S50LEA
http://forum.hamradio.si/

Sosedje so lahko proti, saj je legalno!
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=2&t=3807
Stran 1 od 2

Avtor:  S52OW [ 11 Maj 2006, 09:16 ]
Naslov prispevka:  Sosedje so lahko proti, saj je legalno!

http://youtube.com/watch?v=aC_EeWSKJII& ... am%20radio

Avtor:  s56a [ 11 Maj 2006, 09:34 ]
Naslov prispevka: 

http://www.qth.com/antennazoning/ Fred, K1VR, doktor prava s Harvarda in lanskoletni obiskovalec S5 in 9A se profesionalno ukvarja s to problematiko v ZDA. Tudi moji sosedje niso veseli mojih anten 8)

Avtor:  S56CT [ 11 Maj 2006, 12:10 ]
Naslov prispevka: 

Stare babe so vsepovsod enake :evil:

73, Tilen

P.S.: Meni izgleda lepše katerakoli antena, kot pa rože, ki jih imajo babe pred hišo.

Avtor:  s56al [ 11 Maj 2006, 13:09 ]
Naslov prispevka: 

V USA je vedno rešitev, da pred hišo postaviš 15m visok fiberglas "drog" za zastavo, znotraj pa vertikalk po želji :). Ni glih beam, vendar proti nacionalnim simbolom in infrastrukturi za njihovo izobešanje ne bo imel nihče nič proti. Če si slučajno kdo drzne ugovarjati, omeniš 11. september.

LP, Sandi

Avtor:  S57D [ 11 Maj 2006, 13:32 ]
Naslov prispevka: 

V prispevku lepo povejo, da mu ne morejo nič, saj ima "valid ham licence", babnice si lahko brusijo jezike do onemoglosti. Sicer pa tudi npr. pogled na perilo, ki se suši pred hišo ni lep :D, pa ga noben ne prepove.

Če bi antene dišale kot rožice, potem pa rožic res ne bi več potrebovali. :D

Mogoče je rešitev v "flower under cover antennas". :D

73, Miloš S57D

Avtor:  s56al [ 11 Maj 2006, 14:01 ]
Naslov prispevka: 

V USA so tudi t.i. "no antenna" soseske, kjer se že pri nakupu hiše s pogodbo zavežeš, da ne boš imel antene nad streho. Tam je potem z legalnostjo malo drugače, ker ne gre več le za občinski odlok, ki bi prepovedoval antene, in nad katerim bi bila nacionalna zakonodaja, temveč pogodbeno obveznost. Pred leti je bil v Yahoo GQRP debatni grupi en prispevek na to temo, kjer so omenjaliprimer enega tipa nekje iz Texasa, ki je v taki soseski antenski drog za beam namontiral na poltovornjak, parkiran pred hišo. In mu zopet niso mogli nič, ker ga je pogodba obvezovala samo, da ne bo nameščal fiksnih anten, njegova instalacija pa je bila "mobilna" :). Kako se je zgodba kočala, prispevek ni navajal...

LP, Sandi

Avtor:  S55DX [ 11 Maj 2006, 14:03 ]
Naslov prispevka: 

Če so to "immaculate homes, beautiful lndscaping and prestige", kakšna je šele njihova revščina. :-?

Dvometrske ograje me bolj spominjajo na YU8, ne glede na to, kdo in kaj se skriva za njimi. :lol:

Te babure bi pa res lahko posadile kakšno rožco na tisto požgano travo, namesto da tračajo o stvareh o katerih nimajo pojma.:evil:

Avtor:  S57D [ 11 Maj 2006, 14:11 ]
Naslov prispevka: 

Kot si napisal, Sandi, je še vedno možnost postaviti "under cover" anteno alias "drog za zastavo". Sem pa že slišal, da je v nekaterih soseskah omejena tudi višina droga za anteno :( . V ZDA so potekale tudi že tožbe zaradi tega in očitno je patriotizem sorazmeren višini droga za zastavo, kar so dokazovale tožene stranke :D .

