S50LEA
http://forum.hamradio.si/

Poslansko vprašanje
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=32&t=19401
Stran 1 od 1

Avtor:  s58ru [ 20 Sep 2017, 17:09 ]
Naslov prispevka:  Poslansko vprašanje

Datum: 20.9.2017dr. Milan Brglez
Predsednik Državnega zbora

Zadeva: Pisno poslansko vprašanjeV skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora, vam posredujem pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko radioamaterjev, ki ga naslavljam na Vlado Republike Slovenije.


S spoštovanjem!

Franc Breznik,
poslanec


V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje

VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

Name se je obrnil predstavnik radioamaterjev, ki ugotavlja, da za njih ni skoraj nobenih združevanj-usklajevanj z drugimi državami Evropske unije. Na primer: radioamaterji iz Italije nimajo istih pravic, kot jih imajo slovenski radioamaterji, ti pa nimajo istih pravic, kot jih imajo nemški radioamaterji. Po njegovem mnenju bi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) lahko preučila to področje in pripravila predloge v smislu usklajevanja pravic slovenskih radioamaterjev s pravicami drugih radioamaterjev v Evropi. Predlaga tudi, da bi poleg usklajevanja pravic slovenskih radioamaterjev z ostalimi Evropejci, naša država podala pobudo, da se vse države uskladijo v radioamaterskih pravilih. Poudaril je tudi, da je Slovenija druga na svetu po številu radioamaterjev na število prebivalcev (takoj za Japonsko). Prosim za odgovor.

Avtor:  S57NML [ 25 Sep 2017, 18:42 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Srčno upam, da ne bo rezultat obraten, da se bo zakonodaja uskladila z evropskimi in bom izgubili par "band"-ov.
Prej bi bili mogoče ostali veseli, da bi dobili bande kot jih imamo mi... :oops:

Ne vem, če se tale radioamater, ki je postavil tole vprašanje zaveda koliko več svobode imamo v S5, kot nekatere druge
države članice EU...Se opravičujem, ker ne vem katere pravice so bile mišljene? Vendar je moje osebno mnenje na
podlagi tega na katerih frekvenčnih območjih smo lahko aktivni ter kako hitro imamo dovoljenja za uporabo določenih frekvenčnih pasov.


lep73

Avtor:  s55z [ 25 Sep 2017, 20:10 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Pa recimo to, da so licence brezplačne, pa da ni frekvenčnine, pa da.... :evil:

Pa kaj ko bi se ta g. poslanec posvetoval s kakim uradnim predstavnikom ZRS, ki smo ga v ta namen izvolili ?

Avtor:  s58ru [ 25 Sep 2017, 20:35 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

https://www.darc.de/der-club/referate/vus/bandplaene/

Avtor:  s58ru [ 11 Okt 2017, 14:00 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana Številka: 38108-18/2017/2
Datum: 28.09.2017


Sklic: 00104-468/2017/2

Datum: 26.09.2017

Zadeva: Odgovor na poslansko vprašanje g. Franca Breznika v zvezi s problematiko radioamaterjev


Spoštovani!

Agencija vam posreduje odgovor na poslansko vprašanje g. Franca Breznika v zvezi s problematiko radioamaterjev. Gospod Breznik ugotavlja, da na tem področju ni skoraj nobenih združevanj oziroma usklajevanj z drugimi državami Evropske unije.

Agencija pojasnjuje, da Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 - ZIN-B, 54/2014 - odl. US, 81/2015, 40/2017; v nadaljevanju: ZEKom-1) v 32. členu določa izvajanje radioamaterskih storitev, in sicer opredeljuje izdajo radioamaterskih dovoljenj ter upravljanje s frekvenčnim spektrom.

Uporaba radijskih frekvenc za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev je določena v Splošnem aktu o uporabi radijskih frekvenc (NURF-3) (Uradni list RS, št. 91/13, 31/15, 42/15-popr. in 18/16). Agencija je v splošnem aktu upoštevala vse možnosti za podelitev frekvenc, ki so predvidene v ITU Pravilniku o radiokomunikacijah, dokumentih CEPT, prav tako pa tudi (nacionalne) želje radioamaterjev kot npr. v 50 MHz pasu. Velja pa ta splošni akt le za področje Republike Slovenije. Splošni akt je v skladu s predpisi v EU in Slovenije pred izdajo tri mesece v javni obravnavi na spletni strani EU (TRIS) in na spletni strani agencije, kjer je možno predlagati spremembe in dopolnitve. Radioamaterji do sedaj niso podali predlogov.

