Predlagam, da se izdelavo brošure ARON vključi v poslovni načrt za leto 2010 in se ga začne pripravljati takoj po analizi vaje ARON.

Ugotavljamo, da je nujno potreben poverjenik za ARON, ki bo usklajeval sezname ekip s klubi, ki sodelujejo, skrbel za priprave vaj, usklajeval delo s CZ in SC, itd. Predlagana oseba, ki se je v vaji ARON 2009 zelo angažirala in je bila povabljena k sodelovanju ugotavlja, da zaenkrat poverjeništva ne more prevzeti zaradi službenih obveznosti in pogostih predavanj v tujini.

Tilen, S56CT – pomočnik vodje republiške ekipe ZRS - Čeprav sem na seznamu v Merilih zabeležen kot pomočnik vodje republiške ekipe ZRS, sem se zaradi ocene, da me bolj potrebujejo klubski kolegi v regijski ekipi pridružil regijski postaji za Zasavje. Vaje ARON 2009 smo se udeležili z Mrzlice, kjer smo postavili opremo za HF (PSK31, SSB), VHF (APRS, simpleks, RPT zveze) in UHF (repetitorsko delo).

Tudi jaz menim, da je za potrebe ARON-a potrebno izdelati priročno brošuro oziroma opomnik z vsemi podatki. ZRS potrebuje tudi osebo, poverjenika/svetovalca za ARON, ki bo pripravljen/a skrbeti za organizacijo vaj in bo usklajeval/a sezname frekvenc in oseb zadolženih za posamezne regije in državni nivo.

Analizo vaje je potrebno narediti čim prej, dokler so spomini še sveži.

Srečanje predstavnikov regijskih ekip in analiza vaje ARON

Ker se bodo rezultati analize vaje ARON predstavili na radioamaterskem izobraževanju RIS 2010 je potrebno še v decembru organizirati srečanje predstavnikov regijskih ekip, se pogovoriti o delu in opažanjih, izdelati analizo in pripraviti nove protokole ter se dogovoriti za izobraževanje regijskih ekip. Ocenjujemo, da zaradi obremenitve vajo ni potrebno izvajati sočasno z mednarodno vajo, saj niso jasne povezave z ostalimi strukturami in imamo dosti nejasnosti v domačem okolju.

Sklep štev. 153: Analiza ARON 2009 za predstavnike regijskih postaj in vse ostale, ki želijo pri analizi sodelovati, je v torek 22.12.2009 ob 17.00 uri v prostorih RK Ljubljana.

Ad 7. Sprememba pravil za tekmovanje UKV Maraton

Tekmovanja za UKV maraton se odvijajo v nedeljo v tretjem polnem vikendu tekočega meseca, kar pa je v neskladju s termini aktivnosti sosednjih držav. Zato se predlaga uskladitev terminov tekmovanj za ZRS Maraton s tekmovanji in dnevi aktivnosti sosednjih držav, kar pa pomeni vsako tretjo nedeljo v mesecu.

VHF manager je nadgrajen tudi za sprejem rezultatov ZRS Maratona, zato se predlaga izključno uporabo spletne aplikacije za sprejem dnevnikov tudi za ZRS Maraton. Oboje je potrebno uskladiti v pravilniku in pravilnik spremeniti.

Sklep štev. 154: Zaradi uskladitve terminov ZRS UKV Maratona s sosednjimi državami spreminjamo 3. točko pravil ZRS UKV Maratona, ki se sedaj glasi:

3. DATUM TEKMOVANJA – Tekmovanje je razdeljeno na 10 terminov z začetkom
v mesecu marcu ter zaključkom v mesecu decembru. Tekmovanje poteka vsako
tretjo nedeljo v mesecu.

Zaradi uvedbe VHF manager strežnika (robota) se spremeni naslov za pošiljanje tekmovalnih dnevnikov za ZRS UKV Maraton in za vsa ZRS UKV tekmovanja vključno z A-A tekmovanjema. Tekmovalne dnevnike se za vsa ta tekmovanja od leta 2010 naprej pošilja izključno na naslovu http://slovhf.net/vhfmanager/ .

Ustrezno bodo popravljena pravila tekmovanj objavljenih na internetnih straneh. Obvestilo s sklepom se objavi v CQ ZRS 6/2009.


Ad 8. Priznanja ZRS.

ZRS po pravilniku o priznanjih ZRS podeljuje za zasluge in delo v radioklubih in organizaciji ZRS priznanja – značke in plakete ZRS dvakrat letno. Tokrat so klubi predlagali naslednje zaslužne člane:

Sklep štev. 155: Priznanja ZRS se podeli naslednjim posameznikom in ustanovi:


Jože Batič S53BJ Bronasta plaketa ZRS AAN
Aleš Košatko S59MA Bronasta značka ZRS AJK
Andrej Lajovic S57LN Bronasta značka ZRS AJK
Matjaž Žejn S56ZVD Bronasta značka ZRS AJK
Marko Čebokli S57UUU Zlata značka ZRS AJK
Marjan Ahčin
Zlata značka ZRS CAB
Mirko Naglič S51KM Srebrna značka ZRS CAB
Andrej Osterman S51MO Srebrna značka ZRS CAB
Lado Krašovec S52LN Srebrna značka ZRS CAB
Ivo Novak S57VW Bronasta značka ZRS CAB
Vlado Šibila S51VO Bronasta plaketa ZRS EOP
Alojz Žagar S51CL Zlata značka ZRS EOP
Franc Godnik S56UGB Srebrna značka ZRS EOP
Božidar Flis S51FZ Srebrna značka ZRS EOP
Drago Koštomaj S51SR Srebrna značka ZRS EOP

Fakulteta za elektrotehniko Bronasta plaketa UNI Ljubljana

Čestitamo vsem dobitnikom priznanj! Priznanja bodo na razpolago do RIS 2010.