73, Miloš S57D

Avtor:  S57D [ 11 Maj 2006, 14:22 ]
Naslov prispevka: 

Še to: če je prikazano v prispevku "beautiful landscape and prestige", potem sta Rakova jelša in Tomačevo botanični vrt. :D

Antena in stolp definitivno polepšata požgano in posušeno travo! :P

73, Miloš s57D

Avtor:  S52OW [ 11 Maj 2006, 18:43 ]
Naslov prispevka: 

Ali kdo ve kako je pri nas?? Za vse kar vsebuje beton moraš imeti gradbeno dovoljenje, kaj pa brez itd??

Avtor:  S57D [ 11 Maj 2006, 18:52 ]
Naslov prispevka: 

Nisem sicer 100% prepričan, ampak do določene višine stolpa je dovolj priglasitev del. Ta meja je 12 oziroma 15m, ne vem natančno. Za višje zadeve pa je potrebno gradbeno dovoljenje. Najbolje, da se oglasijo tisti, ki so legalno z dovoljenji in vsemi papirji postavljali stolpe. Se mi zdi, da je takih med radioamaterji bolj malo. :D

73, Miloš S57D

Avtor:  s55o [ 11 Maj 2006, 19:44 ]
Naslov prispevka: 

Lep pozdrav!

Zadeva pri nas je še nedorečena glede prostostoječih stolpov nad 12m. Glede stolpov na strehi je dovoljeno imeti cev 10m nad streho, antene pa morajo biti mislim da 1,5m nad strešino. Za nižje je mislim dovolj priglasitev del.

Glede prostostoječih stolpov pa se UO nekaj trudi z ministrstvom priti skupaj. Lepo bi bilo, da bi se naredilo popravek k pravilniku in kakšno uredbo, ki bi specializirala (unificirala) prakso po celi Sloveniji.

Toliko o tem.
lp
Boštjan

Avtor:  S55DX [ 11 Maj 2006, 21:13 ]
Naslov prispevka: 

Zadeve ureja Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) Ur. list RS 110/2002 in 14/2005.
3. člen, tretji odstavek:
"Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor pred gradnjo pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s predpisom iz drugega odstavka 8. člena tega zakona."

Priglasitve del torej ni več, potrebno je pridobiti lokacijsko informacijo. Kateri objekti so enostavni, pa je našteto v
PRAVILNIKu o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči Ur. list RS 114/2003. To je ta predpis, ki ga omenja ZGO-1 v drugem odstavku 8. člena.

Radioamaterji smo izrecno navedeni šele v PRAVILNIKU o spremembah in dopolnitvah tega pravilnika (da ne kopiram njegovega prijaznega imena) Ur. list 130/2004.

4. člen
...
V 7. točki se:
– druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če se montirajo na obstoječi steber oziroma stolp, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, ali če se postavijo oziroma montirajo na, ob oziroma v tisti del nestanovanjske stavbe, ki ni namenjen javni rabi oziroma se v njem ne zadržujejo ljudje in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) antenski drog, ki je na novo postavljen na stavbo, je lahko visok največ 10 m nad površino strehe, antenski drog, ki je postavljen na obstoječi steber oziroma stolp, pa je lahko visok največ 5 m nad zgornjim robom stebra oziroma stolpa;
b) pri antenskih nosilcih, ki so na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,5 m od strešine; pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na obstoječi steber oziroma stolp, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 4 m od terena, če stoji steber oziroma stolp na zemljišču, oziroma najmanj 1,5 m od strešine, če je steber oziroma stolp postavljen na stavbo; pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe ali stebra oziroma stolpa, sme biti največja dolžina antene 2 m, pri čemer pa mora biti spodnji rob antene najmanj 4 m od terena;

c) prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v tistem delu nestanovanjske stavbe, ki ni namenjen javni rabi oziroma se v njem ne zadržujejo ljudje; če je to zabojnik, je lahko njegova tlorisna površina do 30 m2, postavljen pa je lahko tudi na strehi ali v podstrehi nestanovanjske stavbe, vendar samo, če se ga postavlja na streho oziroma v podstreho, ki je nad tistim delom takšne stavbe, ki ni namenjen javni rabi oziroma se v njem ne zadržujejo ljudje; lahko pa je zabojnik postavljen tudi ob industrijski stavbi, skladišču ali samostojno stoječem stebru oziroma stolpu, na katerem so že druge telekomunikacijske naprave oziroma naprave, namenjene elektronskim komunikacijam ali ob stebru, ki služi izvajanju določene gospodarske javne službe, če je tak steber od najbližjih stanovanjskih stavb oddaljen najmanj 30 m;«.
– za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– radijski in televizijski pretvorniki ter naprave za izvajanje radioamaterske dejavnosti, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in radijske oziroma TV opreme in naprav, ki so v primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnje alinee;«.

...

Za vse druge primere, ki niso našteti, se smatra, da gre za zahtevne ali manj zahtevne objekte. Za te pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Avtor:  s57ezb [ 11 Maj 2006, 22:38 ]
Naslov prispevka: 

Tudi taka antena je ocitno mozna,pa se nevidna je.Hi!

Dear Sire,
This letter is complain about the problems I have having with the ham radio
model number 19-1101 I had got from your company Radio Shack. I had this
shipped special to me from your store 1096 Eastdale Mall Montgomery
Alabama. I was got this because I think that i would get transmitt furthur
that I did with the TRC 217 40 channel walkie talkie.

The problem that had first was when I was going to hook this radio
HTX-1000 to the antenna the conektor on the radio was wrong it wouldn't
attach to my cable. I was able to hook it finally by making a small change in
in the connektor. As soon as I tried to use it there was no sound coming
at all. This happened for two days and I never did get to talk to anybody
the whole two days. That day the cable company came knocking my door and
said there was something causing problems at my house and disconnekted my
radio from the cable line. you knew when i brought the Radio that I was
going to use that for my antenne. You didn't tell me not to why not?

Next time I decided to put the HTX-1000 in my automobile I thought I would
see how it worked their. I hooked it to my CB-antenna and at least I
could hear people. But what happens now is no one wants to talk to me because
they says you have to have a licencs to talk to them. Why? I dont have to
have a licencs to talk on my CB. They'll talk to me there. Anyhow it dont
matter much anymore because somebody done took the radio HTX-1000 from my
automobile.

What I would like for you Radio Shack to do is refund my money because I
don't have the radio anymore and its not my fault i dont and I think you
should give me back my money. Also the cable company here says that I
hurt something in there line and want to be paid fix it. It will cost
$27482.98 to fix the equipment they say was damaged because you didnt
tell me not to hook it to the cable. Please remit to me the check for
$27758.53 for damages due. To save this matter from going to court the
check must be in my hand by June first or I will turn this over to my
attorneys of law.

Thank you
Jasno, v USA

Avtor:  s56al [ 12 Maj 2006, 16:49 ]
Naslov prispevka: 

Mi se temu smejimo, toda v USA obstaja drustvo drzavljanov, ki so uspeli z najbolj nenavadnimi tozbami od kaksne firme ali ustanove iztoziti odskodnine. Drustvo iz posebnega sklada ustanoviteljice (ki je tudi sama iztozila neko odskodnino) vsako leto podeli nagrado najbolj domiselnemu tozniku. O tem je bila pred casom na radiju SLO1 krajsa raportaza in spomnim se, da je za 2004 prejel nagrado lastnik avtodoma, ki se je z avtodomom zaletel, ker je med voznjo pustil volan in sel v zadnji del avtodoma pripravljat kavo. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je od proizvajalca avtodoma odskodnino dobil, ker v navodilih ni bilo posebej napisano, da tega ne sme poceti. Proizvajalec je potem svoja navodila za uporabo dopolnil. Tudi to so USA.

LP, Sandi

Stran 1 od 2 Vsi časi so UTC + 1 ura
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/