Agencija pojasnjuje, da na podlagi 32. člena ZEKom-1 in Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Ur. l. RS, št. 68/13) izdaja radioamaterska dovoljenja, in sicer na vlogo radioamaterja ali radioamaterskega društva ali zveze radioamaterskih društev ter ob priloženem potrdilu o opravljenem izpitu za radioamaterja. Tuji radioamaterji smejo uporabljati radijske frekvence, če imajo veljavno radioamatersko dovoljenje Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT), katere članica je tudi Slovenija. Tujim radioamaterjem, ki nimajo veljavnega radioamaterskega dovoljenja CEPT, pa agencija izda začasno dovoljenje ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo izvajanje radioamaterskih storitev.

Agencija kot članica CEPT sodeluje v njeni delovni skupini, pristojni za področje radioamaterskih zadev (WGFM/RAFG). Delovna skupina se ukvarja z radioamaterskimi vprašanji in kot taka je v neposredni povezavi z administracijami znotraj ali izven CEPT. Namen delovne skupine je razvoj priporočil, poročil in stališč v zvezi z radioamaterskimi zadevami, ki so pomembne za radioamatersko družbo. V skladu z delovnimi postopki Odbora za elektronske komunikacije (CEPT/ECC) delovna skupina (WGFM/RAFG) prispeva k razvoju CEPT stališč pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi (ITU) v ITU-R delovni skupini za pripravo Svetovne radijske konference (WRC). Delovna skupina je v svojih priporočilih in poročilih pripravila predloge, ki so jih države članice CEPT sprejele (implementirale) v zvezi s splošnimi pogoji za izdajo radioamaterskega dovoljenja, v zvezi z vsebino in zahtevanim znanjem za izdajo usklajenega spričevala o radioamaterskem izpitu (HAREC), ter vsebino in zahtevanim znanjem za novince oz. začetnike in ljudi s posebnimi potrebami. Usklajena stališča CEPT so navedena v priporočilih T/R 61-01 in T/R 61-02, ECC/REC/(05)06 in ERC poročilom 32. Delovna skupina sodeluje in se povezuje z mednarodnimi organizacijami, ki zastopajo izdajatelje radioamaterskih storitev v zvezi z vsemi radioamaterskimi zadevami. Predloge in priporočila vsaka država članica CEPT implementira glede na svojo veljavno zakonodajo in interese. Usklajevanja radioamaterskih pravil v smislu priznavanja izpitov, priznavanja radioamaterskih dovoljenj med državami članicami CEPT ter nekaterimi ne-članicami CEPT so bila že izvedena. V Sloveniji trenutno ne zaznavamo posebnih težav s pravicami naših radioamaterjev oz. radioamaterjev iz evropskih držav.

V Sloveniji imamo na današnji dan veljavnih 3928 radioamaterskih dovoljenj. Plačilo stroškov, ki jih ima agencija z izdajo radioamaterskih dovoljenj ter upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra za radioamaterske storitve, se v skladu z 32. členom ZEKom-1 radioamaterjem ne zaračunavajo in ne predstavljajo finančnih sredstev za delovanje agencije.

Interese vseh radioamaterjev v mednarodni radioamaterski organizaciji (IARU) zastopa Zveza radioamaterjev Slovenije, ki je njena članica. IARU ima svoje stalne predstavnike v delovnih skupinah CEPT, ki opravlja vse aktivnost glede uporabe radiofrekvenčnega spektra v Evropi vključno z Evropsko unijo. Predstavniki administracij (nacionalnih agencij oz. regulatorjev) nimajo možnosti sodelovati v IARU, saj je to združenje radioamaterskih organizacij.

Pripravila:
Dragana Todorovič Janja Varšek
Vodja sektorja


Pri odgovoru se obvezno sklicujte na našo opravilno številko!

Avtor:  S57NAZ [ 12 Okt 2017, 21:44 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Če sam tole razumem prav, se je nekdo mimo ZRS, ki je prvi organ za te zadeve, obrnil direktno na poslanca.
Zakaj ne najprej iskati informacij na ZRS in šele, ko se dobi slika, verjamem, da vsak malček razume zadeve
po svoje, kar pa ne pomeni, da se vse vrši tako, kot si posameznik zamišlja, se lahko obrne na zunanje ljudi.
Fino bi pa bilo, da z vednostjo ZRS, ki kot krovna organizacija vseh društev le ima neko veljavo pri ostalih
inštancah.
Prepričan sem, da svojih nalog ne smemo prelagati drugim v izvrševanje, ampak mora vse naše stvari poganjati
ZRS, kjer imajo celovit pogled nad delovanjem, povezavami in dorečenimi zadevami z zunanjimi organizacijami.

Če sem pisanje razumel napačno, se že vnaprej opravičujem posredovalcu naših zadev, poslancu.

