S50LEA

Radioamaterski forum
Danes je 18 Sep 2020, 14:12

Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 6 prispevkov ] 
Avtor Sporočilo
 Naslov prispevka: Razpisi za sredstva
OdgovorObjavljeno: 29 Jan 2007, 00:41 
Odsoten
Uporabniški avatar

Pridružen: 28 Jan 2007, 21:34
Prispevkov: 28
Kraj: Ptuj, JN76WK
Pozdravljeni,

obveščam vas, da so občine pričele objavljati razpise za dodelitev sredstev iz proračunskih postavk za financiranje družbenih in drugih dejavnosti za leto 2007. Povežite se z vodji oddelka ali z župani, hkrati zasledujte objave v občinskih glasilih ali uradnih listih.

Po lastnih izkušnjah se da pridobiti sredstva iz naslova zaščite in reševanja (zagotavljanje nalog zvez in informativne dejavnosti), tehnične kulture in organizacije prireditev ob prazniku občine.

Potrebno bo napisati ustrezne programe ter v njem opredeliti dejavnosti in oceniti potebna sredstva. Realno bo možno pridobiti sredstva v višini 500 EUR po postavki, zato v oceni sredstev navajajte realne zneske (npr. okoli 2.000 EUR). Če kdo rabi vzorec programa naj se oglasi.

Lep pozdrav,

_________________
Radioklub Ptuj
Anton TOMANIČ, S57XZ - predsednik


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2007, 19:45 
Odsoten
Moderator

Pridružen: 27 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 132
Kraj: Lasko
Pozdrav!

Vse občine žal nimajo možnosti, da bi radioklubi dobili kakšna sredstva iz naslova družbenih dejavnosti. Sem svetnik v naši občini pa se na vse pretege trudim, da bi lahko radioklub nekam uvrstil, pa mi nikakor ne
uspe, ker ne spadamo pod kulturnike :), varovalke so pa zelo
ostro postavljene. Obstajajo še športna dejavnost, kamor pa tudi
po državnih kriterijih ne sodimo :x Ostane še samo zaščita in reševanje.

Me pa zanima, kako imate v vaši občini urejeno glede tehnične kulture?

Imam pa vizijo, da bi se dalo dosti sredstev pridobiti iz področja
izobraževanja in mislim, da če hočemo radioamaterji preživeti, je
potrebno kaj kmalu zagnati projekt "1000 šol". Sem pa seveda pripravljen aktivno sodelovati in imam kup idej...

Za vzorec programa pa se seveda priporočam.


73's de Andrej S57NML


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2007, 20:19 
Odsoten
Moderator
Uporabniški avatar

Pridružen: 26 Dec 2003, 14:01
Prispevkov: 608
Kraj: Ptuj, JN76WK
Pozdravljen,

pri nas je potekal "Razpis za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov", in znotraj tega so bili štirje sklopi:

A: Borci NOB, častniki, veterani: 1.907.232 SIT
B: Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih: 1.442.240 SIT
C: Sanacija divijih odlagališč in druge eko akcije: 500.000 SIT
D: Splošne in posebne prireditve, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Mestne občine Ptuj: 6.137.000 SIT

Kandidirali smo za sredstva po sklopih B in D ter pridobili 70.000 oz. 100.000 SIT. Kandidatov je bilo seveda ogromno in temu primerna je bila razdelitev sredstev.

Postavke za tehnično kulturo nisem zasledil, to je tema za lobiranje pri sprejemanju proračuna. Žal so poroačuni sprejeti, in to bo naloga za naslednje leto.

Preveri področje kulture (tehnična kultura), šport (ARG), prireditve (priložnostna diploma ob prazniku občine), obramba (sekundarni sistem zvez).

Lp,

Tono, S51AG


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Dva razpisa
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2007, 20:53 
Odsoten

Pridružen: 02 Jun 2003, 12:35
Prispevkov: 214
Kraj: Novo mesto
73 in GL de Boris S54O


Javni razpis za sofinanciranje programov promocije vzgoje in izobraževanjaRazpisnik: Ministrstvo za šolstvo in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 20.2.2007 do 14. ure.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa: predlogi programov promocije vzgoje in izobraževanja, ki s svojo vsebino zagotavljajo:

– boljše razumevanje sistema vzgoje in izobraževanja,

– poljudno predstavljanje dosežkov slovenskih šolarjev širši javnosti,

– spodbudo za osvajanje novih znanj,

– razvijanje spretnosti za družbo znanja,

– promocijo naravoslovnih in tehničnih programov izobraževanja,

– privlačnejše učenje,

– odprto učno okolje,

– olajšan dostop do sistemov izobraževanja in usposabljanja in

– promocijo vzgoje in izobraževanja.