Ad 9. Redna letna 38. konferenca ZRS.

Sklep štev. 156: UO ZRS napoveduje redno letno konferenco ZRS za 13. februar 2010, konferenca se bo začela predvidoma ob 10 uri dopoldne in bo potekala v prostorih Elektrotehnične fakultete-Univerza Ljubljana, zato te naprošamo, da vplivaš na prisotnost delegata svojega radiokluba, saj bomo reševali vprašanja, ki so pomembna za naše delo in naš hobi.


Ad 10. Poročilo o problemski konferenci in pregled predlogov radioklubov o ZRDej in usklajevalni komisiji.

Na problemski konferenci so sodelovali predstavniki 33 radioklubov. Po uvodnem delu smo razpravljali o ZRDej, vendar ne po točkah ampak večinoma o načinu predlogov, o načelnosti, o novostih, ki jih zakon prinaša, o usklajenosti/neusklajenosti določenih točk. Na zahtevek radioklubov o ustavitvi postopka ZRDej je predsednik podal pojasnilo, da postopek UO ZRS ne bo ustavil, o primernosti usklajenega predloga pa bo odločala konferenca. Vsekakor smo se strinjali, da je potrebno razgovore in usklajevanja nadaljevati, da UO ZRS s svojimi postopki deluje v skladu s pooblastili konference in da so postopki UO ZRS v skladu s statutom. Razprava ni prinesla veliko v pojasnjevanju in usklajevanju stališč, pokazala pa je razliko v mišljenju med radioklubi, veliko nerešenih vprašanj, med drugim tudi nerazumevanje stališč predlagatelja in zavajujoča in netransparentna tolmačenja posameznikov pri podajanju svojih stališč. Vsekakor je problemska konferenca prinesla pogovor o problemih in nakazala možnosti usklajevanja.

V skladu s predlogi radioklubov v postopku priprave ZRDej in objavljenimi načeli o skupini je UO ZRS sprejel sklep. Predlogi radioklubov bodo objavljeni na spletni strani ZRS in dostavljeni med materiale usklajevalne skupine.

Sklep štev. 157: V ekipo za usklajevalno skupino se imenuje naslednje člane, ki so jih delegirali radioklubi, predstavnik UO, ki bo vodil in usklajeval delo skupine ter dva tehnična delegata, ki ju določi UO kot pomoč ekipi:

Simon Mermal – S53RM – vodja usklajevalne skupine
Franci Mermal – S51RM – tehnični delegat UO ZRS
Matjaž Kočar – S51SL – tehnični delegat UO ZRS

Adi Voh – S55M – RK Jadran, Koper
Anton Galun – S51AG – RK Ptuj
Andrej Trojer - S50TA – RK Domžale
Silvo Obrul - S50X – RK Slovenj Gradec
Matej Zamuda - S56ZM – RK Radenci
Boštjan Vončina S55O – RK Burja
Goran Krajcar – S52P – RK Celje

Sklic prve seje usklajevalne komisije je v četrtek, 17.12.2009 ob 17.00 uri v prostorih RK Ljubljana.


Ad 11. Razno

Pod točko razno je predsednik predlagal spremembo urnika uradnih ur na ZRS, zaradi lažjega usklajevanja potreb z sestanki, ki se vršijo skoraj praviloma ob ponedeljkih.

Sklep štev 158: Uradne ure ZRS so vsako sredo med 09.00 – 12.00 in 13.00 – 18.00 uro. S tem preneha veljati sklep UO ZRS štev. 5. z dne 5. april 2007.

Predsednik ZRS je sejo zaključil ob 22.30 uri in se zahvalil za sodelovanje in aktivno delo.

Zapisnikar:
Dragan Selan - S55Z

Predsednik ZRS
Goran Krajcar – S52P

_________________
Ex.S56WTT,S57WTT; All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.


Na vrh
 Profil  
 
Prikaži prispevke prejšnjih:  Razvrsti po  
Forum zaklenjen Ta tema je zaklenjena - ne morete urejati prispevkov ali dodajati novih.  [ 2 prispevkov ] 

Vsi časi so UTC + 1 ura


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov


Ne morete pisati prispevkov v temi
Ne morete odgovarjati na teme v forumu
Ne morete urejati prispevkov v temi
Ne morete brisati vaših prispevkov forumu
Ne morete dodati priponk prispevkom

Išči za:
Pojdi na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group