Avtor:  s55o [ 13 Okt 2017, 08:58 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Samo kot opomba:
Določena področja imamo mi skupaj z AKOS dogovorjena mnogo bolje, kot jih imajo drugje (že če gledamo npr Nemčija, Italija, Hrvaška...) Izenačevanje bi lahko pomenilo tudi zmanjšanje pravic, ne pa povečanje.

Lepo, da ima nekdo poslanca, ki bo lahko kakšno besedo postavil tudi, ko se bo prenavljal zakon o gradnji objektov oziroma drugi zakoni, in tako mogoče potegnil kako pravico več na ham stran.
lp

Avtor:  S58M [ 13 Okt 2017, 13:24 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Pozdrav!

Mogoče bi bilo dobro za dotičnega, da se včlani v ARI in se bori za njihove pravice. :D

73 Dare, S58M

Avtor:  s58ru [ 13 Okt 2017, 16:46 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Opažam, da vsak od nas razume zgornje vrstice po svoje.
Jaz razumem, da AKOS ni odgovoril na zastavljeno vprašanje.
Da ¾ Slovenskih radioamaterjev ni vključenih v nobenem radio klub in posredno v ZRS.

Avtor:  s55o [ 13 Okt 2017, 19:01 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Rudi....AKOS tudi teh podatkov nima.
O klubih ne vodi nobene evidence.
lp

Avtor:  S57NAZ [ 21 Okt 2017, 22:32 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Sam niti ne vidim nobene potrebe, da bi AKOS vodil kakršno koli evidenco o
radioklubih oziroma njihovih članih, ali o prostovoljnih-nepovezanih članih.

AKOS usklajuje in se pogovarja z odgovornimi v ZRS, kar je čisto pravilno.
Se pa strinjam z zapisom S58M. Kot je prebrati si vsak malce po svoje razlaga
že zapisani članek, relacija AKOS - ZRS mora biti kristalno čista v našo korist,
ne, da bi vsak po svojih željah utrujal na AKOSu. Seveda pa imamo člani
pravico sodelovati pri ustvarjanju in zbiranju predlogov, ampak končni dogovor
AKOS-ZRS morajo pa odgovorni za to področje iz ZRS voditi in se pogovarjati z
predhodno sklenjenim zaključkom, ki je v korist nas vseh radioamaterjev.
Tudi odgovorni v ZRS vedo kaj imajo v drugih državah, kaj imamo pri nas in,
če imajo zunaj manj pravic ali frekvenc, ne moremo pri nas vztrajati, da se izenačimo
s tujimi radioamaterji, ampak moramo skrbeti, da se pravice pri nas ne zmanjšajo.
Zato ne more vsak posameznik, ki mogoče niti nima celotnega pregleda, nekaj delati
po svojih željah. Je pa v redu, če se po sklepih, ki jih sprejmejo odgovorni, ki skrbijo
za posamezna področja v ZRS, uporabi znanstvo med poslanci za uresničitev sklepov,
v kolikor se imajo poslanci čas ukvarjati z našimi željami.

73 de Marko-S57NAZ

Avtor:  s58ru [ 26 Okt 2017, 10:18 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Poslani odgovor ne ugotavlja, da so razlike pri pravicah RA v Evropski Uniji. Prav tako ne nakazuje nobene volje do uskladitve teh pravic. Niti si ne jemlje obveze za prevzem pobude v okviru Evropske Unije za uskladitev slednjih.

Avtor:  S57UHX [ 26 Okt 2017, 16:35 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Rudi.....
Saj ne more ugotavljati razlike v EU in tudi ni naloga AKOSa, da ugotavlja razlike.

Če misliš da delovanje ZRS ni zadovoljivo in da ne zastopa interesov "ne članov", lahko nepovezani radioamaterji ustanovijo neko drugo "paralelno" ZRS.
Ampak, to bi vodilo v kaos kot ga vidimo v Italiji in ga jaz niti slučajno ne zagovarjam!

Popolna izenačitev uporabe frekvenc je dolgotrajen proces, ki bo več ali manj dosežen, ko bodo posamezne države opustile uporabo določenih frekvenc.
Tako npr Italiji še ni za pričakovati sprostitev celotnega UHF banda in 70 MHz, saj tam še delujejo drugi uporabniki. Na to pa ne more vplivati naš AKOS......

Avtor:  s58ru [ 26 Okt 2017, 17:10 ]
Naslov prispevka:  Re: Poslansko vprašanje

Spoštovani! Tu ni tema "ZRS - Zveza Radioamaterjev Slovenije", tu je tema "Razno".

Stran 1 od 1 Vsi časi so UTC + 1 ura
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/