Programi so lahko zajeti v naslednjih sklopih:

– prireditve, srečanja, dogodki, razstave,

– priprava in izdelava promocijskih materialov,

– odnosi z javnostmi.

Razpisni pogoji: Za sredstva ministrstva lahko kandidirajo posamezniki, društva, zveze društev, ustanove, vrtci, šole in drugi zavodi, če niso ustanovljeni z namenom pridobivanja dobička.

Način prijave: Predloge posameznih programov predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, p.p.104, 1001 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis št. 603-2/2007«, oziroma z enako oznako osebno dostavijo na Kotnikovo 38, Ljubljana v vložišče najkasneje do 20. februarja 2007, do 14. ure.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 42.000,00 EUR.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: najkasneje do 1. oktobra 2007.

Razpisna dokumentacija: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kontaktna oseba je Polona Šoln Vrbinc, Tel: 01/478-43-65, E-pošta: polona.soln@gov.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani ministrstva.Javni razpis za sofinanciranje programa promocije znanosti v letu 2007Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Rok: 16.02. 2007

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov promocije znanstveno raziskovalnih dosežkov, s katero se zagotavlja boljše razumevanje znanosti, poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim, spodbudo za osvajanje novih znanj in celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov z namenom:

približevanja znanosti družbi, kot jo predvideva tudi Evropski raziskovalni prostor s širšo družbeno uveljavitvijo vloge znanja in znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju ter

popularizacije znanstveno-raziskovalne dejavnosti med mladimi za vzpodbujanje njihovega zavedanja pomena znanosti.

Cilji na področju sofinanciranja promocije v letu 2007 so usmerjeni v

A. organizacijo dogodkov, ki zagotavljajo:

- boljše razumevanje znanosti,

- poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim,

- spodbudo za osvajanje novih znanj,

- celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov,

- promocijo znanstvenih institucij,

- seznanitev javnosti s konceptom na znanju temelječe družbe in gospodarstva ter vzpodbujanje javne razprave o možnostih hitrejšega razvoja na znanju temelječe družbe v Sloveniji,

- javno predstavitev dosežkov slovenskih raziskovalcev kot prispevka razvoju družbe,

- vzpodbujanje dialoga med raziskovalci in ostalimi javnostmi,

- predstavitev, še zlasti mladim, možnost poklicnega raziskovalnega delovanja ter spodbujanje na poti oblikovanja v bodoče raziskovalce;

B. področje dela z mladimi, s poudarkom na popularizaciji in organizaciji dogodkov znanstveno-raziskovalne vsebine, ki vzpodbujajo kreativnost in radovednost otrok in mladine z novimi didaktičnimi načini izobraževanja za raziskovalno delo z:

- razvojem novih demonstracijskih eksperimentov na način, da jih lahko mladi sami izvajajo,

- pripravo gradiv za popularizacijo znanosti in znanja med mladimi,

- kratkimi interaktivnimi predavanji s področja naravoslovja, družboslovja, tehnike z namenom popularizacije znanosti med mladimi ter večanju njene razumljivosti in izobraževanja, uvajanjem mladih v skupinsko promocijsko delo pri popularizaciji znanosti med mladimi.

Pogoji za sodelovanje:

a.) Na razpis se lahko prijavijo zavodi, skupnosti zavodov, društva, zveze društev in ustanove, ki izvajajo program, opredeljen v 2. točki tega razpisa, pod pogojem, da niso posredni proračunski porabniki.

b.) Prijavitelj se prijavi na javni razpis z vlogo, skladno z razpisno dokumentacijo.

(0brazec: MVZT-PZ-01-2007)

c.) Vloga na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano vlogo in naslednje samostojne priloge:

predstavitev vlagatelja z navedbo vsebine dejavnosti na raziskovalnem področju,

- akt o registraciji oziroma dokazilo o vpisu v register bo ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti, lahko pa ga vlagatelj priloži in s tem pripomore k hitrejšemu postopku reševanja

- predstavitev mednarodnih povezav in sodelovanje v mednarodnih projektih

- osnovna predstavitev programa ter cilji

- kratek opis dosedanjih aktivnosti na raziskovalnem področju, na področju promocije znanosti in druge dokumentirane reference

- časovna razporeditev programa

- reference o kvalificiranosti vodje programa in ostalih raziskovalcev.

