S50LEA
http://forum.hamradio.si/

NANOTEHNOLOGIJA in NJENE NEVARNOSTI
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=39&t=8983
Stran 1 od 1

Avtor:  s55z [ 22 Jan 2010, 15:12 ]
Naslov prispevka:  NANOTEHNOLOGIJA in NJENE NEVARNOSTI

Z dovoljenjem avtorice, dr. Maje Remškar z Inštituta Jožef Štefan, kateri se je treba zahvaliti (in njeni skupini) za izjemna odkritja na področju nanotehnologije in njene uporabnosti... je na voljo pdf njene knjige "Nanodelci in nevarnosti".

Slika

V predgovoru pravi:

V zadnjih nekaj letih sta nanotehnologija in oznaka nano- postali čudežni besedi za privabljanje raziskovalcev, sanjačev, mislecev pa tudi vseh tistih, ki se zavedajo, da je stalni napredek tehnologije nujen.
Odlika človeka je prav njegova želja in včasih celo nuja po ustvarjanju novega, po razumevanju obstoječega, po popravljanju napak in snovanju boljšega sveta. Včasih se napredek spotika na poti, za hip postoji in se celo vrne za korak, a sčasoma se vedno pokaže prava pot. Svariti pred razvojem nanotehnologije nima smisla, saj je ta vse bolj gotovo del naše svetle prehodnosti. Opominjati na nevarnosti pa spominja na modrost previdnosti, ki na neznanih poteh vedno koristi. Razvoj nanotehnologije je poleg mnogih novih izdelkov prinesel tudi zavedanje obstoja nanodelcev v našem okolju, ki se jih sploh nismo zavedali. Nevidni delci, ki so lahko v nekaterih primerih tudi zelo nevarni, bodo spremenili naše dojemanje okolja, posegli v naše navade, vplivali na tehnologijo in prinesli tudi izboljšanje življenja na mnogih ravneh, če bomo z njimi ravnali na pravi način. Tako kot je informacijska doba spremenila našo miselnost, bo nanotehnologija korenito pretresla naša pojmovanja o zdravem okolju, prehrani, kozmetiki, celo o izbiri lokacije za bivanje in športne aktivnosti.
To delo je nastalo na pobudo Ministrstva za zdravje, natančneje Urada Rebublike Slovenije za kemikalije, v okviru EU Twinning projekta Kemijska varnost 3 št. SI 06 IB EC 02, ki je potekal od 4.6.2007 do 3.12. 2009. Namenjeno je splošni javnosti, ker pa gre za prvo temeljno delo na tem področju v slovenskem jeziku, bo primerno gradivo tudi za dijake in študente ter za vedoželjneže vseh starosti.
Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem delu, ki je namenjen vsem bralcem, so splošna poglavja, ki opisujejo lastnosti nanodelcev, poti, po katerih lahko vstopijo v organizem, ustrezno zaščito in priporočila za varno delo in uporabo nanomaterialov. Za pomoč pri razumevanju nekaterih strokovnih izrazov je namenjen terminološki slovarček na koncu prvega dela knjige. Drugi del knjige je namenjen poglobljenemu študiju obetov nanotehnologije, mikroskopiji in detekciji nanodelcev ter predvsem podrobnemu poročilu o primerih strupenosti nekaterih najpogostejših nanodelcev.
Posamezni odstavki so bili že objavljeni v nekaterih časopisih ali na spletu kot odgovori na vprašanja novinarjev ali kot moji samostojni prispevki.

dr. Maja Remškar
Institut Jožef Stefan (IJS), Odsek za fiziko trdne snovi


REMŠKAR, Maja. Nanodelci in nanovarnost. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, 2009. 103 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6523-41-7. [COBISS.SI-ID 248708352]

Izdajatelj: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, november 2009. Knjiga izobražuje in osvešča splošno in strokovno javnost glede zdravstvenih tveganj pri izpostavljenosti nanodelcem, tako namenskih kot tistih, ki nastajajo pri gorenju, eksplozijah ali v industrijski proizvodnji. V elektronski verziji je dostopna na www.kemijskovaren.si.

Promotor knjige je tudi Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS in njen predsednik odbora Janez Škrlec.

Stran 1 od 1 Vsi časi so UTC + 1 ura
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/