Vlogo in samostojne priloge je potrebno poslati v tiskani obliki na naslov ministrstva, katerim se priloži disketa ali CD s posneto vlogo ter ostalimi prilogami v elektronski obliki.

Način prijave: Vlagatelj pošlje vlogo po pošti ali odda osebno na vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 16.02.2007. Šteje se, da je vloga pravočasna če je bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan določen v razpisu ali oddana osebno na vložišče ministrstva do 14:00 ure.

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, osebno ali po telefonu 01/478-4735, pri gospe Karmen Grom vsak delavnik med 9. in 10. uro.


Na vrh
 Profil  
 
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2007, 21:46 
Odsoten
Moderator
Uporabniški avatar

Pridružen: 26 Dec 2003, 14:01
Prispevkov: 608
Kraj: Ptuj, JN76WK
Pozdravljeni,

Franc Vrbančič je opozoril na mednardni razpis Leonardo da Vinci

http://www.cmepius.si/AKTUALNO/Razpisi,

na katerega bi bilo moč prijaviti projekt "1000 šol". Prosim za mnenja in predloge, v delo je nujna vključitev pristojnih na ZRS, zato prosim za posredovanje obvestila.

Lep pozdrav,

Tono, S51AG


Na vrh
 Profil  
 
 Naslov prispevka: Re: Razpisi za sredstva
OdgovorObjavljeno: 06 Feb 2007, 10:40 
Odsoten

Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Prispevkov: 666
Kraj: Škofja Loka
Zdravo!

Financiranje družbenih dejavnosti je očitno v vsaki občini urejeno malo drugače. Naše trenutne izkušnje so sledeče:

Klub gostuje v starem vojaškem objektu, ki ga poleg nas v večji meri zaseda Rdeči križ, pa strtelci, taborniki, jamarji, fotografi, ... Trenutno imamo celotni objekt in večino obratovalnih stroškov pokrito skozi CZ oziroma občinski proračun.

Za financranje dejavnosti smo v preteklosti poizkusili vse mogoče. Od prijave na razpise, iskanje donatorjev, lobiranja v svetu (tudi mi imamo člana v občinskem svetu). Uspehi so bili spremenljivi, so pa zagotavljali toliko sredstev, da smo ob članarini lahko pokrili najosnovnejše potrebe.

Ugotovili smo, da se moramo pričeti pojavljati na prireditvah in akcijah, ki direktno z radioamaerstvom nimajo veliko skupnega. Lahko pa po eni strani popestrijo življenje v klubu in okolici povedo, da smo tam in da nekaj počnemo. Pričeli smo sodelovati na športnih prireditvah (gorski tek, EU prvenstvo v orientacijskem teku, kolesarski kronometer, smučarska prvenstva na Starem vrhu, prireditve v Dražgošah, itd.).Poleg vsega taka aktivnost navrže kako specialno QSL karto in včasih ostane celo kak sold za material ali kaj podobnega.

Pravi prelom pa je (vsaj kot trenutno izgleda) pomenilo sodelovanje na razstavi znamk. Ne se smejat, ni vic :D. Dobili smo povabilo, na hitro pobrskali po ovojnicah od direkt QSL-k, pripravili dva panoja listov in .... pobasali srebrno plaketo organizatorja 8) . Imeli smo srečo, da je bil gonilna sila razstave mož, ki na občini skrbi za družbene dejavnosti. Kmalu je sledil poziv, da pomagamo pri pripravi proračuna občine na postavki "Tehnična kultura". Lani smo tako uspeli priti do nove KV postaje, za letos in prihodnje leto pa smo ponovno pripravili načrt dela in finančni načrt. Kaj bo nastalo iz tega bomo videli.
Toliko v info, da je možno priti v proračun tudi na dokaj nenavaden način. Vsa leta prej smo tudi pripravljali prošnje, predloge načrte, a ni bilo velikega uspeha.

LP Jure


Na vrh
 Profil  
 
Prikaži prispevke prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 6 prispevkov ] 

Vsi časi so UTC + 1 ura


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov


Ne morete pisati prispevkov v temi
Ne morete odgovarjati na teme v forumu
Ne morete urejati prispevkov v temi
Ne morete brisati vaših prispevkov forumu
Ne morete dodati priponk prispevkom

Išči za:
Pojdi na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group